עבירות בקשר לרכב

  • מחבר:
  • קטגוריה:פלילי
עבירה פלילי גניבת רכב

עבירות בקשר לרכב כוללות עבירות שונות ומגוונות כאשר כל עבירה מכילה בתוכה יסודות משתנים בהתאם לסוג העבירה. תכלית החוק הינו להגן על הרכוש ומניעת פגיעה בו. המחוקק קבע סנקציה עונשית משתנה בהתאם לסוג העבירה וחומרתה

הגדרות

סעיף 413א לחוק העונשין קובע הגדרות כלליות לעבירות הקשר לרכב כדלקמן:

"בעל רכב" – לרבות מי שמחזיק בו כדין;

"פורץ" ו"מתפרץ" – כמשמעותם בסעיף 405, כאשר במקום "בנין" יבוא "רכב";

"רכב" – רכב הנע מכוח מכני מכל צורה שהיא או הנגרר על ידי רכב, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, ולרבות אופנוע עם רכב צדי או גרור או בלעדיהם, תלת-אופנוע וכן אופניים או תלת-אופן, אם יש להם מנוע-עזר;

"זיוף" ו"מסמך" – כהגדרתם בסעיף 414 לחוק.

גניבת רכב

סעיף 143ב לחוק העונשין קובע כי הגונב רכב דינו – מאסר שבע שנים.
החוק ממשיך ומבהיר כי הנוטל רכב ללא רשות מבעליו, והוא מעבירו למקום אחר או לאדם אחר בנסיבות המצביעות על כוונה שלא להחזירו לבעליו, אף אם עשה כל אחד מאלה על-ידי אחר, דינו כדין גונב רכב.

שימוש ברכב ללא רשות

סעיף 143ג לחוק העונשין קובע כי הנוהג, משתמש או מעביר ממקום למקום, רכב ללא רשות מבעליו, ונוטש אותו במקום ממנו נלקח או בסמוך אליו, דינו – מאסר שלוש שנים; עושה כן ונוטש את הרכב בכל מקום אחר, דינו – מאסר חמש שנים.

גניבה מרכב או פירוק רכב

סעיף 143ד לחוק העונשין קובע כי הגונב דבר מתוך רכב, דינו – מאסר שלוש שנים.
החוק ממשיך וקובע כי המפרק חלק מרכב ללא רשות מבעליו, בין אם החלק מחובר לרכב דרך קבע בין אם לאו, דינו – מאסר חמש שנים. ואם הוא עושה זאת ביודעו שהרכב גנוב, דינו – מאסר שבע שנים.

חבלה במזיד

סעיף 143ה לחוק העונשין קובע כי ההורס או פוגע במזיד ברכב או בחלק ממנו, דינו – מאסר חמש שנים.

פריצה לרכב

סעיף 143ו לחוק העונשין קובע כי הפורץ רכב או מתפרץ לרכב, דינו – מאסר שלוש שנים; עשה כן בכוונה לבצע גניבה או פשע, דינו – מאסר שבע שנים.

החזקת מכשירי פריצה

סעיף 143ז לחוק העונשין קובע כי מי שנמצא ברשותו מכשיר המשמש לשם פריצה לרכב ואין לו הסבר סביר לכך, דינו – מאסר שלוש שנים.

גניבה או זיוף של מסמך

סעיף 143ח לחוק העונשין קובע כי הגונב או מזייף מסמך או משתמש במסמך במרמה, כאשר –

המסמך קשור לבעלות, לחזקה או לשימוש ברכב; או המעשה נעשה כדי לבצע או להקל על ביצוע עבירה לפי סימן זה, דינו – מאסר חמש שנים.

שינוי זהות של רכב או של חלק של רכב

סעיף 143ט לחוק העונשין קובע כי המזייף או מטשטש סימני זיהוי של רכב, או של חלק של רכב, או עושה מעשה המקשה על זיהוים, דינו – מאסר שבע שנים.

קבלת רכב או חלק גנובים

סעיף 143י לחוק העונשין קובע כי המקבל בעצמו או על-ידי אחר רכב או חלק של רכב ביודעו שהרכב או החלק הושגו בעבירה לפי סימן זה, או הנוטל עליו, בעצמו, על-ידי אחר, או ביחד עם אחר, את השליטה ברכב או בחלק כאמור, דינו – מאסר שבע שנים.

מסחר ברכב או בחלק גנובים

סעיף 143יא לחוק העונשין קובע כי העוסק ביודעין במכירה, בקניה, בפירוק או בהרכבה של רכב גנוב, או של חלק גנוב של רכב, דינו – מאסר עשר שנים.

פסילה מהחזקת רשיון

סעיף 143יב לחוק העונשין קובע כי הורשע אדם בעבירה לפי סימן זה, רשאי בית-המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה, לפסול אותו מהחזיק ברשיון נהיגה או ברשיון רכב לתקופה שיקבע.

עורך דין פלילי

לאור חומרת הענישה וההתייחסות הרצינית והמחמירה לעבירות הקשורות לרכב, חשוב ואף הכרחי להיוועץ ולהסתייע בעו"ד פלילי הבקיא ברזי המשפט הפלילי בטרם ימסור חשוד את גרסתו בפני חוקרי המשטרה. התנהלות נכונה ומושכלת בפני גורמי החקירה ובתי המשפט יכולה למנוע מצב של הגשת כתב אישום כנגד חשוד או לחלופין למזער נזקים שעתידים לסייע לחשוד עת יתנהל כנגדו כתב אישום בפני בית המשפט.

משרדנו מתמחה בייצוג בהליכים פליליים בכלל ובעבירות הקשורות לרכב בפרט. במשרדנו תזכו למענה איכותי, מקצועי ומהיר 24/7.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד פלילי המתמחה בייצוג בעבירות הקשורות לרכב, אל תהסס והתקשר 072-3319414 או השאר פרטיך בדף יצירת קשר ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.

במקרים דחופים ניתן לפנות ישירות לעו"ד חזי כהן בנייד: 050-9920250