צדק לנהגים – שומרים על הזכויות שלך

ביום 11.1.2018 הוקם צוות בינמישרדי מכח החלטת ממשלה 3437 שהוקם לבחון את האפשרות להעביר עבירות תעבורה המסווגות כעבירות "ברירת משפט"(דו"חות), למסלול משפטי מינהלי במקום המסלול הפלילי. הצוות הוקם מהסיבה המרכזית שהממשלה רוצה להוריד את הלחץ מבתי המשפט לתעבורה כאשר הדבר בא על חשבון זכותם הבסיסית של נהגים להישפט ולהוכיח את חפותם בגין דו"ח ברירת משפט שקיבלו משוטר/מצלמה.

המצב המשפטי היום

כיום אם נהג מקבל משוטר/מצלמה דו"ח שבשפה המקצועית נקרא "ברירת משפט" קמה לו זכות חוקית להגיש בקשה להישפט ללא כל צורך בתשלום אגרה, לזמן את השוטר לעדות בבית המשפט, להעיד ולהציג ראיות מטעמו, כאשר בסופו של יום אם בית המשפט סבור שבגרסת המשטרה קיים "ספק סביר" הוא יזכה את הנהג מהעבירה המיוחסת לו. חשוב לדעת שלמרבית עבירות התעבורה יש נקודות חובה במשרד הרישוי שהמשמעות שלהם יכולה להיות קריטית על יכולתו של נהג להמשיך ולנהוג. בנוסף, דו"חות ברירת משפט מסוימות עלולות להיות בעלות השפעה קריטית על יכולתו של נהג חדש לחדש את רשיון הנהיגה שברשותו.

לחתימה על העצומה

המלצת הצוות הבינמישרדי

הצוות הבינמישרדי ממליץ בדין וחשבון שהגיש ליצור מצב לפיו שיטת המשפט בעניין דו"חות ברירת משפט ישתנו ויצרו מצב לפיו יקומו בתי דין לתעבורה שירכזו אליהם את נושא דו"חות התעבורה, כאשר הגשת בקשה להישפט תדרוש מהנהג לשלם אגרה, וסדר הדין יהפוך ממשפט פלילי למשפט מנהלי, קרי, במקום לשאול האם קם "ספק סביר" בראיות התביעה שזהו רף ההוכחה המחמיר ביותר במשפט הישראלי, ביהמ"ש ישאל את עצמו האם יש "חוסר סבירות" בפעולה המנהלית. המשמעות היא חוסר יכולת מוחלט של נהג להוכיח את חפותו.

דוגמה הממחישה את הבעיה

בכדי להמחיש את הבעיה נביא דוגמה: שוטר נתן לנהג דו"ח על חגורה, השוטר טוען בדו"ח שהוא הבחין בנהג שהוא לא חגור, הוא שמר איתו על קשר עין רצוף עד לעצירה, הסביר את מהות העבירה ורשם דו"ח בהתאם על סך של 250 ₪ ו-6 נקודות חובה במשרד הרישוי.
הנהג מבחינתו טוען שהוא היה חגור וכי הדו"ח שניתן בעניינו לא מוצדק.

עפ"י המצב המשפטי כיום: בכדי להוכיח את חפותו הנהג רשאי להגיש בקשה להישפט ללא כל צורך בתשלום אגרה, הנהג צריך להוכיח "ספק סביר" בטענות השוטר כאשר לנהג ישנה זכות לכפור במיוחס לו, לזמן את השוטר לעדות בפני בית המשפט ולשאול אותו שאלות שיציגו לבית המשפט את הספק בגרסתו, הנהג זכאי אף להעיד, להביא עדים מטעמו ולהציג ראיות התומכות בגרסתו.

עפ"י המצב המשפטי המומלץ של הצוות הבינמישרדי: בכדי להגיש בקשה להישפט על הנהג לשלם אגרה, אין בית משפט אליו הנהג יוכל להגיע אלה הדיון ייעשה באמצעות תוכנה במחשב, השופט יקבל את הדו"ח שרשם השוטר ואת תגובת הנהג ויצטרך לקבוע האם קיים "חוסר סבירות" בפעולת השוטר/מצלמה וזאת מבלי לראות את השוטר ומבלי שיש לנהג או לעורך דינו כל זכות לשאול את השוטר שאלות ובכך להציג ספק בגרסתו של השוטר. המשמעות האמיתית היא שלא ניתן לסתור את מה שנטען ע"י תיעוד השוטר/מצלמה ולכן אין באמת זכות לנהג להוכיח את חפותו בפני בית המשפט וכל "ההליך המשפטי המהיר" הינו הליך סרק שלא באמת מאפשר לנהג להוכיח את חפותו.

מדובר בתוכנית ההרסנית והפוגענית ביותר בזכות הבסיסית של אדם להוכיח את חפותו.
המלצת הצוות הבינמישרדי למעשה גוזלת מאזרחים את הזכות להוכיח את חפותם והרי ברור לכולם שאסור לנו לאפשר לזה לקרות.

צדק לנהגים קמה בכדי לשמור לכם על הזכויות ולסכל את התוכנית ההרסנית הזו בטרם תעבור לחקיקה בכנסת.

אנו קוראים לכם להצטרף אלינו למאבק ציבורי חשוב והכרחי שנועד לשמור על הזכות של כולנו להילחם על חפותנו בבית המשפט ולשם כך ברצוננו להביא את קול הנהגים לממשלה בצורה חדה וברורה: לא נאפשר לפגוע לנו בזכות להוכיח את חפותנו!!.

לחתימה על העצומה

להצטרף, לתמוך ולהתעדכן בדף הפייסבוק שלנו https://www.facebook.com/Justice4driver