התיישנות בדין הצבאי – עורך דין צבאי

התיישנות בדין הצבאי – עורך דין צבאיהתיישנות עבירות צבאיותסעיף 41 לחוק השיפוט הצבאי קובע את תקופת ההתיישנות לעבירות צבאיות. החוק קובע כי הכלל הוא שעבירה צבאית מתיישנת בחלוף 3 שנים…

להמשך קריאההתיישנות בדין הצבאי – עורך דין צבאי

עונש על תנאי

בית הדין הצבאי הינו ערכאה פלילית בעלת סמכויות ענישה נרחבות במיוחד. כחלק מסמכויות הענישה לבית הדין קיימת אפשרות להטיל ענישה על תנאי, מהי המשמעות של עונש על תנאי? מתי ניתן…

להמשך קריאהעונש על תנאי

ענישה בבית הדין הצבאי– עורך דין צבאי

ענישה בבית הדין הצבאי - עורך דין צבאיבית הדין הצבאי הינו ערכאה פלילית בעלת סמכויות ענישה נרחבות במיוחד. מהן סמכויות הענישה של בית הדין הצבאי? מהן רכיבי הענישה השונים? מה…

להמשך קריאהענישה בבית הדין הצבאי– עורך דין צבאי

הדין הצבאי ביחס לחוק העונשין והשינויים בו– עורך דין צבאי

הדין הצבאי ביחס לחוק העונשין והשינויים בו – עורך דין צבאיחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 הוא החוק המרכזי הקובע את סמכויות האכיפה והמשפט החלים בדין הצבאי, אולם יש לשים לב שהחוק…

להמשך קריאההדין הצבאי ביחס לחוק העונשין והשינויים בו– עורך דין צבאי

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.