שפע טל 1 תל אביב
צמוד למגדלי עזריאלי

072-3319414

077-4703662

שאלות ותשובות בתחום התעבורה

נקודות חובה במשרד הרישוי

אם קיבלתי דו"ח אפשרי להוריד את הנקודות?
בהחלט כן, תיעוד לקוי של הדו"ח מאפשר בנסיבות מסוימות להוריד את הנקודות הרשומות בצידו, לכן, אם קיבלת דו"ח פנה באופן מיידי להתייעצות עם עורך דין תעבורה.

הנקודות תקפות לשנתיים מיום ביצוע העבירה למי שצבר לחובתו עד 20 נקודות חובה ולמשך ארבע שנים למי שצבר לחובתו 22 נקודות חובה ומעלה.
במצב של צבירת  12-22 נקודות חובה תחויב במעבר קורס בסיסי לנהיגה נכונה הכולל 12 שעות לימוד שבסיומו מתקיים מבחן. 
במצב של צבירת  24-34 נקודות חובה תחויב במעבר קורס מתקדם(קורס ייעודי בנהיגה נכונה) הכולל 12 שעות לימוד שבסיומו מתקיים מבחן.   
 

במצב של צבירת 36 נקודות חובה ומעלה,תחויב בפסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים שבסיומן תחוייב לעבור מבחן נהיגה עיוני(תיאוריה)

במצב של צבירת 72 נקודות חובה ומעלה, או לחלופין צבירה בפעם השנייה תוך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה של 36 נקודות חובה נוספות תחוייב בפסילת רישיון נהיגה למשך תשעה חודשים שבסופם תחוייב לעבור בהצלחה בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים(מרב"ד)+מעבר בהצלחה של מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה)+מעבר בהצלחה של מבחן נהיגה מעשי (טסט).

המרת דו"ח באזהרה

המרת דו"ח לאזהרה יכולה להתבצע במידה ואתה עומד בקריטריונים שקבעה המשטרה, הקריטריונים משתנים מעת לעת עפ"י הנחיה שמפרסמת המשטרה בנושא.

נכון להיום, תנאי סף להגשת בקשה להמיר דו"ח לאזהרה מצריך וותק של לפחות 5 שנים רישיון נהיגה בארץ. ולכן לצערי אתה לא עומד בתנאי סף זה.

במידה ואין לחובתך עבירה או רישום אזהרה בשלוש השנים שקדמו לעבירה הנוכחית אתה יכול לבקש להמיר את העבירה לאזהרה וזאת בתנאי שאתה עומד ביתר התנאים הקבועים בנושא.

במצב דברים בו מדובר בעבירה מסוג הזמנה לבית משפט לא ניתן להמיר את הדו"ח באזהרה אף אם אתה נוהג שנים רבות ועברך תקין לחלוטין

במידה ואין לחובתך עבירה או רישום אזהרה בשלוש השנים שקדמו לעבירה הנוכחית אתה יכול לבקש להמיר את העבירה לאזהרה וזאת בתנאי שאתה עומד ביתר התנאים הקבועים בנושא.

ישנן עבירות וביניהן בין השאר עבירת אור אדום בהן המשטרה כהנחיה לא ממירה את הדו"ח לאזהרה אף אם אתה עומד בשאר הקריטריונים, לכן לצערי לא תוכל להמיר את הדו"ח לאזהרה.

נהג חדש

לנהג חדש שהוא חלק ממה שמוגדר אוכלוסיה מיוחדת מותר להימצא עם רמת אלכוהול בדם שלא תעלה על 50 מק"ג אלכוהול לליטר אוויר נשוף או 10 מ"ל אלכוהול ביחס ל-100 מ"ל דם. הלכה למעשה האכיפה כנגד אוכלוסיה מיוחדת מתחילה בכמות של 100 מק"ג אלכוהול לליטר אוויר נשוף.

נהיגה בשכרות

הרשעה בעבירת נהיגה בשכרות כוללת רכיבי ענישה מגוונים הכוללים פסילת רשיון נהיגה למינימום שנתיים, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי, קנס ולעיתים אף מאסר בפועל.
פניה לעורך דין תעבורה יכולה להוביל לצמצום משמעותי ולעיתים לזיכוי או מחיקת כתב האישום נגדך.
* לקיראת מאמר מעניין בנושא נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים – לחצו כאן 

פסלות שופט

ניתן להחליף שופט רק אם הדבר עומד בניגוד לכללי החוק והפסיקה. לא ניתן להחליף שופט רק כי לדעתך הוא נוקשה או מחמיר.

