שאלות ותשובות בתחום התעבורה

נקודות חובה במשרד הרישוי

אם קיבלתי דו"ח אפשרי להוריד את הנקודות?
בהחלט כן, תיעוד לקוי של הדו"ח מאפשר בנסיבות מסוימות להוריד את הנקודות הרשומות בצידו, לכן, אם קיבלת דו"ח פנה באופן מיידי להתייעצות עם עורך דין תעבורה.

הנקודות תקפות לשנתיים מיום ביצוע העבירה למי שצבר לחובתו עד 20 נקודות חובה ולמשך ארבע שנים למי שצבר לחובתו 22 נקודות חובה ומעלה.
במצב של צבירת  12-22 נקודות חובה תחויב במעבר קורס בסיסי לנהיגה נכונה הכולל 12 שעות לימוד שבסיומו מתקיים מבחן. 
במצב של צבירת  24-34 נקודות חובה תחויב במעבר קורס מתקדם(קורס ייעודי בנהיגה נכונה) הכולל 12 שעות לימוד שבסיומו מתקיים מבחן.   
 

במצב של צבירת 36 נקודות חובה ומעלה,תחויב בפסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים שבסיומן תחוייב לעבור מבחן נהיגה עיוני(תיאוריה)

במצב של צבירת 72 נקודות חובה ומעלה, או לחלופין צבירה בפעם השנייה תוך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה של 36 נקודות חובה נוספות תחוייב בפסילת רישיון נהיגה למשך תשעה חודשים שבסופם תחוייב לעבור בהצלחה בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים(מרב"ד)+מעבר בהצלחה של מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה)+מעבר בהצלחה של מבחן נהיגה מעשי (טסט).

המרת דו"ח באזהרה

המרת דו"ח לאזהרה יכולה להתבצע במידה ואתה עומד בקריטריונים שקבעה המשטרה, הקריטריונים משתנים מעת לעת עפ"י הנחיה שמפרסמת המשטרה בנושא.

נכון להיום, תנאי סף להגשת בקשה להמיר דו"ח לאזהרה מצריך וותק של לפחות 5 שנים רישיון נהיגה בארץ. ולכן לצערי אתה לא עומד בתנאי סף זה.

במידה ואין לחובתך עבירה או רישום אזהרה בשלוש השנים שקדמו לעבירה הנוכחית אתה יכול לבקש להמיר את העבירה לאזהרה וזאת בתנאי שאתה עומד ביתר התנאים הקבועים בנושא.

במצב דברים בו מדובר בעבירה מסוג הזמנה לבית משפט לא ניתן להמיר את הדו"ח באזהרה אף אם אתה נוהג שנים רבות ועברך תקין לחלוטין

במידה ואין לחובתך עבירה או רישום אזהרה בשלוש השנים שקדמו לעבירה הנוכחית אתה יכול לבקש להמיר את העבירה לאזהרה וזאת בתנאי שאתה עומד ביתר התנאים הקבועים בנושא.

ישנן עבירות וביניהן בין השאר עבירת אור אדום בהן המשטרה כהנחיה לא ממירה את הדו"ח לאזהרה אף אם אתה עומד בשאר הקריטריונים, לכן לצערי לא תוכל להמיר את הדו"ח לאזהרה.

נהג חדש

לנהג חדש שהוא חלק ממה שמוגדר אוכלוסיה מיוחדת מותר להימצא עם רמת אלכוהול בדם שלא תעלה על 50 מק"ג אלכוהול לליטר אוויר נשוף או 10 מ"ל אלכוהול ביחס ל-100 מ"ל דם. הלכה למעשה האכיפה כנגד אוכלוסיה מיוחדת מתחילה בכמות של 100 מק"ג אלכוהול לליטר אוויר נשוף.

נהיגה בשכרות

הרשעה בעבירת נהיגה בשכרות כוללת רכיבי ענישה מגוונים הכוללים פסילת רשיון נהיגה למינימום שנתיים, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי, קנס ולעיתים אף מאסר בפועל.
פניה לעורך דין תעבורה יכולה להוביל לצמצום משמעותי ולעיתים לזיכוי או מחיקת כתב האישום נגדך.
* לקיראת מאמר מעניין בנושא נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים – לחצו כאן 

פסלות שופט

ניתן להחליף שופט רק אם הדבר עומד בניגוד לכללי החוק והפסיקה. לא ניתן להחליף שופט רק כי לדעתך הוא נוקשה או מחמיר.

עצם ההיכרות עם העד אינה מובילה מיד לפסלות שופט. החוק נוקט בלשון "קרבה ממשית" ולכן יש צורך בהרבה יותר מהיכרות סתמית. אם היחסים בין העד לבין השופט הם יחסי חברות וודאי שיש להעביר את שמיעת התיק בפני שופט אחר.

בקשה לפסלות שופט תוגש לשופט שיושב בדין, עליך להגיש בקשה מסודרת הכוללת בתוכה נימוקים מפורטים והפניה לראיות(אם יש) שתומכות בטענה שקמה בנסיבות העניין עילת פסלות.

בהחלט כן, על החלטת שופט שלא לפסול את עצמו ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

בהחלט לא, במידה ועלתה טענת פסלות, על השופט הדן בתיק להחליט בה לאלתר וזאת לפני שיתן כל החלטה אחרת בתיק.

סמכות מקומית של בית משפט לתעבורה

ניתן להגיש כתב אישום לכל בית משפט שבתחום שיפוטו נעברה העבירה חלקה או כולה, או לחילופין בבית משפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של הנאשם.

במצב בו צורפו בכתב אישום אחד מספר עבירות של נאשם אחד או לחילופין הואשמו בכתב אישום אחד מספר נאשמים, די שבית המשפט יקנה סמכות מקומית על אחת מהעבירות או לגבי אחד הנאשמים כדי לקנות סמכות מקומית לדון במקרה כולו.

לנשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון שהנשיא הסמיכו לכך ישנה סמכות להורות על העברת תיק להיות נדון בפני בית משפט אחר באותה דרגה(שלום, מחוזי, תעבורה וכו') וזאת בתנאי שטרם התחיל הדיון בתיק. שכן אם החל הדיון בתיק יש לקבל את הסכמת השופט שדן בתיק בכדי להעבירו להיות נדון בפני בית משפט אחר.

בכל אותם מצבים בהם המקרה לא נכנס תחת חוקי הסמכות המקומית "הרגילה" ידון הנושא בפני בית משפט שמקום מושבו מצוי בירושלים.

נטל ההוכחה בדיני תעבורה

מרבית עבירות התעבורה הינן עבירות אחריות קפידה, קרי, על התביעה להוכיח אך ורק את עצם ביצוע העבירה ללא צורך להוכיח מחשבה פלילית. משכך אין כל משמעות לכך שהעבירה בוצעה בתום לב וללא כוונת זדון.

כן, במצב בו תוכל להוכיח שפעלת ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשית כל שניתן למנוע את העבירה הרי שאין לך אחריות פלילית.

התשובה היא לא, סעיף 22 לחוק העונשין קובע במפורש כי לא יידון אדם למאסר אלה אן הוכחה מחשבה פלילית או רשלנות

חיפוש בחשוד

בהחלט לא, בדיקת נשיפון אינה מהווה חובה(בניגוד לבדיקת ינשוף) ולכן אינך חייב לבצע אותה.

בהחלט כן, שוטר רשאי לדרוש מימך לבצע בדיקת ינשוף ללא צורך בחשד סביר ומשכך אתה חייב לבצע את הבדיקה אחרת תחשב כמי שמסרב לביצוע הבדיקה על כל המשמעות המשפטית הנובעת מכך.

בהחלט לא, בכדי ליטול בדיקת שתן על השוטר להציג חשד סביר שמצדיק את נטילת הדגימה מימך. היעדר חשד סביר מצדיק את סירובך לבצע את הבדיקה

בהחלט כן, במצב בו נהג רכב ו/או ממונה על רכב מעורב בתאונת דרכים קמה זכות לשוטר לבקש לבצע בדיקת דם ו/או שתן לאיתור ממצאי אלכוהול או סמים..

כעקרון שוטר רשאי לדרוש בדיקת שתן לאיתור סמים באם קם לו חשד סביר לביצוע עבירה. עם זאת, בהסכמה שלך הוא רשאי ליטול דגימה. בכדי שבדיקה זו תהיה חוקית עליו להסביר לך כי הוא מבקש לבצע את הבדיקה מרצונך הטוב והחופשי וכי סירובך לבצע את הבדיקה לא ישמש כנגדך. במצב דברים שכזה אני ממליץ לך לא לבצע את הבדיקה שכן אין לך כל חובה חוקית להיבדק.

פרשנות בדיני תעבורה

פרשנות מצמצמת הידועה בשמה גם כפרשנות דווקנית הינה פרשנות הנצמדת ללשון החוק.

פרשנות תכליתית היא פרשנות המתחקה אחר הנורמות עליהן התכוון המחוקק להגן וזאת לאו דווקא תוך היצמדות דווקנית ללשון החוק.

במצב בו יש מספר פרשנויות סבירות לתכלית החוק, בית המשפט יבחר את הפרשנות המקלה עם העושה.
לא, פרשנות מקלה עם העושה בוחנת את הפרשנות המקלה מבחינה נורמטיבית עם כלל העושים בגין אותו איסור והיא אינה נבחנת ספציפית ביחס לנאשם במקרה בו דנים.

עיכוב בדיני תעבורה

בהחלט כן, "עיכוב" הוא הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי בשל חשד לביצוע עבירה או כדי למנוע את ביצועה ומשכך השוטר בפועל עיכב אותך.

בהחלט כן, סעיף 67 לחוק המעצרים קובע כי היה לשוטר יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירה, העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם רשאי הוא לעכבו כדי לברר את זהותו ומענו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים, במקום הימצאו. שוטר רשאי לדרוש מאדם להילוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר שיקבע, אם יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה או יש הסתברות גבוהה שהוא עומד לעבור עבירה ובנוסף, הזיהוי היה בלתי מספיק, או לא ניתן לחקור אותו במקום הימצאו.

סעיף 68 לחוק המעצרים קובע כי היה לשוטר יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה, רשאי הוא לעכב אדם שיכול למסור לו מידע הנוגע לאותה עבירה, כדי לברר את זהותו ומענו וכדי לחקור אותו במקום הימצא וכן רשאי הוא לזמן אותו לתחנת משטרה קרובה למועד סביר אחר שיקבע לצורך ביצוע אותן פעולות.
במידה והיה הזיהוי בלתי מספיק, או היה חשש כי האדם לא יתייצב לחקירה במועד, רשאי השוטר לבקש מאותו אדם להילוות עמו לתחנת המשטרה לשם גביית העדות.

