פסקי דין בדיני תעבורה

זיכוי לקוח המשרד מנהיגה במהירות 160 קמ"ש. כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום המייחס לו נהיגה במהירות של 160 קמ"ש. משרדנו בחן את חומר הראיות והגיע למסקנה כי הכרחי לנהל את תיק הראיות בפני בית המשפט. לאחר ניהול התיק והצגת סתירות משמעותיות בעדויותיהם של השוטרים בית המשפט לתעבורה במחוז מרכז מקבל את עמדת משרדנו ומזכה את הלקוח מהמיוחס לו בכתב האישום

הסדר טיעון מקל במיוחד בתיק סירוב לבדיקת שכרות שמסתיים בשלושה חודשי פסילה בלבד. כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום חמור המייחס לו סירוב לבדיקת שכרות שברקע התביעה מבקשת לפסול אותו לתקופה של 30 חודשים. משרדנו בחן את חומר הראיות בתיק ולאחר משא ומתן עם התביעה הוסכם על תיקון כתב האישום תוך הסכמה עונשית לתקופת הפסילה המינימאלית הקבועה בחוק

הסדר טיעון מקל במיוחד בתיק שכרות של נהג צעיר שטרם מלאו לו 24 שנים מסתיים בשלושה חודשי פסילה בלבד. כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום חמור המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות שברקע התביעה מבקשת לפסול אותו לתקופה ארוכה במיוחד. משרדנו בחן את חומר הראיות בתיק ולאחר משא ומתן עם התביעה הוסכם על תיקון כתב האישום תוך הסכמה עונשית לתקופת הפסילה המינימאלית הקבועה בחוק 

הסדר טיעון מקל בעבירת אי ציות להוראות שוטר מסתיים ללא פסילה בפועל. כנגד לקוח המשרד נהג מונית במקצועו הוגש כתב אישום חמור המייחס לו עבירה של אי ציות להוראות שוטר שברקע התביעה מבקשת להשית עליו פסילת רישיון נהיגה. משרדנו בחן את חומר הראיות בתיק ולאחר משא ומתן עם התביעה הוסכם על ענישה ללא רכיב של פסילה בפועל

הסדר טיעון מקל בעבירת נהג חדש ללא מלווה מסתיים בפסילת רישיון ל-58 ימים בלבד ללא צורך בהוצאת רישיון מחדש. כנגד לקוח המשרד נהג חדש הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה ללא מלווה שברקע התביעה מבקשת להשית עליו פסילת רישיון נהיגה לתקופה ממושכת. משרדנו בחן את חומר הראיות בתיק ולאחר משא ומתן עם התביעה הוסכם על ענישה פחותה מענישת המינימום הקבועה לעבירה זו כך שהלקוח לא יצטרך לעבור טסט, תאוריה ולהיות נהג חדש לעוד שנתיים בתום תקופת הנהג חדש שלו 

הסדר טיעון בתיק מהירות מופרזת שמסתיים ללא פסילה בפועל בקנס של 750 ש"ח בלבד. כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה במהירות מופרזת שברקע התביעה מבקשת להשית עליו פסילת רישיון נהיגה לצד רכיבי ענישה נוספים. משרדנו בחן את חומר הראיות בתיק ולאחר משא ומתן עם התביעה הוסכם על תיקון כתב אישום והטלת קנס על סך 750 ש"ח בלבד ללא פסילה בפועל כלל