עצם ההיכרות עם העד אינה מובילה מיד לפסלות שופט. החוק נוקט בלשון "קרבה ממשית" ולכן יש צורך בהרבה יותר מהיכרות סתמית. אם היחסים בין העד לבין השופט הם יחסי חברות וודאי שיש להעביר את שמיעת התיק בפני שופט אחר.

בקשה לפסלות שופט תוגש לשופט שיושב בדין, עליך להגיש בקשה מסודרת הכוללת בתוכה נימוקים מפורטים והפניה לראיות(אם יש) שתומכות בטענה שקמה בנסיבות העניין עילת פסלות.

בהחלט כן, על החלטת שופט שלא לפסול את עצמו ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

בהחלט לא, במידה ועלתה טענת פסלות, על השופט הדן בתיק להחליט בה לאלתר וזאת לפני שיתן כל החלטה אחרת בתיק.

סמכות מקומית של בית משפט לתעבורה

ניתן להגיש כתב אישום לכל בית משפט שבתחום שיפוטו נעברה העבירה חלקה או כולה, או לחילופין בבית משפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של הנאשם.

במצב בו צורפו בכתב אישום אחד מספר עבירות של נאשם אחד או לחילופין הואשמו בכתב אישום אחד מספר נאשמים, די שבית המשפט יקנה סמכות מקומית על אחת מהעבירות או לגבי אחד הנאשמים כדי לקנות סמכות מקומית לדון במקרה כולו.

לנשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון שהנשיא הסמיכו לכך ישנה סמכות להורות על העברת תיק להיות נדון בפני בית משפט אחר באותה דרגה(שלום, מחוזי, תעבורה וכו') וזאת בתנאי שטרם התחיל הדיון בתיק. שכן אם החל הדיון בתיק יש לקבל את הסכמת השופט שדן בתיק בכדי להעבירו להיות נדון בפני בית משפט אחר.

בכל אותם מצבים בהם המקרה לא נכנס תחת חוקי הסמכות המקומית "הרגילה" ידון הנושא בפני בית משפט שמקום מושבו מצוי בירושלים.

נטל ההוכחה בדיני תעבורה

מרבית עבירות התעבורה הינן עבירות אחריות קפידה, קרי, על התביעה להוכיח אך ורק את עצם ביצוע העבירה ללא צורך להוכיח מחשבה פלילית. משכך אין כל משמעות לכך שהעבירה בוצעה בתום לב וללא כוונת זדון.

כן, במצב בו תוכל להוכיח שפעלת ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשית כל שניתן למנוע את העבירה הרי שאין לך אחריות פלילית.

התשובה היא לא, סעיף 22 לחוק העונשין קובע במפורש כי לא יידון אדם למאסר אלה אן הוכחה מחשבה פלילית או רשלנות

חיפוש בחשוד

בהחלט לא, בדיקת נשיפון אינה מהווה חובה(בניגוד לבדיקת ינשוף) ולכן אינך חייב לבצע אותה.

בהחלט כן, שוטר רשאי לדרוש מימך לבצע בדיקת ינשוף ללא צורך בחשד סביר ומשכך אתה חייב לבצע את הבדיקה אחרת תחשב כמי שמסרב לביצוע הבדיקה על כל המשמעות המשפטית הנובעת מכך.

בהחלט לא, בכדי ליטול בדיקת שתן על השוטר להציג חשד סביר שמצדיק את נטילת הדגימה מימך. היעדר חשד סביר מצדיק את סירובך לבצע את הבדיקה

בהחלט כן, במצב בו נהג רכב ו/או ממונה על רכב מעורב בתאונת דרכים קמה זכות לשוטר לבקש לבצע בדיקת דם ו/או שתן לאיתור ממצאי אלכוהול או סמים..

כעקרון שוטר רשאי לדרוש בדיקת שתן לאיתור סמים באם קם לו חשד סביר לביצוע עבירה. עם זאת, בהסכמה שלך הוא רשאי ליטול דגימה. בכדי שבדיקה זו תהיה חוקית עליו להסביר לך כי הוא מבקש לבצע את הבדיקה מרצונך הטוב והחופשי וכי סירובך לבצע את הבדיקה לא ישמש כנגדך. במצב דברים שכזה אני ממליץ לך לא לבצע את הבדיקה שכן אין לך כל חובה חוקית להיבדק.

