You are currently viewing רישום פלילי – עורך דין צבאי

רישום פלילי – עורך דין צבאי

בית הדין הצבאי מהווה ערכאה פלילית, הרשעה בבית דין צבאי גוררת רישום פלילי שעתיד ללוות את החייל גם לאחר שחרורו המשירות הצבאי ועלולה להשפיע על עתידו האישי והמקצועי. חשוב לדעת שישנם מקרים בהם אפשר להימנע מגרירת הרישום הפלילי הצבאי לשנים רבות

בתי הדין הצבאיים 

בישראל קיימים בתי דין צבאיים בהם נשפטים חיילים בשירות סדיר, קבע ומילואים.

א. בית דין צפון- פיקוד צפון וחיל ים

ב. בית דין מרכז- פיקוד מטכ”ל, מרכז, חיל אוויר ועורף

ג. בית דין דרום- פיקוד דרום וזרוע יבשה

 בית הדין הצבאי הינו ערכאה משפטית שסמכותה מקבילה לבית משפט מחוזי, הרשעה מבית הדין הצבאי גוררת רישום פלילי שעתיד ללוות את החייל המורשע שנים רבות. להרשעה פלילית ישנה השלכה על עתידו המקצועי והתעסוקתי של החייל.

רישום פלילי מופחת

 מתוך הבנה כי יש להתחשב במקרים מסוימים בחיילים שהורשעו בבית הדין הצבאי שכן מדובר בבחורים צעירים שהגיעו לשרת ולתרום למדינה וכי הרשעה פלילית עלולה להוביל לפגיעה קשה בעתידם האישי והתעסוקתי נקבע בחוק מספר מצבים שיובילו לרישום פלילי מופחת.

המקרים בהם יחול רישום פלילי מופחת

סעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 קובע את התנאים לרישום פלילי מופחת:

א. התנאי הוא שמדובר בהרשעה ראשונה בבית דין צבאי.

ב. העונש שהוטל על הנאשם בתיקי מצ”ח בעבירות מסוג עוון למעט עבירות עוון המפורטות בתוספת השניה לחוק כאשר העונש שהוטל אינו כולל מאסר בפועל בכלל או העונש שהוטל אינו עולה על שני חודשי מאסר(60 יום) או העונש אינו עולה על שלושה חודשים מאסר בפועל שבית הדין קבע שחלק ממנו, ירוצה בדרך של עבודה צבאית, ובלבד שהחלק שירוצה בכליאה אינו עולה על חודשיים.

ג. עונש שאינו עולה על ארבעה חודשי מאסר בפועל שבית הדין קבע שירוצה כולו בדרך של עבודה צבאית.

תיקי עריקות

בתיקי עריקות יחול רישום מופחת כאשר העונש אינו עולה על שלושה חודשים למעט מקרים בהם בית הדין יקבע מטעמים שירשמו שרישום פלילי מופחת לא יחול.

בתיקי עריקות שהוטל בהם עונש מאסר הנע בין שלושה לשישה חודשי מאסר לא יחול רישום פלילי מופחת למעט במקרים בהם בית הדין יקבע מטעמים שירשמו שיחול.

בכל תיק עריקות בו העונש שנקבע עולה על שישה חודשים לא יחול רישום פלילי מופחת. 

תקופת מחיקה

תקופת המחיקה למקרה הנכנס לגדרו של רישום פלילי מופחת עומדת על 5 שנים מיום מתן פסק הדין.

עורך דין צבאי

לאור ההשלכות הקשות הצפויות למי שיורשע בבית הדין הצבאי, חשוב והכרחי להיוועץ ולהסתייע בעורך דין צבאי הבקיא ברזי הדין הצבאי בכלל ובטיפול בהליכים פליליים בצבא בפרט.

משרדנו מתמחה בייצוג בהליכים פליליים בצבא תוך מתן דגש על הגעה לתוצאה הטובה ביותר עבור החייל. במשרדנו תזכו למענה איכותי, מקצועי ומהיר 24/7.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד צבאי המתמחה בייצוג בהליכים פליליים בצבא, אל תהסס והתקשר 072-3319414 או השאר פרטיך בדף יצירת קשר ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.

במקרים דחופים ניתן לפנות ישירות לעו"ד חזי כהן בנייד: 050-9920250