שאלות ותשובות בתחום הפלילי

חקירה במשטרה

במדינת ישראל ניתן לקבל ייעוץ מעו"ד לפני חקירה אבל אין זכות לאפשר לעו"ד לשבת עם חשוד בחקירת המשטרה.
* למאמר ייעוץ והכנה לחקירת משטרה לחץ כאן

במצב בו זומנת במשטרה מומלץ לשאול אם אתה הוזמנת לחקירה באזהרה או למתן הודעה.
אם זומנת לחקירה באזהרה מומלץ מאוד לפנות לעו"ד פלילי ולקבל ייעוץ לפני חקירה.

במצב בו אדם חשוד חובה על חוקר המשטרה להודיע לו במה הוא חשוד וכן ליידע אותו על זכויותיו, זכות השתיקה ומשמעותה וכן את הזכות להתייעץ עם עורך דין. בכל אופן אני ממליץ לאדם שמגיע לתחנת המשטרה לשאול אם הוא חשוד או לא ובכל מקרה בטרם הגעה לתחנה להתייעץ עם עו"ד פלילי כי במהלך הודעה דבריו של הנחקר יכולים להעלות כלפיו חשד שיהפוך אותו לחשוד תוך כדי החקירה ולכן כדאי שמראש הוא יגיע מוכן.

הזכויות של חשוד בחקירה הן זכות ההיוועצות בעורך דין וזכות השתיקה.

כל מי שחשוד בביצוע עבירה זכאי להיוועץ בעורך דין בטרם ימסור את גרסתו לחוקר המשטרה. אני ממליץ מאוד לממש את הזכות הזו כי לא ניתן להחזיר חזרה את מה שנאמר בחקירה ולכן חשוב שאיש מקצוע מנוסה ייעץ לך ויסביר לך את זכויותיך בטרם תינתן הגרסה בפני חוקר המשטרה.

זכותו של נחקר באזהרה לשמור על זכות השתיקה ולא לשתף פעולה עם חוקר המשטרה כלל. חשוב לדעת שלשמירה על זכות השתיקה עלולות להיות השלכות ראייתיות ולכן חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין פלילי בטרם חשוד יחליט לממש זכות זו.

מעצר ימים

האם היעדר עבר פלילי יוביל באופן מיידי לשחרור ממעצר?
מעצר ימים תלוי ברמת הראיות כנגד החשוד, מידת המסוכנות ו/או היכולת לשבש את החקירה בנסיבות הענין וכן החלופה שיש לו להציע במידת האפשר כתחליף למעצר. היעדר עבר פלילי יזקף לזכותו של חשוד לענין האמון והיעדר מסוכנות שנשקפת ממנו ויש בכך להטיב עימו, אבל וודאי שלא כל מקרה מאפשר שחרור חשוד אף אם אין לו כל עבר פלילי.

סמים

עבירת גידול סם הינה עבירה חמורה שהעונשים בצידה חמורים ומשמעותיים.
אף אם הגידול נעשה לצורך של שימוש עצמי בלבד, עצם הגידול מהווה מבחינת פקודת הסמים עבירה חמורה במיוחד. לכן באם נתפס אצלך עציץ של חומר החשוד כסם חשוב לפנות לייעוץ מיידי עם עורך דין פלילי

החזקת סכין

החוק קובע שהמחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו – מאסר חמש שנים, קרי, אסור להחזיק סכין מחוץ לתחום הבית או החצרים שכן "הגנה עצמית" אינה מהווה מטרה כשרה להחזקת סכין.

עפ"י חוק העונשין סכין היא כלי בעל להב או כלי אחר שסוגל לדקור או לחתוך. השאלה העיקרית להגדרת סכין היא, האם יש למכשיר
להב קבוע או לא. חשוב לדעת שעפ"י הגדרת "אולר" ניתן ללמוד שאם אורך הלהב עולה על עשרה סנטימטרים אז בכל מקרה יהיה מדובר בסכין עפ"י הגדרת חוק העונשין.