פרשנות בדיני תעבורה

פרשנות מצמצמת הידועה בשמה גם כפרשנות דווקנית הינה פרשנות הנצמדת ללשון החוק.

פרשנות תכליתית היא פרשנות המתחקה אחר הנורמות עליהן התכוון המחוקק להגן וזאת לאו דווקא תוך היצמדות דווקנית ללשון החוק.

במצב בו יש מספר פרשנויות סבירות לתכלית החוק, בית המשפט יבחר את הפרשנות המקלה עם העושה.
לא, פרשנות מקלה עם העושה בוחנת את הפרשנות המקלה מבחינה נורמטיבית עם כלל העושים בגין אותו איסור והיא אינה נבחנת ספציפית ביחס לנאשם במקרה בו דנים.

עיכוב בדיני תעבורה

בהחלט כן, "עיכוב" הוא הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי בשל חשד לביצוע עבירה או כדי למנוע את ביצועה ומשכך השוטר בפועל עיכב אותך.

בהחלט כן, סעיף 67 לחוק המעצרים קובע כי היה לשוטר יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירה, העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם רשאי הוא לעכבו כדי לברר את זהותו ומענו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים, במקום הימצאו. שוטר רשאי לדרוש מאדם להילוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר שיקבע, אם יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה או יש הסתברות גבוהה שהוא עומד לעבור עבירה ובנוסף, הזיהוי היה בלתי מספיק, או לא ניתן לחקור אותו במקום הימצאו.

סעיף 68 לחוק המעצרים קובע כי היה לשוטר יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה, רשאי הוא לעכב אדם שיכול למסור לו מידע הנוגע לאותה עבירה, כדי לברר את זהותו ומענו וכדי לחקור אותו במקום הימצא וכן רשאי הוא לזמן אותו לתחנת משטרה קרובה למועד סביר אחר שיקבע לצורך ביצוע אותן פעולות.
במידה והיה הזיהוי בלתי מספיק, או היה חשש כי האדם לא יתייצב לחקירה במועד, רשאי השוטר לבקש מאותו אדם להילוות עמו לתחנת המשטרה לשם גביית העדות.

כן, שוטר רשאי לערוך חיפוש מוגבל על גופו של אדם שעוכב, בעת כניסתו לרכב בשימוש משטרת ישראל או לאמבולנס, בליווי שוטר, לשם תפיסת נשק או חפץ אחר, העלול לסכן את שלומו של אדם או את ביטחון הציבור או העלול לסייע בבריחתו גם בלא חשד שהאדם מחזיק חפץ כאמור, ורשאי השוטר לתפוס את החפץ שהתגלה אגב החיפוש.

התשובה היא לא, מלכתחילה במקרים מהסוג הזה בהחלט יש לך כאזרח פרטי סמכות עיכוב אולם זה מסויג בכך שהשימוש בכח לביצוע העיכוב לא יגרום לחשוד חבלה.

עצר אותך שוטר? קח כמה טיפים מעורך דין תעבורה

במידה והשוטר תיעד את הדו"ח באופן לאקוני וחסר באופן כזה שמקשה על התביעה המשטרתית שהיא נציגת המדינה להוכיח את כלל יסודות העבירה הרי שבית המשפט יזכה את הנהג מהעבירה המיוחסת לו, אולם אם מדובר בחוסר שאינו משמעותי לבירור המחלוקת שבין הצדדים או לחילופין ניתן להשלים את החסר הזה באופן אחר, אז התוצאה היא שבית המשפט יכריע בנושא בכללים של קבילות ומשקל כאשר לא בהכרח שהתוצאה תהיה זיכוי הנהג הנאשם.

בהחלט כן, "עיכוב" הוא הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי בשל חשד לביצוע עבירה או כדי למנוע את ביצועה ומשכך השוטר בפועל עיכב אותך.

במידה והשוטר תיעד את הדו"ח באופן לאקוני וחסר באופן כזה שמקשה על התביעה המשטרתית שהיא נציגת המדינה להוכיח את כלל יסודות העבירה הרי שבית המשפט יזכה את הנהג מהעבירה המיוחסת לו, אולם אם מדובר בחוסר שאינו משמעותי לבירור המחלוקת שבין הצדדים או לחילופין ניתן להשלים את החסר הזה באופן אחר, אז התוצאה היא שבית המשפט יכריע בנושא בכללים של קבילות ומשקל כאשר לא בהכרח שהתוצאה תהיה זיכוי הנהג הנאשם.