כן, שוטר רשאי לערוך חיפוש מוגבל על גופו של אדם שעוכב, בעת כניסתו לרכב בשימוש משטרת ישראל או לאמבולנס, בליווי שוטר, לשם תפיסת נשק או חפץ אחר, העלול לסכן את שלומו של אדם או את ביטחון הציבור או העלול לסייע בבריחתו גם בלא חשד שהאדם מחזיק חפץ כאמור, ורשאי השוטר לתפוס את החפץ שהתגלה אגב החיפוש.

התשובה היא לא, מלכתחילה במקרים מהסוג הזה בהחלט יש לך כאזרח פרטי סמכות עיכוב אולם זה מסויג בכך שהשימוש בכח לביצוע העיכוב לא יגרום לחשוד חבלה.

עצר אותך שוטר? קח כמה טיפים מעורך דין תעבורה

במידה והשוטר תיעד את הדו"ח באופן לאקוני וחסר באופן כזה שמקשה על התביעה המשטרתית שהיא נציגת המדינה להוכיח את כלל יסודות העבירה הרי שבית המשפט יזכה את הנהג מהעבירה המיוחסת לו, אולם אם מדובר בחוסר שאינו משמעותי לבירור המחלוקת שבין הצדדים או לחילופין ניתן להשלים את החסר הזה באופן אחר, אז התוצאה היא שבית המשפט יכריע בנושא בכללים של קבילות ומשקל כאשר לא בהכרח שהתוצאה תהיה זיכוי הנהג הנאשם.

בהחלט כן, "עיכוב" הוא הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי בשל חשד לביצוע עבירה או כדי למנוע את ביצועה ומשכך השוטר בפועל עיכב אותך.

במידה והשוטר תיעד את הדו"ח באופן לאקוני וחסר באופן כזה שמקשה על התביעה המשטרתית שהיא נציגת המדינה להוכיח את כלל יסודות העבירה הרי שבית המשפט יזכה את הנהג מהעבירה המיוחסת לו, אולם אם מדובר בחוסר שאינו משמעותי לבירור המחלוקת שבין הצדדים או לחילופין ניתן להשלים את החסר הזה באופן אחר, אז התוצאה היא שבית המשפט יכריע בנושא בכללים של קבילות ומשקל כאשר לא בהכרח שהתוצאה תהיה זיכוי הנהג הנאשם.

התשובה היא בהחלט לא, תגובת הנהג מתועדת הן בדברי מקבל הדו"ח בסוף הדו"ח והן בתיעוד מצלמת גוף של השוטר שלרוב יתעד באופן חזותי את המפגש בינו לבין האזרח. במידה ותגובת הנהג היא תגובה מתנצלת/מודה/מסבירה, הנטיה תהיה לראות בכך הודאה של הנהג במיוחס לו, מה שמהווה כשלעצמו ראיה מפלילה כנגד הנהג. לכן, לא מומלץ להגיב בצורה שכזו אל מול שוטר שכן התגובה הזאת תעמוד נגדכם בבוא היום מול בית המשפט.

המפגש עם השוטר הוא לרוב מפגש קצר של דקות ספורות, לכן מומלץ להוציא מצלמת טלפון ולתעד בתמונות ו/או בסרטון ווידאו ראיות שיכולות לעזור להוכיח את הטיעון שלכם בהמשך בבית המשפט. חשוב לתעד את מקום עצירת הרכב, את השוטר והניידת, את מצב התנועה בכביש וכן כל נתון שיכול להוכיח את טענותיכם בהמשך בפני בית המשפט.

מהירות מופרזת 160 קמ"ש מסתיימת ללא פסילה נוספת - עו"ד תעבורה

פסילה עד תום ההליכים היא הליך בו ניתן לנקוט כאשר יש חשש שהנאשם בנהיגתו יסכן את עצמו ואת משתמשי הדרך. נקיטה בהליך זה מתבצע כאשר מדובר במי שיש לחובתו עבר תעבורתי מכביד ו/או כאשר מדובר בעבירה המלמדת על מסוכנות יתרה מצד הנהג.

במידה והנהג היה מורשע בעבירת מהירות של 160 קמ"ש הוא היה צפוי לקבל פסילת רישיון נהיגה ארוכה במיוחד, פסילה על תנאי, (לעיתים אף מאסר על תנאי), קנס כספי ורישום 10 נקודות חובה במשרד הרישוי. חשוב לדעת שבמידה ונהג מקבל פסילת רישיון נהיגה העולה על שנה, הוא צפוי כתנאי לחידוש רישיון נהיגה לעבור מבחן מעשי(טסט)+מבחן תיאורטי(תיאוריה).

התשובה היא בהחלט לא, ברוב מוחלט של המקרים התנצלות רק תתועד בדברי מקבל הדו"ח ותשמש נגדכם כפי שהוסבר לעיל. אם תתנצלו ותבקשו סליחה השוטר רק יתחזק בדעתו שהוא הבחין נכון בעבירה ורוב הסיכויים שהוא לא יוותר לכם.

במידה ועצר אתכם שוטר, דבר ראשון תבררו למה הוא עצר אותכם. לדוגמא, במידה והשוטר שואל אתכם אם אתם יודעים למה הוא עצר אתכם, תענו שלא ותבקשו אתם לברר על מה הוא עצר אותכם. בנוסף, מומלץ להגיב בפני השוטר בצורה שלא תתפרש כהודאה בעבירה. לדוגמא, ניתן לומר לשוטר "אני חושב שאתה טועה", אני לא מסכים עם מה שאתה אומר", "אני לא נהגתי ככה" וכו'. שכן אז מדובר בתגובה כללית שלא מודה/מתנצלת/מסבירה ומשכך הדבר לא יוכל לשמש נגדכם בהמשך בפני בית המשפט.

כתב אישום תאונת דרכים

התשובה היא בהחלט כן, בתי המשפט אימצו מבחן רחב במיוחד לשאלה מיהו נפגע תאונת דרכים. כל עוד יש קשר בין התנהגותך בכביש להתרחשות התאונה(אף קשר עקיף) חובה עליך למסור פרטים.

בהחלט כן, בזמן התרחשות תאונת דרכים יש לעצור את הרכב במקומו ולא להזיזו, אלה אם כן הרכב נחוץ לפינוי מיידי של נפגע או לחלופין שוטר הורה להזיז את הרכב ממקומו.

באם יש יסוד להניח שיוגש כתב אישום כנגד אדם המעורב בתאונות דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש ישנה סמכות חוקית לקצין משטרה לפסול את רישיונו של נהג למשך 60 ימים וזאת בכפוף להליך שימוע, על החלטת הקצין ניתן להגיש ערר לבית המשפט.

בתאונת דרכים הענישה רחבה ומגוונת במיוחד, העונש הוא נגזרת של מידת הרשלנות של הנהג לצד תוצאת התאונה וזאת בהתחשב בוותק שנות הנהיגה שברשותו לצד עברו התעבורתי.

נהיגה תחת השפעת קנאביס

בהחלט כן, עפ"י פקודת התעבורה, חל איסור מוחלט על אדם לנהוג רכב כאשר מצוי בגופו סם או תוצר חילוף של סם. קנאביס יכול להישאר בגופו של אדם לפרק זמן של מספר שבועות ולכן אף עישון מלפני שבוע עלול להיחשב לכדי עבירה.

תלוי, כעקרון שוטר יכול לבקש ממך הסכמה לביצוע חיפוש, אבל תנאי לכך הוא שהשוטר הסביר לך שאתה לא חייב להסכים לחיפוש וכי הסירוב לביצוע החיפוש לא ישמש נגדך.

כעקרון סירוב לביצוע בדיקת שתן מהווה עבירה נפרדת ועצמאית כשלעצמה השקולה בחומרתה לעבירת נהיגה בשכרות ממש. היה כדאי שתממש את זכות ההיוועצות ותיוועץ בעורך דין לתעבורה שהיה שומע את המקרה לפרטיו ומעניק לך ייעוץ מקצועי בנושא.

לבית המשפט לתעבורה ישנה סמכות ענישה רחבה ומגוונת הכוללת רכיבי ענישה מסוג מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פסילה בפועל, פסילה על תנאי, התחייבות כספית וכן הטלת קנסות כספיים. יש לשים לב שהרשעה בעבירת נהיגה תחת השפעת קנאביס גוררת עימה ענישת מינימום הכוללת פסילה בפועל של רישיון הנהיגה לשנתיים.

דו"ח טלפון הורדת נקודות

בהחלט לא, במידה ונהג לא מגיש בקשה להישפט תוך 90 יום מרגע קבלת הדו"ח משרד הרישוי יראה את העבירה כמוגמרת ולכן נקודות החובה שבצד הדו"ח יזקפו לחובת הנהג.

נורא תלוי, אם יש בדו"ח בעיות ראייתיות כדאי להילחם על נושא הנקודות. אבל אם הדו"ח טוב מבחינה ראייתית אתה בהחלט מסתכן בקבלת פסילה בפועל במידה ותורשע וזאת נוכח העובדה שיש עבירות זהות רבות בעברך-לכן אני ממליץ לך לפנות לעורך דין תעבורה לקבלת ייעוץ מקצועי בטרם כל החלטה שתקבל.

התשובה חלוקה, יש בתי משפט שרואים במצב שכזה עבירה ואילו בתי משפט אחרים לא רואים בכך עבירה. אין עדיין הכרעה חד משמעית בנושא.

לדעתי לא, אמנם החוק קובע איסור על החזקת טלפון נייד אולם בית המשפט בחיפה כבר הכיר בכך שנגיעה רגעית בכדי לענות לשיחה אינו מהווה עבירה ויש לשים לב שעדיין אין החלטה של בית המשפט המחוזי בעניין.

ביטול כתב אישום נהיגה תחת השפעת קנאביס - כל המידע מעורך דין תעבורה

בהחלט כן, העבירה מגדירה היום את העבירה כנהיגה כשבגופו של הנהג מצוי סם או תוצר חילוף של סם ולכן מבחינה טכנית על אף שלא היתה נתון תחת השפעה מדובר בעבירה.

כאשר מדובר בעבירה ראשונה מסוגה החוק קובע פסילת מינימום של 24 חודשים וזאת לצד ענישה נלווית כמו פסילה על תנאי, מאסר על תנאי וקנס כספי. במידה ומדובר בעבירה חוזרת הענישה יכולה לכלול אף רכיב של מאסר בפועל ופסילת רישיון נהיגה ארוכה יותר משנתיים.

בהחלט כן, מידע מודיעיני מהווה יסוד סביר לחשד המצדיק עיכוב לצורך נטילת דגימה לבדיקת חשד של נהיגה תחת השפעת סמים, אך עם זאת שים לב שיש כללים להתנהלות במצב של מידע מודיעיני ולכן חשוב להיות מלווה ע"י עו"ד לתעבורה שיבחן את חוקיות החיפוש גם במצב בו מדובר במידע מודיעיני.