עפ"י חוק העונשין אולר הוא סכין מתקפלת שאורך להבה אינו עולה על עשרה סנטימטרים ושלא ניתן להפכה, בעזרת קפיץ או באמצעי אחר, לסכין שלהבה קבוע. קרי, גם כאן אנו רואים שהמבחן העיקרי לבחינת השאלה אם מדובר בסכין או אולר הוא מבחן הלהב הקבוע, אם יש למכשיר להב קבוע ו/או אורך הלהב עולה על עשרה סנטימטרים זה סכין ואם מדובר במכשיר בעל להב הפחות מעשרה סנטימטרים שלא ניתן להפכו לקבוע זה אולר.

ההבדל הוא משמעותי מכיוון שהחוק קובע חזקה לפיה החזקת אולר הנה למטרה כשרה, בעוד בסכין החזקה היא הפוכה, שכן על החשוד/נאשם להוכיח שהחזיק את הסכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו למטרה כשרה. חשוב לדעת שלמרות החזקה שחלה באולר, כאשר מדובר בהחזקת אולר במוסדות חינוך, דיסקוטקים, מועדונים, מסעדות, בתי קפה ועוד מקומות המפורטים בתוספת השניה לחוק, או בסמוך אליהם, חלה חובה על החשוד או הנאשם להוכיח שהחזיק את האולר למטרה כשרה אחרת מדובר בעבירה פלילית.

הוראות כלליות בדיני מעצרים

מעצר לצורכי חקירה מתבצע בבית משפט השלום ואילו ערר על החלטת בית המשפט השלום תעשה בפני בית המשפט המחוזי

חוק המעצרים קובע את הכלל לפיו ידון עניינו של עצור בבית משפט שבאזור שיפוטו נעברה העבירה, שבקשר אליה מוגשת הבקשה, כולה או מקצתה או שבאזור שיפוטו נמצאת היחידה הממונה על חקירת העבירה, שבקשר אליה מוגשת הבקשה ולכן אין מנוס מלשמוע את דיוני המעצר בבית המשפט בתל אביב.

זה בהחלט אפשרי, חוק המעצרים קובע חריג לפיו באם לא ניתן לקיים דיון עפ"י מתכונת הכללים הרגילה(מקום ביצוע העבירה ו/או מקום מושבה של היחידה החוקרת), ישנה סמכות לקיים דיון בפני בית המשפט שבאזור שיפוטו אדם נמצא במעצר וזאת בשל נסיבות מיוחדות שיפורטו.

לא, חוק המעצרים קובע שסיום מעצרו של אדם יהיה בין השאר בבתום תקופת המעצר שנקבעה לו, לכן במצב שנגמרה תקופת המעצר ולא הוגשה בקשה חדשה להמשיך את מעצרו למעשה נגמרה תקופת המעצר ויש לשחררו באופן מיידי וללא כל צורך בהחלטה נוספת של שופט.

אישום בהחזקת סם שלא לצריכה עצמית שהסתיים ללא הרשעה

עפ"י פקודת הסמים המסוכנים כל חומר המפורט בתוספת של הפקודה וכן כל מלח, תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כזה מהווה סם מסוכן.

החוק מגדיר כמויות "סף" שתוגדר כהחזקה ושימוש לצריכה עצמית לסוגי סמים שונים.
החזקה של סם בכמות העולה על הכמות המוגדרת בחוק לאותו סוג סם מהווה חזקה כי מדובר בהחזקה שלא לצריכה עצמית וכן מי שרוצה לסתור חזקה זו חובת ההוכחה עליו.
חשוב לדעת כי עבירה של החזקה ושימוש לצריכה עצמית הינה עבירה שהעונש בצידה הוא עד שלוש שנות מאסר, בעוד החזקה ושימוש שלא לצריכה עצמית הינה עבירה שהעונש בצידה הוא עד עשרים שנות מאסר.

לאחר בחינה מעמיקה של חומר הראיות ולאחר שהוצגה לתביעה המשטרתית הבעיה החמורה שקיימת בחיפוש שנערך לנאשם וכן לאור שהוצגו ממצאים המעידים כי ההחזקה של הסם על ידי הנאשם הינה לצריכה עצמית הוסכם לשנות את הסעיף עבירה להחזקה ושימוש בסם לצריכה עצמית ולעתור במשותף לאי הרשעה כך שעברו הפלילי של הנאשם ישאר נקי מכל רישום פלילי.