התשובה היא בהחלט לא, תגובת הנהג מתועדת הן בדברי מקבל הדו"ח בסוף הדו"ח והן בתיעוד מצלמת גוף של השוטר שלרוב יתעד באופן חזותי את המפגש בינו לבין האזרח. במידה ותגובת הנהג היא תגובה מתנצלת/מודה/מסבירה, הנטיה תהיה לראות בכך הודאה של הנהג במיוחס לו, מה שמהווה כשלעצמו ראיה מפלילה כנגד הנהג. לכן, לא מומלץ להגיב בצורה שכזו אל מול שוטר שכן התגובה הזאת תעמוד נגדכם בבוא היום מול בית המשפט.

המפגש עם השוטר הוא לרוב מפגש קצר של דקות ספורות, לכן מומלץ להוציא מצלמת טלפון ולתעד בתמונות ו/או בסרטון ווידאו ראיות שיכולות לעזור להוכיח את הטיעון שלכם בהמשך בבית המשפט. חשוב לתעד את מקום עצירת הרכב, את השוטר והניידת, את מצב התנועה בכביש וכן כל נתון שיכול להוכיח את טענותיכם בהמשך בפני בית המשפט.

מהירות מופרזת 160 קמ"ש מסתיימת ללא פסילה נוספת - עו"ד תעבורה

פסילה עד תום ההליכים היא הליך בו ניתן לנקוט כאשר יש חשש שהנאשם בנהיגתו יסכן את עצמו ואת משתמשי הדרך. נקיטה בהליך זה מתבצע כאשר מדובר במי שיש לחובתו עבר תעבורתי מכביד ו/או כאשר מדובר בעבירה המלמדת על מסוכנות יתרה מצד הנהג.

במידה והנהג היה מורשע בעבירת מהירות של 160 קמ"ש הוא היה צפוי לקבל פסילת רישיון נהיגה ארוכה במיוחד, פסילה על תנאי, (לעיתים אף מאסר על תנאי), קנס כספי ורישום 10 נקודות חובה במשרד הרישוי. חשוב לדעת שבמידה ונהג מקבל פסילת רישיון נהיגה העולה על שנה, הוא צפוי כתנאי לחידוש רישיון נהיגה לעבור מבחן מעשי(טסט)+מבחן תיאורטי(תיאוריה).

התשובה היא בהחלט לא, ברוב מוחלט של המקרים התנצלות רק תתועד בדברי מקבל הדו"ח ותשמש נגדכם כפי שהוסבר לעיל. אם תתנצלו ותבקשו סליחה השוטר רק יתחזק בדעתו שהוא הבחין נכון בעבירה ורוב הסיכויים שהוא לא יוותר לכם.

במידה ועצר אתכם שוטר, דבר ראשון תבררו למה הוא עצר אותכם. לדוגמא, במידה והשוטר שואל אתכם אם אתם יודעים למה הוא עצר אתכם, תענו שלא ותבקשו אתם לברר על מה הוא עצר אותכם. בנוסף, מומלץ להגיב בפני השוטר בצורה שלא תתפרש כהודאה בעבירה. לדוגמא, ניתן לומר לשוטר "אני חושב שאתה טועה", אני לא מסכים עם מה שאתה אומר", "אני לא נהגתי ככה" וכו'. שכן אז מדובר בתגובה כללית שלא מודה/מתנצלת/מסבירה ומשכך הדבר לא יוכל לשמש נגדכם בהמשך בפני בית המשפט.

כתב אישום תאונת דרכים

התשובה היא בהחלט כן, בתי המשפט אימצו מבחן רחב במיוחד לשאלה מיהו נפגע תאונת דרכים. כל עוד יש קשר בין התנהגותך בכביש להתרחשות התאונה(אף קשר עקיף) חובה עליך למסור פרטים.

בהחלט כן, בזמן התרחשות תאונת דרכים יש לעצור את הרכב במקומו ולא להזיזו, אלה אם כן הרכב נחוץ לפינוי מיידי של נפגע או לחלופין שוטר הורה להזיז את הרכב ממקומו.

באם יש יסוד להניח שיוגש כתב אישום כנגד אדם המעורב בתאונות דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש ישנה סמכות חוקית לקצין משטרה לפסול את רישיונו של נהג למשך 60 ימים וזאת בכפוף להליך שימוע, על החלטת הקצין ניתן להגיש ערר לבית המשפט.