בהחלט כן, חיפוש לא חוקי יכול להוות עילה כבדת משקל לפסילת חוקיות הבדיקה מה שעתיד להוביל לזיכוי הנהג מעבירת נהיגה תחת השפעת סמים!!

בהחלט כן, הודאת חשוד בחקירה מהווה ראיה כנגדו ולכן במצב שכזה עדיף לשמור על זכות השתיקה מאשר להודות במיוחס לך.

שלילת רישיון נהיגה עקב קנאביס – כל מה שאתם חייבים לדעת מהי נהיגה תחת השפעת סמים

החוק קובע כי נהיגה בשכרות בנסיבות סמים הינה מצב בו אדם נוהג כשבגופו מצוי סם או תוצרי חילוף של סם.

ניתן לאתר סמים בגופו של נהג באמצעות בדיקת שתן או דם.

סירוב לבדיקת שתן או בדיקת דם מהווה עבירה חמורה כשלעצמה השקולה בתוצאותיה לעבירת נהיגה בשכרות במידה ומתקיימים כל הדרישות המופיעות בחוק ובפסיקה.

בהחלט כן, במצב שכזה ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לבחינת ההחלטה של קצין המשטרה, לבית המשפט הסמכות החוקית לבטל את ההחלטה או לשנות אותה באופן שבו תקוצר תקופת הפסילה וההשבתה.

עבירות נהג חדש – כל הכללים שנהג חדש חייב לדעת

נהג חדש הוא מי שניתן לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה שאינו רישיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או במכונה ניידת, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום מתן הרישיון.

במידה ונהג חדש הורשע על עבירה מהתוספת השלישית לפקודת התעבורה הוא יחויב באמצעי תיקון שונים ממשרד הרישוי.

אמצעי התיקון יכולים לכלול תקופת נהג חדש לשנתיים נוספות, חובה בביצוע תיאוריה, טסט, מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים וכו'.

בהחלט כן, חשוב לדעת שאף עבירות קנס ללא נקודות חובה יגרמו להפעלת אמצעי תיקון וסנקציות מנהליות כלפי נהג חדש ועבירת מהירות היא אחת מאותן עבירות.

נהיגה ברכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש

תקנות התעבורה קובעות כי בוחן הנושא עמו תעודת בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה של המשטרה רשאי להוציא הודעת איסור שימוש על רכב.

הודעת איסור שימוש ברכב ניתנת במצב בו בוחן של משרד הרישוי או בוחן תנועה של משטרת ישראל סבורים כי רכב שניתן עליו רשיון רכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין.

במידה וניתנה הודעת אי שימוש ברכב קיימת סמכות לבוחן מטעם משרד הרישוי או משטרת ישראל לאפשר לבעל הרכב או למחזיק בו בפועל לבצע נסיעה לצורך תיקונו או למילוי התנאים שפורטו בהודעת איסור השימוש וכן כדי להביאו למשרד הרישוי לשם עריכת בדיקה נוספת.
בנוסף, שוטר או בוחן רשאי לעכב את מתן ההודעה לרשות הרישוי ל-48 שעות, ואם הוכח להנחת דעתו כי הרכב תוקן בתוך 48 שעות משעת מסירת הודעת אי-שימוש, יחזיר את רישיון הרכב לבעל הרכב או למי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש.

תקנות התעבורה קובעות שבמצב בו אדם נוהג ברכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש מדובר בעבירה מסוג הזמנה לדין שלצידה רישום 8 נקודות חובה במשרד הרישוי.
בנוסף, במידה ונהג יורשע בעבירה זו הוא צפוי למינימום פסילת רישיון נהיגה של שלושה חודשים וזאת לצד ענישה נלווית נוספת.

תקנות התעבורה קובעות שבמצב בו רכב לא תקין ובעקבות כך ניתנה לגביו הודעת איסור שימוש מדובר בעבירת ברירת משפט של 1000 ₪ ללא רישום נקודות חובה במשרד הרישוי.

תקנות התעבורה קובעות שבמצב בו רכב לא תקין אך לא ניתנה לגביו הודעת איסור שימוש מדובר בעבירת ברירת משפט של 250 ₪ ללא רישום נקודות חובה במשרד הרישוי.

נהיגה ברכב שנאסר בו השימוש מסתיים ללא פסילה כלל

החוק מאפשר לבוחן של רשות הרישוי ולשוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה של המשטרה לבצע בדיקות תקינות לרכב. במידה והבוחן סבור הרכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין הוא רשאי לתת עליו הודעת אי שימוש ברכב.

במידה והנהג היה מורשע בעבירה של נהיגה ברכב שניתנה לגביו הודעת אי שימוש הוא היה צפוי לקבל פסילת רישיון נהיגה של לפחות 3 חודשים, פסילה על תנאי, קנס כספי ורישום 8 נקודות חובה במשרד הרישוי.

במידה ועצר אתכם שוטר, דבר ראשון תבררו למה הוא עצר אותכם. לדוגמא, במידה והשוטר שואל אותכם אם אתם יודעים למה הוא עצר אותכם, תענו שלא ותבקשו אתם לברר על מה הוא עצר אותכם. בנוסף, מומלץ להגיב בפני השוטר בצורה שלא תתפרש כהודאה בעבירה. לדוגמא, ניתן לומר לשוטר "אני חושב שאתה טועה", "אני לא מסכים עם מה שאתה אומר", "אני לא נהגתי ככה" וכו'. שכן אז מדובר בתגובה כללית שלא מודה/מתנצלת/מסבירה ומשכך הדבר לא יוכל לשמש נגדכם בהמשך בפני בית המשפט. בנוסף, כדאי שתדעו שכיום שוטרים מצוידים במצלמות גוף שמתעדות את המפגש עם האזרח ולכן כל מה שתאמרו לשוטר מוקלט גם חזותית.

ברוב מוחלט של המקרים התנצלות רק תתועד בדברי מקבל הדו"ח ותשמש נגדכם כפי שהוסבר לעיל. אם תתנצלו ותבקשו סליחה השוטר רק יתחזק בדעתו שהוא הבחין נכון בעבירה ורוב הסיכויים שהוא לא יוותר לכם.

ראשית מומלץ לדבר עם השוטר באופן יפה ומכבד ואין להתנהג בצורה מזלזלת ומתריסה. התנהגות מתריסה ומזלזלת לרוב תתועד בדו"ח ובמצלמת הגוף של השוטר והדבר ככל הנראה יגרום לתביעה המשטרתית לאנטגוניזם כנגד נהג שכזה.
זכרו, השוטר בסך הכל מבצע את תפקידו ואין לו כנגדכם שום דבר אישי.
בנוסף, המפגש עם השוטר הוא לרוב מפגש קצר של דקות ספורות, לכן מומלץ להוציא מצלמת טלפון ולתעד בתמונות ו/או בסרטון ווידאו ראיות שיכולות לעזור להוכיח את הטיעון שלכם בהמשך. חשוב לתעד את מקום עצירת הרכב, את השוטר והניידת, את מצב התנועה בכביש וכן כל נתון שיכול להוכיח את טענותיכם בהמשך בפני בית המשפט.
פנו עם הדו"ח באופן מיידי לעורך דין תעבורה שיבחן את האפשרות והדרך הנכונה לטפל לכם בצורה מקצועית בדו"ח-זכרו, צבירת נקודות חובה תכניס אותכם לאמצעי תיקון מכבידים אל מול משרד הרישוי.

ביטול כתב אישום בתיק תאונה של כניסה לצומת באור אדום

כאשר מדובר בעבירה של תאונת דרכים שנגרמה כתוצאה ממעבר צומת בניגוד לאור אדום, הרי שמדובר בעבירה של נהיגה בקלות ראש ביחס לגרם תאונת דרכים שמהווה עבירה בעלת יסוד נפשי של רשלנות.

במידה ונהג יורשע בתאונת דרכים שנגרמה כתוצאה מנהיגה בקלות ראש הוא צפוי למינימום פסילת רישיון נהיגה של שלושה חודשים וזאת לצד ענישה נלווית אחרת כמו פסילה על תנאי ותשלום קנס.

במידה וצד לתאונה מודה בביצוע עבירה ההודאה הזאת עתידה לשמש נגדו אם יוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט. ישנם מצבים בהם אין ראיות אובייקטיביות לתאונה כמו סרטון ממצלמת רכב או ממצלמת צומת ואז כל שנותר הוא גרסאותיהם של המעורבים. במידה ובסופו של יום כל צד טוען לאשמת הצד השני הרי שבהיעדר ראיה תומכת אחרת אין להעדיף גרסה של מעורב אחד על פני הגרסה של חברו ומשכך יש לסגור את התיק מחוסר ראיות.

במצב בו יש גרסאות של מעורבים ומנגד יש עד אובייקטיבי שתומך בגרסה של אחד מהם, הרי שכבר לא מדובר במילה מול מילה ולרוב התביעה תעדיף את הצד שיש יותר תמיכה בגרסתו ותגיש כתב אישום כנגד המעורב השני על סמך אותה אמרה של העד האובייקטיבי בתיק.
חשוב לדעת שזה שלכאורה קיימת גרסה של עד אובייקטיבי לא הופכת את התיק לגמור וזאת נוכח העובדה שפעמים רבות חקירה נגדית נכונה של אותו עד אובייקטיבי גורמת להפרכה או לערעור של גרסתו באופן שמקים ספק בדבר מהימנות דבריו והיכולת להישען עליהם כדי לבסס הרשעה בהליך פלילי.

לקוח המשרד הגיע עם כתב אישום והזמנה לדין המייחסת לו אחריות לתאונת במהלכה נטען שהוא נכנס לצומת בניגוד לאור אדום שהופיע ברמזור.
לאחר שמשרדנו בחן את חומר החקירה בתיק התגלה כי הלקוח מתחילת הדרך טען שהוא מנגד, היתה קיימת בתיק גרסה שנגבתה מעדה אובייקטיבית, גרסה שטענה שהיא לא ראתה כלום אבל היא יודעת שהנהג שהרכיב אותה על הקטנוע נסע באור ירוק.
לאחר דין ודברים עם תביעות תעבורה התיק הסתיים התביעה השתכנעה שאכן מדובר בגרסה דלה שאינה יכולה להחזיק מים בפני בית המשפט ולכן צודק ונכון לבטל את כתב האישום כנגד הנאשם שכן לא ניתן להפריך את גרסתו שהוא אכן נהג בירוק ומשכך המדינה חזרה בה מכתב האישום.

שפיטה בהעדר בבית המשפט לתעבורה

בעבירות תעבורה שאינן תאונת דרכים שגרמה לחבלות של ממש

לבית המשפט לתעבורה קיימת סמכות לראות אדם שהוזמן כדין ולא התייצב למשפטו כמי שמודה בכלל עובדות כתב האישום שהוגש נגדו

מי שנשפט בהעדרו יכול תוך 30 ימים מיום שהומצא לו פסק הדין להגיש בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדרו.

