התיישנות בדין הצבאי – עורך דין צבאי

התיישנות בדין הצבאי – עורך דין צבאיהתיישנות עבירות צבאיותסעיף 41 לחוק השיפוט הצבאי קובע את תקופת ההתיישנות לעבירות צבאיות. החוק קובע כי הכלל הוא שעבירה צבאית מתיישנת בחלוף 3 שנים…

להמשך קריאההתיישנות בדין הצבאי – עורך דין צבאי

הוראות כלליות בדיני מעצרים

הוראות כלליות בדיני מעצריםהשימוש במעצר מהווה מעצם טיבה וטבעה צעד פוגעני במיוחד השולל מאדם זכויות יסוד בסיסיות ביותר. משכך המחוקק קבע בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996…

להמשך קריאההוראות כלליות בדיני מעצרים

פרשנות בדיני תעבורה

פרשנות בדיני תעבורהכאשר עבירה מנוסחת באופן הניתן לכמה פרשנויות כיצד יש לפרש את החוק? האם על בית המשפט לפרש בפירוש המקל? אולי לפי הפירוש המחמיר?הגישה הדווקנית-מצומצמתהגישה שהיתה קיימת בעבר היא…

להמשך קריאהפרשנות בדיני תעבורה

חיפוש בחשוד בדיני תעבורה

לאור חקיקת חוקי היסוד שקיבלו מעמד חוקתי על חוקי ובכלל זה עוגנו הזכות לפרטיות לצד זכויות נוספות, עולה שאלה מתי יכולים גופי האכיפה לחדור לפרטיותנו ולדרוש לבצע חיפוש לצורך איסוף…

להמשך קריאהחיפוש בחשוד בדיני תעבורה

עונש על תנאי

בית הדין הצבאי הינו ערכאה פלילית בעלת סמכויות ענישה נרחבות במיוחד. כחלק מסמכויות הענישה לבית הדין קיימת אפשרות להטיל ענישה על תנאי, מהי המשמעות של עונש על תנאי? מתי ניתן…

להמשך קריאהעונש על תנאי

ענישה בבית הדין הצבאי– עורך דין צבאי

ענישה בבית הדין הצבאי - עורך דין צבאיבית הדין הצבאי הינו ערכאה פלילית בעלת סמכויות ענישה נרחבות במיוחד. מהן סמכויות הענישה של בית הדין הצבאי? מהן רכיבי הענישה השונים? מה…

להמשך קריאהענישה בבית הדין הצבאי– עורך דין צבאי

הדין הצבאי ביחס לחוק העונשין והשינויים בו– עורך דין צבאי

הדין הצבאי ביחס לחוק העונשין והשינויים בו – עורך דין צבאיחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 הוא החוק המרכזי הקובע את סמכויות האכיפה והמשפט החלים בדין הצבאי, אולם יש לשים לב שהחוק…

להמשך קריאההדין הצבאי ביחס לחוק העונשין והשינויים בו– עורך דין צבאי

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.