בתאונת דרכים הענישה רחבה ומגוונת במיוחד, העונש הוא נגזרת של מידת הרשלנות של הנהג לצד תוצאת התאונה וזאת בהתחשב בוותק שנות הנהיגה שברשותו לצד עברו התעבורתי.

נהיגה תחת השפעת קנאביס

בהחלט כן, עפ"י פקודת התעבורה, חל איסור מוחלט על אדם לנהוג רכב כאשר מצוי בגופו סם או תוצר חילוף של סם. קנאביס יכול להישאר בגופו של אדם לפרק זמן של מספר שבועות ולכן אף עישון מלפני שבוע עלול להיחשב לכדי עבירה.

תלוי, כעקרון שוטר יכול לבקש ממך הסכמה לביצוע חיפוש, אבל תנאי לכך הוא שהשוטר הסביר לך שאתה לא חייב להסכים לחיפוש וכי הסירוב לביצוע החיפוש לא ישמש נגדך.

כעקרון סירוב לביצוע בדיקת שתן מהווה עבירה נפרדת ועצמאית כשלעצמה השקולה בחומרתה לעבירת נהיגה בשכרות ממש. היה כדאי שתממש את זכות ההיוועצות ותיוועץ בעורך דין לתעבורה שהיה שומע את המקרה לפרטיו ומעניק לך ייעוץ מקצועי בנושא.

לבית המשפט לתעבורה ישנה סמכות ענישה רחבה ומגוונת הכוללת רכיבי ענישה מסוג מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פסילה בפועל, פסילה על תנאי, התחייבות כספית וכן הטלת קנסות כספיים. יש לשים לב שהרשעה בעבירת נהיגה תחת השפעת קנאביס גוררת עימה ענישת מינימום הכוללת פסילה בפועל של רישיון הנהיגה לשנתיים.

דו"ח טלפון הורדת נקודות

בהחלט לא, במידה ונהג לא מגיש בקשה להישפט תוך 90 יום מרגע קבלת הדו"ח משרד הרישוי יראה את העבירה כמוגמרת ולכן נקודות החובה שבצד הדו"ח יזקפו לחובת הנהג.

נורא תלוי, אם יש בדו"ח בעיות ראייתיות כדאי להילחם על נושא הנקודות. אבל אם הדו"ח טוב מבחינה ראייתית אתה בהחלט מסתכן בקבלת פסילה בפועל במידה ותורשע וזאת נוכח העובדה שיש עבירות זהות רבות בעברך-לכן אני ממליץ לך לפנות לעורך דין תעבורה לקבלת ייעוץ מקצועי בטרם כל החלטה שתקבל.

התשובה חלוקה, יש בתי משפט שרואים במצב שכזה עבירה ואילו בתי משפט אחרים לא רואים בכך עבירה. אין עדיין הכרעה חד משמעית בנושא.

לדעתי לא, אמנם החוק קובע איסור על החזקת טלפון נייד אולם בית המשפט בחיפה כבר הכיר בכך שנגיעה רגעית בכדי לענות לשיחה אינו מהווה עבירה ויש לשים לב שעדיין אין החלטה של בית המשפט המחוזי בעניין.

ביטול כתב אישום נהיגה תחת השפעת קנאביס - כל המידע מעורך דין תעבורה

בהחלט כן, העבירה מגדירה היום את העבירה כנהיגה כשבגופו של הנהג מצוי סם או תוצר חילוף של סם ולכן מבחינה טכנית על אף שלא היתה נתון תחת השפעה מדובר בעבירה.

כאשר מדובר בעבירה ראשונה מסוגה החוק קובע פסילת מינימום של 24 חודשים וזאת לצד ענישה נלווית כמו פסילה על תנאי, מאסר על תנאי וקנס כספי. במידה ומדובר בעבירה חוזרת הענישה יכולה לכלול אף רכיב של מאסר בפועל ופסילת רישיון נהיגה ארוכה יותר משנתיים.

בהחלט כן, מידע מודיעיני מהווה יסוד סביר לחשד המצדיק עיכוב לצורך נטילת דגימה לבדיקת חשד של נהיגה תחת השפעת סמים, אך עם זאת שים לב שיש כללים להתנהלות במצב של מידע מודיעיני ולכן חשוב להיות מלווה ע"י עו"ד לתעבורה שיבחן את חוקיות החיפוש גם במצב בו מדובר במידע מודיעיני.