בית המשפט יקבל בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר נאשם בהתקיים אחד משני התנאים החלופיים הבאים:
א. הייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו של הנאשם למשפט.
ב. הדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין שיגרם לנאשם במידה ופסק הדין לא יבוטל.

במידה וחלפו 30 הימים להגשת בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר קיימת אפשרות להגיש ערעור ואם חלף המועד להגשת ערעור יש לפנות בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור תוך שיש להצביע על "טעם ממשי המניח את הדעת" לבקשה להארכת מועד להגשת ערעור.

התרה לאחר לנהוג ללא רישיון נהיגה

התרה לבלתי מורשה היא עבירה בה אדם שהוא בעל רכב ו/או בעל השליטה ברכב מאפשר למי שאין בידו רישיון נהיגה מתאים לנהוג ברכב.

בהחלט כן, כל עוד מי שהתרת לו לנהוג אינו אוחז ברישיון נהיגה מתאים לרכב מדובר בעבירה.

המחוקק קבע ענישת מינימום של פסילת רישיון נהיגה לתקופה של לפחות שלושה חודשים למי שיורשע בעבירה של התרה לבלתי מורשה לנהוג. עם זאת, חשוב לדעת שבתי המשפט לא מסתפקים בענישת המינימום.

התשובה היא חד משמעית כן, חשוב לדעת שבחינה מדוקדקת ומקצועית של חומר החקירה ע"י עורך דין תעבורה מגדילה באופן משמעותי ביותר את הסיכוי להצלחת התיק המשפטי בכך שעורך דין תעבורה ידע להעלות את הטיעונים המשפטיים שבסופו של יום יובילו לזיכוי שלכם או לחילופין למזעור העונש שיושת עליכם בסופו של יום בתיק.

תיק מהירות מופרזת של 173 קמ"ש - הסתיים בקנס סמלי בלבד

הענישה הנהוגה בעבירה של מהירות מופרזת היא פסילה בפועל, פסילה על תנאי וקנס.

הענישה בעבירה של מהירות מופרזת נגזרת מכמה פרמטרים עיקריים שהם גובה המהירות בה נמדדת, וותק שנות הנהיגה של הנהג, הרישום התעבורתי שנזקף לחובתו של הנהג.

מדובר בתיק מהירות שמתבסס על מכשיר למדידת מהירות שמכונה "דבורה".
מדובר במכשיר שדורש מספר פרמטרים מצטברים בכדי שהתוצאה שהוא מפיק תהיה ראיה מספקת להרשעה בהליך הפלילי שמתנהל בפני בית המשפט לתעבורה.
בחינה של חומר הראיות הציגה מצב ברור בו מסד הראיות בתיק היה בעייתי ביותר וככל הנראה לא היה מספיק כדי לבסס הרשעה כנגד הלקוח בבית המשפט ולכן התביעה המשטרתית הסכימה לשנות את האישום שמיוחס ללקוח "למהירות בלתי סבירה" שהיא עבירה שאין בצידה רישום נקודות חובה והתיק הסתיים בהסכמה בקנס של 1500 ₪ בלבד.

בתיק הספציפי הזה הלקוח הודה בנהיגה במהירות מופרזת אל מול השוטר שעצר אותו בכביש. מבחינה משפטית כאשר קיימת הודאה בעבירה כל שהתביעה צריכה להוכיח זה רף ראייתי קל במיוחד של "דבר מה נוסף". לכן, בנסיבות הענין היה כדאי ללקוח לקחת הסדר טיעון מקל שמשקף בתוכו את הבעייתיות שקיימת בתיק בחומר הראיות מאשר להסתכן בניהול התיק והרשעה (לאור ההודאה שלו) שכן באם הוא היה מורשע הוא היה צפוי לענישה חמורה במיוחד שכוללת רכיב פסילת רישיון נהיגה ארוך ומשמעותי.

במידה וקיבלת דו"ח או הזמנה לדין משוטר פנה מיד להתייעץ עם עורך דין תעבורה שיבחן את המקרה וימליץ לך כיצד מומלץ לך לפעול בנסיבות הענין. קבלת ייעוץ מוקדם יכולה להשפיע בצורה משמעותית על האופן בו יתנהל התיק בפני בית המשפט לתעבורה, דבר שיכול למנוע מכם פסילת רישיון נהיגה ומעבר אמצעי תיקון מחמירים מצד משרד הרישוי שיכולים לכלול פסילת רישיון נהיגה, מעבר מבחנים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מעבר טסט, תיאוריה, קורסים בנהיגה נכונה ועוד.

 

מהירות מופרזת 131 קמ"ש חזרה מאישום

מהירות מופרזת היא נהיגה במהירות העולה על המהירות המותרת בקטע הכביש

אמצעי האכיפה המרכזיים לאכיפת עבירת מהירות מופרזת הם: ממל"ז(מד לייזר), ממא"ל(דבורה), א-3(מצלמות מהירות)

א. בעבירות מהירות מסוג ברירת משפט שבצידן קנס בסך 250 ₪-אין רישום נקודות.

ב. בעבירות מהירות מסוג ברירת משפט שבצידן קנס בסך 750 ₪-8 נקודות חובה במשרד הרישוי.

ג. בעבירות מהירות מסוג ברירת משפט שבצידן קנס בסך 1500 ₪-10 נקודות חובה במשרד הרישוי.

ד. בעבירות הזמנה לדין-10 נקודות חובה במשרד הרישוי.

התשובה מאוד תלויה במצב הראיות שיש בתיק, ישנם תיקים בהם מצב הראיות הוא כזה שמוביל לביטול הדו"ח לחלוטין(ביטול הקנס והנקודות) וישנם תיקים בהם מצב הראיות הוא כזה המוביל להקלה בדרך של ייחוס עבירה מקלה יותר(ללא נקודות) ו/או הפחתה בקנס אולם לא ביטול מוחלט של הדו"ח.

נהיגה בזמן פסילה

פקודת התעבורה קובעת כי נהיגה בזמן פסילה היא מצב בו מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברשיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברשיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני הענשים כאחד

בכדי להתמודד עם מצב בו נהגים יטענו כי לא ידעו על דבר הפסילה שנשלחה אליהם ע"י הרשות בדואר, החוק קובע כי די במשלוח הודעה בדואר רשום אודות דבר הפסילה בכדי שתתקיים החזקה לפיה נהג "מודע" מבחינה חוקית לכך שרישיונו נשלל.
עם זאת, קיימת דרך להפריך את חזקת המודעות וכל מקרה נבחן עפ"י נסיבותיו

חזקה המודעות לדבר הפסילה ניתנת לסתירה בנסיבות חריגות בלבד, בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים וזאת אם הנהג יוכיח שההודעה בדבר הפסילה לא הגיע לידיו וזאת מנסיבות שאינן תלויות בו

לאור העובדה שנהיגה בזמן פסילה מהווה מעשה שיש בו ללמד על זילות כלפי החלטות בית המשפט ורשויות אכיפת החוק, מדובר בעבירה שמקימה עילת מעצר מסוג "מסוכנות", שכן מי שנוהג בניגוד להחלטה בעניינו מהווה מי שמסכן בהתנהגותו את עצמו ואת ציבור המשתמשים בדרך. ולכן כאשר מדובר בעבירה חוזרת או בנסיבות מחמירות אחרות, להליך הפלילי של בירור האשמה מתלווה הליך נוסף של בקשה להותיר את הנהג בזמן המשפט במעצר עד לתום ההליכים מאחורי סורג ובריח

סעיף 67 לפקודת התעבורה קובע כי מי שנוהג בזמן פסילה עלול לקבל עונש של עד 3 שלוש שנות מאסר וזאת לצד ענישה נלווית כמו מאסר על תנאי, פסילת רישיון נהיגה לתקופה ארוכה, פסילה על תנאי וקנס כספי

נהיגה בקלות ראש

פקודת התעבורה קובעת כי נהיגה בקלות ראש היא מצב בו אדם נוהג רכב בדרך קלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה, או מי שמפעיל רכב עצמאי במהירות כאמור העובר אחת העבירות האלה. הפקודה קובעת שדינו של מי שעובר עבירה זאת הוא מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

נהיגה בחוסר זהירות היא עבירה שיש בצידה קנס בסך 500 ₪ לצד רישום של 6 נקודות חובה במשרד הרישוי. לעומת זאת, עבירה של נהיגה בקלות ראש היא עבירה שיש בצידה הזמנה לדין לצד רישום של 8 נקודות חובה במשרד הרישוי.

עפ"י סעיף 62 לפקודת התעבורה, מי שנוהג בקלות ראש עלול לקבל עונש של עד 2 שנות מאסר וזאת לצד ענישה נלווית כמו מאסר על תנאי, פסילת רישיון נהיגה בפועל, פסילה על תנאי וקנס כספי.

ישנה משמעות לתגובה הספונטנית שימסור הנהג לשוטר בשטח שכן תגובה שתתקבל ע"י בית המשפט לתעבורה כהודאה בעבירה תשמש כראיה כנגד הנהג הנאשם בהליך המשפטי ולכן, ההמלצה החד משמעית שלי היא לא להודות, לא להתנצל ולא לחתום על דו"ח אם אתם סבורים שהתגובה שלכם לא נכונה או הוצאה מהקשרה הנכון. בנוסף, אני ממליץ להוציא טלפון, להפעיל ווידאו ולתעד את המפגש עם השוטר תוך תיעוד פרטים שמחזקים את הגרסה שלכם.

פסילה מנהלית

רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי לערוך שימוע ולהורות על פסילה מנהלית, משכך, קצין בדרגת מפקח משנה(ממ"ש) אינו מוסמך לערוך שימוע ולהורות על פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה של נהג.

בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית לתקופה של 30 ימים.
בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש לתקופה של 60 ימים.

בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם לתקופה של 90 ימים.

השיקולים במסגרת הליך השימוע הינם בין היתר חומרת העבירה, וותק שנות הנהיגה של הנהג, עברו התעבורתי, משלח ידו וכו'. כמובן שאלה הם נקודות כלליות שנלקחות בחשבון ע"י קצין המשטרה. עם זאת, יש להבין שלכל תיק על נסיבותיו השונות יש נקודות שחשוב לציין ולהעלות בכדי להימנע מהצורך של פסילה מנהלית ו/או לקדם את התיק העיקרי שעתיד להתנהל בפני בית המשפט לתעבורה.

