שפע טל 1 תל אביב
צמוד למגדלי עזריאלי

072-3319414

077-4703662

שאלות ותשובות עורך דין דין צבאי

ביקשו ממני לבצע בבסיס בדיקת שתן, האם אני חייב?
רק במידה והציגו לך צו קש"ב(קצין שיפוט בכיר) במשטרה צבאית קיימת חובה חוקית למסור דגימת שתן אחרת הדבר מהווה עבירת סירוב שניתן להעמיד עליה את החייל לדין.
באם לחוקרים אין צו קש"ב אתה לא חייב למסור להם דגימת שתן ועצם הסירוב למסור דגימת שתן לא יכול לשמש נגדך.

בניגוד להליך האזרחי במסגרתו שימוש בטלפון נייד יגרור קנס בסך 1000 ש"ח עם 8 נקודות חובה לצידו, בדין הצבאי תיעוד עבירת תעבורה תגרור הזמנה לבית הדין הצבאי לתעבורה, שם הענישות הינן חמורות ומשמעותיות יותר וכוללות פסילות בפועל, פסילות על תנאי וקנסות.

כדאי לפנות לעורך דין צבאי שמתמחה בדיני תעבורה בצבא, חשוב לדעת שהענישות בבית הדין הצבאי חמורות באופן משמעותי מהענישות בעבירות דומות במסגרת האזרחית. הסתייעות בעו"ד צבאי תסייע לך לבחון את המקרה בצורה מקצועית ולהחליט אם לנהל את התיק או להגיע להסדר טיעון באופן שיוביל אותך לתוצאה הטובה ביותר עבורך.

בהחלט כן, צה"ל מתייחס בחומרה למקרים בהם חיילים עושים שימוש בסמים אף כשמדובר בשימוש בסם מחוץ למסגרת הצבאית.

כן, החוק קובע כי סחר בסמים יכול להתקיים בין אם התקבלה תמורה עבור הסם ובין אם לאו, ולכן גם מתן סם לאחר ללא תמורה יכול להיכנס תחת ההגדרה המחמירה של סחר בסמים.

בהחלט כן, הענישה בגין סחר בסמים מסוכנים כגון קוקאין, אקסטזי, ל.ס.ד וכו' הינה חמורה משמעותית מענישה בגין סחר בגראס.

פקודות מטכ"ל הן פקודות כלליות שמוציא הרמטכ"ל הקובעות עקרונות הנוגעים לארגון הצבא, למינהל, למשטר ולמשמעת בו ולהבטחת פעולתו התקינה.

הוראות הפיקוד העליון הן הוראות כלליות שמוציא הרמטכ"ל באישור שר הבטחון, והן קובעות עקרונות הנוגעים לארגון הצבא, למינהל, למשטר ולמשמעת בו ולהבטחת פעולתו התקינה.

סעיף 3 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 קובע כי במקום שבו קיימת סתירה בין הוראת הפיקוד העליון לבין פקודת המטה הכללי או פקודה כללית אחרת – עדיפה הוראת הפיקוד העליון; מקום שבו קיימת סתירה בין פקודת המטה הכללי לבין פקודה כללית אחרת – עדיפה פקודת המטה הכללי.

חוק השיפוט הצבאי חל על חיילים, קצינים, אנשי סדיר, קבע, מילואים וכן בסייגים מסוימים על אזרחים עובדי צה"ל ועובדים במפעלים צבאיים.

חוק השיפוט הצבאי קובע כי עבירה צבאית היא כל עבירה על חלק ב' לחוק, קרי, סעיפים 43-135 לחוק מונה עבירות צבאיות.

בהחלט כן, אולם יש לשים לב שסעיף 13(ב) לחוק מונה מספר עבירות שלא יחולו על עובדים בשירות הצבא וכן עבירות נוספות שלא יחולו על עובדים בשירות הצבא כאשר לא מדובר בתקופת מלחמה.

ענישה בבית הדין הצבאי

בית הדין מוסמך להטיל את כל העונשים המשמעתיים, קנס, מחבוש, הורדה בדרגה, מאסר לתקופה קצובה, מאסר עולם ועונש מוות.

העונשים המשמעתיים הם אתראה, ריתוק למחנה או לאניה, נזיפה ונזיפה חמורה.

עונש המחבוש המקסימלי לא יעלה על שלושים וחמישה ימים.

עונש הריתוק המקסימלי לא יעלה על שלושים וחמישה ימים.

לא, לבית הדין ישנה סמכות להפעיל שיקול דעת ולהחליט בכל מקרה אם להוריד בדרגה את החייל הנידון או לא

חייל שדרגתו אינה למטה מסמל והוא נידון על ידי בית דין צבאי על עבירה שדינה מאסר, רשאי בית הדין להטיל עליו עונש גירוש מהצבא נוסף על העונש הקבוע לאותה עבירה או במקומו. יש לדעת כי גירוש מן הצבא גורר אחריו גם שלילת הדרגה הצבאית של הנדון

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ מהיר

מלא את הטופס ונציג המשרד
יחזור אליך בהקדם

× לייעוץ ראשוני עם עו"ד