בהחלט כן, חיפוש לא חוקי יכול להוות עילה כבדת משקל לפסילת חוקיות הבדיקה מה שעתיד להוביל לזיכוי הנהג מעבירת נהיגה תחת השפעת סמים!!

בהחלט כן, הודאת חשוד בחקירה מהווה ראיה כנגדו ולכן במצב שכזה עדיף לשמור על זכות השתיקה מאשר להודות במיוחס לך.

שלילת רישיון נהיגה עקב קנאביס – כל מה שאתם חייבים לדעת מהי נהיגה תחת השפעת סמים

החוק קובע כי נהיגה בשכרות בנסיבות סמים הינה מצב בו אדם נוהג כשבגופו מצוי סם או תוצרי חילוף של סם.

ניתן לאתר סמים בגופו של נהג באמצעות בדיקת שתן או דם.

סירוב לבדיקת שתן או בדיקת דם מהווה עבירה חמורה כשלעצמה השקולה בתוצאותיה לעבירת נהיגה בשכרות במידה ומתקיימים כל הדרישות המופיעות בחוק ובפסיקה.

בהחלט כן, במצב שכזה ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לבחינת ההחלטה של קצין המשטרה, לבית המשפט הסמכות החוקית לבטל את ההחלטה או לשנות אותה באופן שבו תקוצר תקופת הפסילה וההשבתה.

עבירות נהג חדש – כל הכללים שנהג חדש חייב לדעת

נהג חדש הוא מי שניתן לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה שאינו רישיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או במכונה ניידת, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום מתן הרישיון.

במידה ונהג חדש הורשע על עבירה מהתוספת השלישית לפקודת התעבורה הוא יחויב באמצעי תיקון שונים ממשרד הרישוי.

אמצעי התיקון יכולים לכלול תקופת נהג חדש לשנתיים נוספות, חובה בביצוע תיאוריה, טסט, מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים וכו'.

בהחלט כן, חשוב לדעת שאף עבירות קנס ללא נקודות חובה יגרמו להפעלת אמצעי תיקון וסנקציות מנהליות כלפי נהג חדש ועבירת מהירות היא אחת מאותן עבירות.

נהיגה ברכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש

תקנות התעבורה קובעות כי בוחן הנושא עמו תעודת בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה של המשטרה רשאי להוציא הודעת איסור שימוש על רכב.

הודעת איסור שימוש ברכב ניתנת במצב בו בוחן של משרד הרישוי או בוחן תנועה של משטרת ישראל סבורים כי רכב שניתן עליו רשיון רכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין.

במידה וניתנה הודעת אי שימוש ברכב קיימת סמכות לבוחן מטעם משרד הרישוי או משטרת ישראל לאפשר לבעל הרכב או למחזיק בו בפועל לבצע נסיעה לצורך תיקונו או למילוי התנאים שפורטו בהודעת איסור השימוש וכן כדי להביאו למשרד הרישוי לשם עריכת בדיקה נוספת.
בנוסף, שוטר או בוחן רשאי לעכב את מתן ההודעה לרשות הרישוי ל-48 שעות, ואם הוכח להנחת דעתו כי הרכב תוקן בתוך 48 שעות משעת מסירת הודעת אי-שימוש, יחזיר את רישיון הרכב לבעל הרכב או למי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש.

תקנות התעבורה קובעות שבמצב בו אדם נוהג ברכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש מדובר בעבירה מסוג הזמנה לדין שלצידה רישום 8 נקודות חובה במשרד הרישוי.
בנוסף, במידה ונהג יורשע בעבירה זו הוא צפוי למינימום פסילת רישיון נהיגה של שלושה חודשים וזאת לצד ענישה נלווית נוספת.

תקנות התעבורה קובעות שבמצב בו רכב לא תקין ובעקבות כך ניתנה לגביו הודעת איסור שימוש מדובר בעבירת ברירת משפט של 1000 ₪ ללא רישום נקודות חובה במשרד הרישוי.

תקנות התעבורה קובעות שבמצב בו רכב לא תקין אך לא ניתנה לגביו הודעת איסור שימוש מדובר בעבירת ברירת משפט של 250 ₪ ללא רישום נקודות חובה במשרד הרישוי.

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ מהיר

מלא את הטופס ונציג המשרד
יחזור אליך בהקדם

× לייעוץ ראשוני עם עו"ד