במידה והוחלט להטיל עליכם פסילה מנהלית, החוק מקנה אפשרות לפנות לבית משפט לתעבורה אשר יבחן את הפסילה המנהלית שהוטלה על הנהג שכן החוק מקנה לבית משפט לתעבורה סמכות להפחית ואף לבטל לחלוטין את הפסילה המנהלית.

אור אדום

נהיגה באור אדום כאשר עדיין לא חלפו 5 שניות מרגע שהרמזור התחלף לאור אדום מלא מהווה עבירה של נהיגה בניגוד לאור אדום כאשר הענישה הצפויה בצד עבירה זו היא ברירת משפט של 1500 ₪ ורישום 10 נקודות חובה במשרד הרישוי.

נהיגה באור האדום וזאת כאשר חלפו למעלה מ-5 שניות מרגע שהרמזור התחלף לאור אדום מלא ו/או באותה שעה היה בצומת רכב אחר שהגיע מכיוון אחר מהווה עבירה של נהיגה בניגוד לאור אדום כאשר הענישה הצפויה בצד עבירה זו היא הזמנה לבית משפט ורישום 10 נקודות חובה במשרד הרישוי.

בעבירה של אור אדום מסוג הזמנה לדין קמה סמכות חוקית לערוך לנהג הרכב הליך של הטלת פסילה מנהלית לרישיון הנהיגה וכן מתן הודעת איסור שימוש ברכב בו בוצעה העבירה.

לבית המשפט לתעבורה מהווה ערכאה פלילית בעלת סמכות ענישה נרחבת ביותר במסגרתה הוא יכול להטיל פסילת רישיון נהיגה, פסילה על תנאי, קנסות כספיים, חתימה על התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירה, ובמצבים מסוימים אף מאסרים על תנאי ומאסרים בפועל.

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה יכולה להתרחש במספר מצבים:

א. מצב בו מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון לפי פקודת התעבורה.

ב. מצב בו אדם נוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברישיונו כל עוד הם בתוקפם.

ג. מצב בו מי שהודיעו לו כי נפסל מלהחזיק ברישיון רכב וכל עוד הפסילה בתוקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה לאחר להשתמש בו.

ד. מצב בו אדם נהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש שניתן ברכב.

עבירה של נהיגה בזמן פסילה הינה עבירה במיוחד וכביטוי לחומרת העבירה המחוקק קבע שיש להוכיח "יסוד נפשי" מסוג מודעות בעבירה.
בכדי להתמודד עם מצב בו נהגים יטענו כי לא ידעו על דבר הפסילה שנשלחה אליהם ע"י הרשות בדואר, החוק קובע כי די במשלוח הודעה בדואר רשום אודות דבר הפסילה בכדי שתתקיים החזקה לפיה נהג "מודע" מבחינה חוקית לכך שרישיונו נשלל.
עם זאת, קיימת דרך להפריך את חזקת המודעות וכל מקרה נבחן עפ"י נסיבותיו.

חזקה המודעות לדבר הפסילה ניתנת לסתירה בנסיבות חריגות בלבד וזאת בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים:

א. הנהג יוכיח שההודעה בדבר הפסילה לא הגיע לידיו.
ב. ההודעה בדבר הפסילה לא הגיע לידיו מנסיבות שאינן תלויות בו.

סעיף 67 לפקודת התעבורה קובע שמי שנוהג בזמן פסילה יכול לקבל עונש של עד 3 שלוש שנות מאסר וזאת לצד ענישה נלווית כמו מאסר על תנאי, פסילת רישיון נהיגה לתקופה ארוכה, פסילה על תנאי וקנס כספי.

פגע וברח

כאשר נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, אשר היה עליו לדעת כי בתאונה נפגע אדם או עשוי היה להיפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה, זוהי עבירת פגע וברח ברף של רשלנות כאשר דינו של נאשם כזה באם יורשע הוא עד שלוש שנות מאסר.

כאשר נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה, או עצר כאמור ולא הזעיק עזרה, זוהי עבירת פגע וברח ברף של מחשבה פלילית כאשר דינו של נאשם כזה באם יורשע הוא עד שבע שנות מאסר.

כאשר נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה, או עצר כאמור ולא הזעיק עזרה ובמבחן התוצאה נגרמה לאדם חבלה חמורה או שבה נהרג אדם, זוהי עבירת פגע וברח ברף החמור ביותר כאשר דינו של נאשם כזה באם יורשע הוא עד ארבע עשרה שנות מאסר.

החוק קבע אחריות לעבירת פגע וברח גם לנוסע שנכח ברכב וזאת אם נוסע מעל גיל 16.
החוק קובע כי עונשו של הנוסע שמתקיים לגביו אחד מסעיפי העבירה בהם קיימת מחשבה פלילית הוא מחצית העונש שנקבע לנהג. משכך, נוסע ברכב מעל גיל 16 שהיה מעורב בתאונת דרכים בה נהג הרכב הפקיר את זירת התאונה לאחר פגיעה וזאת כאשר לגבי נהג הרכב מתקיים יסוד נפשי של מחשבה פלילית, דהיינו, מדובר בשני המצבים המחמירים הנושאים בצידם עונשים של שבע או ארבע עשרה שנות מאסר ויקבע שיסודות העבירה מתמלאות אף לגבי הנוסע שלא מילא את חובתו האזרחית והחוקית להזעיק עזרה בדרך של הושטת עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות המקרה הרי שנוסע רכב כזה צפוי לענישה מקסימאלית של עד 3.5 שנות מאסר במידה ומדובר בהפקרה לאחר פגיעה שיש בחובה יסוד נפשי של מחשבה פלילית או ענישה מקסימאלית של עד 7 שנות מאסר במידה ונפגע אדם בחבלה חמורה או נהרג אדם בתאונה.

 

עבירת פגע וברח מהווה העבירה חמורה ביותר המצויה בתחום סמכותו של בית משפט לתעבורה.
במידה ונחשדתם בעבירת פגע וברח מומלץ מאוד להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה עוד בשלב החקירה במסגרתה המשטרה תאסוף ראיות כנגדכם ובאם יעלה בידה לאסוף די ראיות הרי שהדבר עתיד להפוך בבוא היום לכתב אישום חמור במיוחד שיוגש נגדכם לבית המשפט לתעבורה אם מדובר בפגע וברח או לבית המשפט המחוזי אם מדובר בפגע וברח שבסופה מת אדם או נחבל בחבלה חמורה.
התנהלות נכונה ומושכלת בשלב החקירה יכולה למנוע הגשת כתב אישום כנגדכם או לחלופין להוביל להגשת כתב אישום בעבירה קלה יותר, דבר שיקנה לכם נקודת פתיחה טובה יותר להליך המשפטי שכן אין להשוות עבירה של הפקרה לאחר פגיעה שהעונש המירבי בצידה הינו 3/7/14 שנות מאסר לבין עבירה של עזיבת מקום תאונה שהעונש המירבי לצידה הינו עד שנתיים מאסר ובלא מעט מהמקרים יכול להסתיים בפסילה ללא רכיב מאסר כלל.

נקודות משרד הרישוי

בכדי להתמודד עם הקטל בכבישים שנגרם כתוצאה מביצוע עבירות תעבורה, הומצאה שיטת הניקוד שמהווה כלי מנהלי מכח חוק, המאפשר למשרד הרישוי לאתר נהגים בעייתיים ולחייב אותם בביצוע אמצעי תיקון שירתיע אותם מלבצע עבירות תעבורה ותאפשר להם לקבל כלים שיהפכו אותם לנהגים טובים וזהירים יותר.

נקודות משרד הרישוי תקפות מיום ביצוע העבירה למשך שנתיים וזאת למי שצבר לחובתו עד 20 נקודות במשרד הרישוי. חשוב לדעת שתקופת המחיקה לנהג שצבר לחובתו 22 נקודות או יותר במשרד הרישוי עומדת על תקופה של 4 שנים. חשוב לדעת שהנקודות נשארות בתוקף כל עוד נהג לא ביצע את אמצעי התיקון שהוטל עלי ממשרד הרישוי.

 

צבירה של בין 12-22 נקודות – תחייב את הנהג בקורס בסיסי לנהיגה נכונה, הכולל 12 שעות לימוד שבסיומו מתקיים מבחן.

צבירה של בין 24-34 נקודות – תחייב את הנהג בקורס מתקדם (קורס ייעודי בנהיגה נכונה) הכולל 12 שעות לימוד שבסופו מתקיים מבחן.

צבירה של 36 נקודות ומעלה – תחייב את הנהג בפסילת רישיון נהיגה למשך שלושה חודשים שבסופם הנהג יצטרך לעמוד במבחן נהיגה עיוני(מבחן תיאוריה).

צבירה של 72 נקודות ומעלה, או לחלופין צבירה בפעם השנייה תוך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה 36 נקודות נוספות – תחייב את הנהג בפסילת רישיון נהיגה למשך תשעה חודשים שבסופם הנהג יחויב לעבור בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים(מרב"ד)+מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה)+מבחן נהיגה מעשי (טסט).

 

עורך דין לתאונת דרכים

ברבות השנים בתי המשפט קבעו מבחן רחב במיוחד לשאלה מהי תאונת דרכים, כך נקבע כי גם התנהגות שגרמה לקרות תאונה אף אם לא נוצר כל מגע פיזי בין הרכבים או בין רכב להולך הרגל מהווה תאונת דרכים.

כאשר נהג מעורב בתאונת דרכים ומתקבל דיווח במשטרה, יגיע למקום בוחן תאונות דרכים שהוא המומחה מטעם המשטרה לחקירה ושחזור של תאונות דרכים. הבוחן יאסוף ממצאים ויגבה הודעות מהמעורבים ומעדים לאירוע ולאחר מכן יערוך דו"ח בוחן בו הוא יתעד את כלל הפעולות שביצע והממצאים שאסף וכן יקבע מסקנה מי לטעמו אם בכלל אשם התאונה. משכך, כלל ההתנהלות מול הבוחן הינה קריטית ביותר וזאת נוכח העובדה שהממצאים שהבוחן יאסוף וגרסת המעורבים לאירוע היא זו שתקבע מי אחראי לתאונה וכנגד מי יוגש בהמשך כתב אישום לבית המשפט לתעבורה. ולכן בטרם תדברו עם כל אדם או בוחן מטעם המשטרה על האירוע התאונתי חשוב שתתייעצו עם עורך דין תעבורה שישמע את פרטי המקרה ויעניק לכם ייעוץ מקצועי בטרם תמסרו את גרסתכם לאנשי המשטרה.

בהחלט כן, כאשר נהג מעורב בתאונות דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש ישנה סמכות חוקית לקצין משטרה לפסול את רישיון הנהיגה של נהג למשך 60 ימים וזאת בכפוף להליך שימוע.
כאשר כשמדובר בתאונת דרכים בה נהרג אדם, קצין המשטרה חייב לפסול את רישיונו של הנהג הפוגע למשך 90 ימים.
על החלטת קצין המשטרה לפסול נהג בפסילה מנהלית ניתן להגיש ערר לבית המשפט לתעבורה.

ענישה בתאונות דרכים היא נגזרת של חומרת העבירות ותוצאות התאונה מחד וותק שנות הנהיגה של הנהג לצד עברו התעבורתי מאידך.
חשוב לשים לב כי בעבירות מסוימות קיימת פסילת מינימום אותה בית המשפט צריך להשית על הנאשם באם ימצא אשם בעבירה המיוחסת לו. בנוסף, כאשר מדובר בחבלות חמורות וקשות בית המשפט לתעבורה יכול להשית על הנאשם מאסרים בפועל לצד פסילות רישיון נהיגה ארוכות במיוחד.

נהיגה באור אדום

כאשר נהג נכנס לצומת והוא אינו מציית למופע אור אדום ברמזור שבכיוון נסיעתו בכך שהוא לא עצר את רכבו לפני קו העצירה או מעבר חצייה או סמוך לרמזור הקרוב ונכנס לצומת בניגוד למופע האור האדום ברמזור וזאת כאשר טרם חלפו 5 שניות מרגע שהרמזור התחלף לאור אדום מלא, הדבר מהווה עבירה מסוג ברירת משפט שהסנקציה בצידה 1500 ₪ ורישום 10 נקודות חובה במשרד הרישוי.

כאשר נהג נכנס לצומת והוא אינו מציית למופע אור אדום ברמזור שבכיוון נסיעתו בכך שהוא לא עצר את רכבו לפני קו העצירה או מעבר חצייה או סמוך לרמזור הקרוב ונכנס לצומת בניגוד למופע האור האדום ברמזור וזאת כאשר חלפו למעלה מ-5 שניות מרגע שהרמזור התחלף לאור אדום מלא ו/או באותה שעה היה בצומת רכב אחר שהגיע מכיוון אחר, הדבר מהווה עבירה מסוג הזמנה לבית משפט לתעבורה ורישום 10 נקודות חובה במשרד הרישוי.

כאשר מדובר בעבירת הזמנה לדין, חשוב לדעת שבית המשפט לתעבורה מהווה ערכאה פלילית בעלת סמכות ענישה נרחבת ביותר במסגרתה הוא יכול להטיל פסילת רישיון נהיגה, פסילה על תנאי, קנסות כספיים, חתימה על התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירה, ובמצבים מסוימים אף מאסרים על תנאי ומאסרים בפועל.

 

במצב שמדובר בעבירות ברירת משפט, קנס בסך 1500 ₪ עם רישום 10 נקודות חובה במשרד הרישוי עיקר הטיפול של עורך הדין הוא בהורדת הנקודות רישום חובה במשרד הרישוי.

נהיגה בשכרות עונש

פקודת התעבורה קובעת כי מי שנוהג כאשר בגופו "משקה משכר", קרי, משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע השר בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לענין זה, רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה או "סם מסוכן" כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, למעט סם שקבע שר הבריאות ובתנאים שקבע הרי שהוא מי שנוהג בשכרות.

לקצין משטרה קיימת סמכות לתת צו פסילה מנהלית וכן לתת הודעת איסור שימוש ברכב למשך 30 יום לנהג שחשוד בעבירת נהיגה בשכרות. בטרם מתן ההחלטה הנהג יכול להעלות בפני קצין המשטרה את טיעוניו כדי לנסות ולשכנע אותו שלא לפסול את הרישיון.
על החלטת קצין המשטרה ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לתעבורה.

נאשם שהורשע בבית המשפט בעבירה של נהיגה בשכרות צפוי לענישת מינימום של 24 חודשי פסילה וזאת לצד פסילה בפועל, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי, התחייבות כספית וקנס וכאשר מדובר בעבירה חוזרת אף לרכיב מאסר בפועל.

עורך דין לתעבורה מסייע לנהג הנאשם בפני בית המשפט לתעבורה להימנע מהרשעה חמורה בעבירה של נהיגה בשכרות או לחלופין לתקן את כתב האישום לעבירה מקלה יותר של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או סמים שהעונש בצידה מקל בצורה משמעותית מאשר בעבירת נהיגה בשכרות. צמצום הענישה למינימום האפשרי תוך שימת דגש על הימנעות מרכיב של מאסר ורכיבי ענישה מכבידים אחרים כגון פסילה בפועל ארוכה, מאסר על תנאי וקנס משמעותי הינם חלק מעבודת הסנגור בתיקי נהיגה בשכרות. יש לזכור שמדובר בעבירה מהחמורות שבעבירות התעבורה, לפיכך, במידה ונהג מקבל הזמנה לדין לבית משפט לתעבורה בעבירת נהיגה בשכרות יש להיוועץ באופן מיידי עם עו"ד לתעבורה.

עורך דין תאונות דרכים ייעוץ חינם

בתי המשפט קבעו מבחן רחב במיוחד לשאלה מהי תאונת דרכים.
בתי המשפט קבעו גם התנהגות שגרמה להתרחשות תאונה בעקיפין וזאת אף אם לא נוצר כל מגע פיזי בין הרכבים או בין רכב להולך הרגל תהווה תאונת דרכים.

כלל ההתנהלות מול הבוחן המשטרתי הינה קריטית וחשובה ביותר וזאת נוכח העובדה שהממצאים שהבוחן יאסוף וגרסת המעורבים לאירוע היא זו שתקבע מי אחראי לתאונה וכנגד מי אם בכלל יוגש בהמשך כתב אישום לבית המשפט לתעבורה.
לכן בטרם תדברו עם כל אדם, שוטר או בוחן מטעם המשטרה על האירוע התאונתי חשוב שתתייעצו עם עורך דין תעבורה ייעוץ חינם שישמע את פרטי המקרה ויעניק לכם ייעוץ מקצועי בטרם תמסרו את גרסתכם לאנשי המשטרה.

כאשר נהג מעורב באירוע תאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש קיימת סמכות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג למשך 60 ימים וזאת בכפוף להליך שימוע במסגרתו הנהג יכול להעלות את טענותיו ולנסות לשכנע את קצין המשטרה מדוע לא לפסול לו את רישיון הנהיגה.
כאשר כשמדובר בתאונת דרכים בה נהרג אדם, קצין המשטרה חייב לפסול את רישיונו של הנהג הפוגע למשך 90 ימים.

הענישה בתאונת דרכים משתנה ומגוונת ביותר והיא נגזרת של חומרת העבירות בהן הורשע הנהג וכן
חומרת תוצאות התאונה וזאת ביחס לוותק שנות הנהיגה של הנהג לצד עברו התעבורתי.

עו"ד תעבורה בתל אביב ובגוש דן

לעו"ד תעבורה בתל אביב ובגוש דן, ישנם תחומי מומחיות והתמחות מיוחדים. יש לברר תחילה את תחומי המומחיות של עו"ד תעבורה בתל אביב ובגוש דן. רצוי כי עורך הדין לתעבורה שמטפל בתיק, יהיה מומחה לתחום המשפטי בו אנו זקוקים לייעוץ משפטי. לדוגמא, הטיפול בתיק מהירות מופרזת אינו דומה לטיפול בתיק נזיקין או לעריכת חוזה.

כל אדם המעורב בעבירת תעבורה או תאונת דרכים, מרגיש מבולבל, חסר אונים וחש צורך מיידי לקבל ייעוץ משפטי מיידי מעורך דין תעבורה מומחה בתחומו אשר ישפוך אור על מצבו המשפטי וחשוב מכך, יסייע בהמשך התנהלותו מעתה והלאה אל מול גופי החקירה השונים ואולי אף בפני בית המשפט לתעבורה.
זמינות של עורך דין לתעבורה מהווה נתון חשוב והכרחי, הן מבחינת הייעוץ המשפטי הראשוני, אשר עתיד להשפיע על המשך התיק וסיכויי הצלחתו המשפטית בהמשך מול בית המשפט והן מבחינת יצירת הקלה נפשית על העומס הרגשי בו מצוי חשוד בעת חקירת משטרה או נאשם בעת ניהול הליך משפטי בפני בית המשפט לתעבורה.

בית המשפט לתעבורה במחוז תל אביב ממוקם ברחוב הרב ניסנבאום 7 בבת ים.
מדובר בבית משפט שמרכז בתוכו את השיפוט בכלל עבירות התעבורה שמבוצעות במחוז תל אביב-יפו ובכלל זה את העבירות שמבוצעות בערים: תל אביב-יפו, חולון, גבעתיים, רמת גן, אור יהודה, אזור, הרצליה ובת ים.

משרדנו צבר ניסיון רב בייצוג חשודים ונאשמים מול משטרת ישראל ובית המשפט לתעבורה.
משרדנו זוקף לזכותו הצלחות משמעותיות ביותר בתחום זה.
הניסיון מוכיח שפניה לעו"ד תעבורה בתל אביב ובגוש דן מאפשרת בחינה ראשונית טובה יותר וקבלת הערכת מצב ראשונית שתעזור לנהג להתמודד טוב יותר עם האישומים שעתידים להיות מופנים כלפיו בהמשך בבית המשפט לתעבורה.
משרדנו חרט על דגלו מתן שירות מקצועי, מהיר ואדיב ללא פשרות, עד למיצוי התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
משרדנו מתמחה בייצוג בפני בית המשפט לתעבורה בתל אביב ובגוש דן, במשרדנו תזכו למענה איכותי, מקצועי ומהיר 24/7.
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עורך דין תעבורה בתל אביב ובגוש דן המתמחה בייצוג נהגים בעבירות תעבורה, אל תהסס והתקשר 072-3319414 או השאר פרטיך בדף יצירת קשר ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.

עורך דין לתעבורה תאונות דרכים במעבר חציה

לרוב הסיבה העיקרית לקרות תאונת דרכים עם הולך רגל במעבר חציה היא נהיגה במהירות שאינה תואמת לתנאי הדרך, חוסר תשומת לב ועבירות מסיחות דעת מצד נהגים כמו שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה וכן עשיית פעולות מסיחות דעת שאינן קשורות לנהיגה כמו קריאה, איפור, גילוח וכו' מה שגורם להולך הרגל לחשוב שהנהג שמגיע למעבר החציה מבחין בו ועומד לעצור את הרכב מצד אחד, כאשר הנהג לא מבחין בו או מבחין בו מאוחר מידי מהצד השני- מה שגורם לתוצאה של פגיעה בהולך הרגל והתרחשות תאונה.

התשובה הינה חד משמעית לא!! אמנם במעבר חציה ובקרבתו קיימת לנהג "חובת זהירות מוגברת", אבל לא מדובר באחריות מוחלטת!! ולכן, גם בתאונת דרכים במעבר חציה החובה החוקית להוכיח את רשלנותו של הנהג היא על המדינה, קרי, המדינה צריכה להוכיח בבית המשפט שמדובר בתאונה נמנעת מצד הנהג הפוגע וכי התאונה נגרמה למרות שהיה ביכולתו של הנהג הפוגע למנוע את קרות התאונה.

 

לאחר קרות תאונת דרכים יש לעצור את הרכב במקום, לצאת ולהגיש עזרה במידה ויש נפגעים. לאחר מכן יחל תהליך חקירתי ע"י משטרת ישראל במסגרתו הנהג ידרש למסור את גרסתו בפני שוטר או בוחן משטרה שיגיע למקום התאונה וכבר בשלב הזה לפני שהנהג מדבר עם הבוחן המשטרתי או מוסר גרסה כלשהי מומלץ להתייעץ עם עו"ד לתעבורה וזאת משום שהגרסה הזאת היא קריטית להצלחת התיק בהמשך בפני בית המשפט לתעבורה עת יוגש כתב אישום בגין התאונה.

פקודת התעבורה קובעת שאם היה לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים ואילו מדובר בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.

במידה ויחידת התביעות המשטרתית/הפרקליטות סבורה שצד אחראי לקרות תאונה היא רשאית להגיש כנגדו כתב אישום. כתב האישום יתאר את פרטי הנאשם, עובדות קרות האירוע ואת סעיפי החיקוק בהם הוא מואשם. לאדם שמוגש נגדו כתב אישום קיימת הזכות לנהל הליך משפטי שבסופו בית המשפט יקבע אם הוא אשם או זכאי. מנגד, קיימת אפשרות להגיע להסדר טיעון במסגרתו הנאשם יודה בכתב אישום מרוכך או מקורי והצדדים יציגו לבית המשפט עונש מוסכם או מתחם ענישה מוסכם שבתוכו בית המשפט יגזור את דינו של הנאשם.
במידה ונהג ימצא אשם במיוחס לו בכתב האישום הענישה תהיה נגזרת מחומרת העבירות ותוצאות התאונה מחד וותק שנות הנהיגה של הנהג לצד עברו התעבורתי מאידך.
חשוב לשים לב כי בעבירות מסוימות קיימת פסילת מינימום אותה בית המשפט צריך להשית על הנאשם באם ימצא אשם בעבירה המיוחסת לו. בנוסף, כאשר מדובר בחבלות חמורות וקשות בית המשפט לתעבורה יכול להשית על הנאשם מאסרים בפועל לצד פסילות רישיון נהיגה ארוכות במיוחד.

אי ציות להוראת שוטר

תקנה 23 ותקנה 24 לתקנות התעבורה קובעות דלהלן:

עובר דרך חייב לציית ל-

  1. הוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג"א כשהוא בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה.
  2. להוראות שנותן עובד במדים של רשות תמרור מקומית או מטעמה, שהוסמך לכך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, לצורך הכוונת התנועה במקום שבו מבצעת רשות התמרור המקומית עבודת סלילה או אחזקה של כביש המצוי בתחומה.
  3. לאותות הניתנים על ידי שוטר במדים או על ידי שוטר צבאי במדים, או על ידי פקח עירוני, או על ידי עובד חברת נתיבי ישראל בע"מ או על ידי עובד נת"א במדים.
  4. הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמרורים או להוראות כלליות אחרות בענין סדרי תנועה שניתנו על ידי כל רשות מוסמכת לכך.
  5. תמרור נייד שהוצב בדרך על ידי שוטר יראוהו כתמרור שהוצב כדין.
  6. האות "התקדם" יינתן בהושטת זרוע או שתיהן במקביל לכיוון התנועה כשכף היד פתוחה, או על ידי אור לבן בזמן תאורה.
    האות "עמוד" יינתן בהרמת היד כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה, או על ידי סימון באור אדום בזמן תאורה;
  7. האות "עמוד" יכול להינתן גם בהרמת היד או הידיים אפקית לצדדים כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה; על הנוהגים ברכב, הבאים מהכיוון שאליו מופנית היד או מהכיוון שאליו מופנה גבו של השוטר או של הפקח העירוני, לעצור את רכבם.
  8. האות שיינתן על ידי שוטר או על ידי פקח עירוני, יחייב גם אם ניתן בצורה לא מדוייקת, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות האות.

אי ציות להוראת שוטר הינה התנהגות שבית המשפט רואה בחומרה יתרה וזאת בשל הפגנת הזלזול הבוטה ברשויות אכיפת החוק שיש במי שבורח משוטר ולא ממלא אחר הוראותיו החוקיות.

נאשם שהורשע בבית המשפט בכך שלא ציית להוראות שוטר עלול לשאת בענישה מכבידה הכוללת עד שנתיים מאסר, פסילה בפועל של רישיון הנהיגה לתקופה ארוכה, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי, חתימה על התחייבות כספית וקנס כספי מכביד.

עורך דין לתעבורה יכול לסייע למי שהוגש נגדו כתב אישום על עבירה של אי ציות להוראת שוטר בשתי דרכים עיקריות:

בחינת האשמה- ההיבט הראשון הוא בחינת האשמה שעולה מחומר הראיות, עורך דין לתעבורה שמקבל את חומר החקירה מהמשטרה בודק האם ניהול התיק יחזיק מים מבחינה משפטית בבית המשפט.
במידה ועורך הדין סבור שמדובר בתיק שלא יחזיק מים למעשה ההמלצה ללקוח תהיה לנהל את התיק כאשר המטרה היא לגרום לתביעה המשטרתית לחזור בה מהכתב האישום או לחילופין לגרום לבית המשפט לאחר שמיעת התיק לקבוע כי הנאשם זכאי מהעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.

צמצום נזקים והקלה ענישתית- אם עורך הדין לתעבורה סבור שבסופו של יום התיק יוביל להרשעה בעבירה של אי ציות להוראת שוטר, גם שם יש תפקיד חשוב ומרכזי לעורך הדין והוא להוביל ככל הניתן לתיקון כתב האישום לעבירה מקלה יותר וכן לצמצם ככל הניתן את רכיבי הענישה שיוטלו על הנהג בעיקר בכל הקשור לרכיב המאסר בפועל וברכיב הפסילה בפועל שתוטל על הנהג בסופו של יום בין בהסדר טיעון ובין בטיעון פתוח בפני בית המשפט.

 

עורך דין לתעבורה בפתח תקווה

לעורך דין לתעבורה בפתח תקווה ישנם תחומי מומחיות והתמחות מיוחדים. יש לברר תחילה את תחומי המומחיות של עורך דין לתעבורה בפתח תקווה. רצוי כי עורך הדין לתעבורה שמטפל בתיק, יהיה מומחה לתחום המשפטי בו אנו זקוקים לייעוץ משפטי. לדוגמא, הטיפול בתיק נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים אינו דומה לטיפול בתיק תביעת נזיקין או לעריכת חוזה ולכן כאשר אנו נתקלים בבעיית תעבורה חשוב והכרחי שעורך הדין שמייצג אותנו יהיה בעל מומחיות ייחודית בתחום התעבורה ולא פחות חשוב שיכיר את הנפשות הפועלות בבית המשפט בו אנו זקוקים לייצוג משפטי.

 

כל אדם המעורב בעבירת תעבורה או תאונת דרכים, מרגיש מבולבל, חסר אונים וחש צורך מיידי לקבל ייעוץ משפטי מיידי מעורך דין תעבורה מומחה בתחומו אשר ישפוך אור על מצבו המשפטי וחשוב מכך, יסייע בהמשך התנהלותו מעתה והלאה אל מול גופי החקירה השונים ואולי אף בפני בית המשפט לתעבורה שידון בהמשך בעניינו.
זמינות של עורך דין לתעבורה מהווה נתון חשוב והכרחי, הן מבחינת הייעוץ המשפטי הראשוני, אשר עתיד להשפיע על המשך התיק וסיכויי הצלחתו המשפטית בהמשך מול בית המשפט לתעבורה והן מבחינת יצירת הקלה נפשית על העומס הרגשי הרב בו מצוי חשוד בעת חקירת משטרה או נאשם בעת ניהול הליך משפטי בפני בית המשפט לתעבורה.

בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה ממוקם ברחוב משה הס 20 בפתח תקוה והוא מהווה בית המשפט לתעבורה של אזור המרכז.
מדובר בבית משפט שמרכז בתוכו את השיפוט בכלל עבירות התעבורה שמבוצעות במחוז מרכז ובכלל זה את העבירות שמבוצעות בערים: פתח תקוה, שוהם, כפר סבא, רעננה, ראשון לציון, ראש העין, ג'לג'וליה, טייבה, כפר קאסם, חלקים מסוימים של השומרון ועוד.

בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה ממוקם ברחוב משה הס 20 בפתח תקוה והוא מהווה בית המשפט לתעבורה של אזור המרכז.
מדובר בבית משפט שמרכז בתוכו את השיפוט בכלל עבירות התעבורה שמבוצעות במחוז מרכז ובכלל זה את העבירות שמבוצעות בערים: פתח תקוה, שוהם, כפר סבא, רעננה, ראשון לציון, ראש העין, ג'לג'וליה, טייבה, כפר קאסם, חלקים מסוימים של השומרון ועוד.

נהיגה תחת השפעת קנאביס-האם אני חייב להסכים לחיפוש ולבדיקת שתן?

עפ"י פקודת התעבורה, חל איסור מוחלט על אדם לנהוג רכב כאשר מצוי בגופו סם או תוצר חילוף של סם אחרת הוא יחשב למי שנוהג תחת השפעת סמים ולכן כל עוד הקנאביס מהווה סם מסוכן עפ"י פקודת הסמים המסוכנים, נהיגה תחת השפעת קנאביס או תוצר חילוף של קנאביס(תוצר חילוף של קנאביס נשאר במחזור הדם מספר שבועות לאחר שימוש) מהווה עבירה חמורה במיוחד של נהיגה בשכרות בנסיבות סמים.

בקשה למתן דגימת שתן או דם וגם ביצוע בדיקה אחר חפץ אסור ברכב מהווה חיפוש עפ"י הגדרת החוק ולכן בקשה לערוך חיפוש ברכבו של אדם דורשת משוטר להוכיח קיומו חשד סביר לביצוע עבירה, לחילופין, במידה ולשוטר אין יסוד סביר לחשד, הוא יכול לבצע "חיפוש מרצון", אז חובה על השוטר להסביר לנהג כי הוא מבקש לערוך לו חיפוש וכי זכותו לסרב ובנוסף סירובו לביצוע חיפוש לא ישמש כנגדו.
נשאלת השאלה המתבקשת מהו "חשד סביר"? בית המשפט קבע כי המבחן לקיומו של חשד סביר נבחן בשאלה האם אותו אירוע או אותה סיטואציה היתה מקימה אצל שוטר סביר אחר חשד לקיומה של עבירה.
חשוב לדעת כי סוגיית החשד הסביר הינה סוגיה משמעותית וחשובה במיוחד שכן קושי ראייתי להוכיח קיומו של חשד סביר יכול להוביל לפסילת הראיה, עובדה שיכולה להוביל לזיכוי הנאשם מהעבירה החמורה המיוחסת לו או לחלופין להוביל את התביעה להגיע להסדר טיעון מקל במיוחד בעניינו של הנאשם.

לבית המשפט לתעבורה ישנה סמכות ענישה רחבה ומגוונת במיוחד של ערכאה משפטית פלילית והיא סמכות להשית רכיבי ענישה מסוג מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פסילה בפועל, פסילה על תנאי, התחייבות כספית וכן הטלת קנסות כספיים. יש לשים לב שהרשעה בעבירת נהיגה תחת השפעת קנאביס גוררת עימה ענישת מינימום הכוללת פסילה בפועל של רישיון הנהיגה לשנתיים וזאת לצד ענישה נוספת כמו מאסר על תנאי, פסילה על תנאי, קנס ובמידה ומדובר בעבירה חוזרת אף מאסר בפועל.
לבית המשפט שדן בתיק ישנה סמכות מוקנית בחוק לרדת מעונש המינימום וזאת אך ורק בנימוקים מיוחדים שיפורטו בפסק הדין. מדובר בחריגה שקוראת לעיתים נדירות ובמקרים מיוחדים בלבד.

במידה ואין בידי המשטרה חשד סביר לקיומה של עבירה הרי שממילא אין חובה על הנהג למסור דגימת דם או שתן ולכן הוא לא חייב לשתף פעולה עם הבדיקה ואז זכותו החוקית לסרב לבצע את הבדיקה וזאת נוכח העובדה שהבדיקה מתבקשת מהנהג בחוסר סמכות מצד השוטר.
אולם במידה ויש בידי המשטרה יסוד סביר לחשד לביצוע עבירה של נהיגה בשכרות בנסיבות סמים והנהג בכל זאת מסרב, החוק קובע כי סירוב לבצע בדיקת שתן או דם יוצרת חזקה שאותו אדם נהג תחת השפעת סמים ומשכך הוא צפוי לענישה מחמירה הכוללת בין השאר פסילת מינימום של שנתיים לפחות. לענין זה חשוב לדעת שאף בעבירת סירוב לביצוע בדיקת שתן או דם על התביעה להוכיח פרמטרים מסוימים ולא כל סיבה או נימוק לסרב לבצע בדיקה תהפוך באופן מיידי להרשעה תעבורתית של הנהג הנאשם.

 

עורך דין לתעבורה מומלץ במרכז

לעורך דין לתעבורה מומלץ במרכז ישנם תחומי מומחיות והתמחות מיוחדים. יש לברר תחילה את תחומי המומחיות של עורך דין לתעבורה מומלץ במרכז. רצוי כי עורך הדין לתעבורה שמטפל בתיק, יהיה מומחה לתחום המשפטי בו אנו זקוקים לייעוץ משפטי. לדוגמא, הטיפול בתיק מהירות מופרזת אינו דומה לטיפול בתיק נזיקין או לעריכת חוזה ולכן כאשר אנו נתקלים בבעיית תעבורה חשוב והכרחי שעורך הדין שמייצג אותנו יהיה בעל מומחיות ייחודית בתחום התעבורה.

כל אדם המעורב בעבירת תעבורה או תאונת דרכים, מרגיש מבולבל, חסר אונים וחש צורך מיידי לקבל ייעוץ משפטי מיידי מעורך דין תעבורה מומחה בתחומו אשר ישפוך אור על מצבו המשפטי וחשוב מכך, יסייע בהמשך התנהלותו מעתה והלאה אל מול גופי החקירה השונים ואולי אף בפני בית המשפט לתעבורה שידון בהמשך בעניינו.
זמינות של עורך דין לתעבורה מהווה נתון חשוב והכרחי, הן מבחינת הייעוץ המשפטי הראשוני, אשר עתיד להשפיע על המשך התיק וסיכויי הצלחתו המשפטית בהמשך מול בית המשפט לתעבורה והן מבחינת יצירת הקלה נפשית על העומס הרגשי הרב בו מצוי חשוד בעת חקירת משטרה או נאשם בעת ניהול הליך משפטי בפני בית המשפט לתעבורה.

בית המשפט לתעבורה במחוז מרכז ממוקם ברחוב משה הס 20 בפתח תקוה.
מדובר בבית משפט שמרכז בתוכו את השיפוט בכלל עבירות התעבורה שמבוצעות במחוז מרכז ובכלל זה את העבירות שמבוצעות בערים: פתח תקוה, ראשון לציון, ראש העין, ג'לג'וליה, טייבה, כפר קאסם, בחלקים מסוימים של השומרון ועוד.

עבירות נהג חדש

עפ"י פקודת התעבורה מי שניתן לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה שאינו רישיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או במכונה ניידת, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום מתן הרישיון.

העבירות בתוספת השלישית עלולות להתעדכן מעת לעת ומשכך כאשר נהג חדש מקבל דו"ח או הזמנה לדין כדאי לבדוק שהעבירה בה הוא נאשם לא מנויה בתוספת השלישית לפקודת התעבורה. העבירות נכון להיום מהן מומלץ לנהג חדש להיזהר במיוחד, הן:

נהג חדש שנהג ברכב שלא מאותו סוג הרישיון שבידי הנוהג, או נהיגה שלא בהתאם לתנאים שמופיעים ברישיון הנהיגה שבידו.
נהג חדש שהורשע על עוון או על פשע שביצועם התאפשר עקב נהיגתו ברכב
נהג חדש שהורשע בביצוע עבירת מין שהתבצעה ע"י נהיגתו ברכב
נהג חדש שלא עצר רכב לפני מפגש מסילת ברזל
נהג חדש שהורשע בתאונת דרכים בה נפגע אדם
נהג חדש שהורשע בכל עבירה שבית המשפט גזר בה פסילה בפועל מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של שלושה חודשים או יותר
נהג חדש שהורשע באי ציות לרמזור או אי מתן זכות קדימה
נהג חדש שהורשע בנהיגת רכב תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים
נהג חדש שהורשע בעקיפת רכב שלא כחוק
נהג חדש שהורשע בנהיגה במהירות העולה על הקבוע בחוק
נהג חדש שהורשע בחציית מפגש מסילת ברזל ברכב המיועד להסיע אחד עשרה נוסעים או יותר כשהדרך אל המפגש לא סלולה באספלט או בטון
נהג חדש שהורשע באי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים

עורך דין תעבורה יכול לסייע לנהג חדש בכך שבמידה ועורך הדין לתעבורה סבור שמדובר בתיק ללא ראיות מספיקות, ההמלצה לנהג חדש תהיה לנהל את התיק שהמטרה היא לגרום לתביעה לחזור בה מהכתב האישום או לחילופין לגרום בית המשפט לזכות את הנהג חדש מהעבירה המיוחסת לו בכתב האישום. לחילופין, במידה ועורך הדין לתעבורה סבור שבסופו של יום התיק הוא תיק שיוביל להרשעת הנהג, עורך הדין לתעבורה יעשה מאמץ להוביל לתיקון כתב האישום באופן המקל עם הנהג חדש כך שיהיה ניתן למנוע ו/או לצמצם את הסנקציות המנהליות שיוטלו על הנהג מצד משרד הרישוי ביחס לעבירה המקורית בה הוא הואשם מלכתחילה.

תיק נהיגה בשכרות שמסתיים ללא פסילת רישיון נהיגה

הענישה בעבירה של מהירות בשכרות עפ"י חוק היא פסילת רישיון נהיגה למשך מינימום של 24 חודשים וזאת לצד ענישה נלווית כמו פסילה על תנאי, התחייבות כספית וקנס. באם מדובר בעבירת שכרות חוזרת הנאשם נמצא בסיכון של רכיב מאסר בפועל!!

מדובר בתיק נהיגה בשכרות בו קמה טענה ייחודית שגובתה בחומר הראיות לפיה השוטרים פנו אל הנאשם לאחר שהיה מחוץ לרכב וכאשר שתה משקה אלכוהולי לאחר שיצא מהרכב ומשכך בדיקת הינשוף אינה משקפת את כמות האלכוהול בגופו של הנאשם בזמן הנהיגה.
בחינה של חומר הראיות הציגה מצב ברור בו מסד הראיות בתיק היה בעייתי ביותר וככל הנראה לא היה מספיק כדי לבסס הרשעה כנגד הלקוח בבית המשפט ולכן התביעה המשטרתית הסכימה לשנות את האישום שמיוחס ללקוח "לחוסר שליטה ברכב במקום ציבורי" שהיא עבירה שאין בצידה חובת פסילת רישיון נהיגה וכך התיק הסתיים בהסכמה בפסילה על תנאי וקנס של 500 ₪ בלבד.

 

בתיק הספציפי הזה הלקוח הודה כי שתה משקה אלכוהולי בטרם הנהיגה ובנוסף היתה מחלוקת בגרסאות השוטרים שהעידו בתיק אל מול בית המשפט. מבחינה משפטית כאשר קיימת הודאה בעבירה כל שהתביעה צריכה להוכיח זה רף ראייתי קל במיוחד של "דבר מה נוסף". לכן, בנסיבות הענין היה כדאי ללקוח לקחת הסדר טיעון מקל שמשקף בתוכו את הבעייתיות שקיימת בתיק בחומר הראיות מאשר להסתכן בניהול התיק והרשעה (לאור ההודאה שלו) שכן באם הוא היה מורשע הוא היה צפוי לענישה חמורה במיוחד שכוללת רכיב פסילת רישיון נהיגה ארוך ומשמעותי של לכל הפחות 24 חודשים, מה שהיה מוביל אותו לעבור טסט, תיאוריה ובדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) לצורך חידוש רישיון הנהיגה בסוף הפסילה.

במידה וקיבלת דו"ח או הזמנה לדין משוטר פנה מיד ועדיף במקום ובזמן העבירה להתייעץ עם עורך דין תעבורה שיבחן את המקרה וימליץ לך כיצד מומלץ לך לפעול בנסיבות הענין. קבלת ייעוץ מוקדם יכולה להשפיע בצורה משמעותית על האופן בו יתנהל התיק בפני בית המשפט לתעבורה, דבר שיכול למנוע מכם פסילת רישיון נהיגה ומעבר אמצעי תיקון מחמירים מצד משרד הרישוי שיכולים לכלול פסילת רישיון נהיגה, מעבר מבחנים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מעבר טסט, תיאוריה, קורסים בנהיגה נכונה ועוד.

 

שימוש בטלפון בזמן נהיגה-חזרה מכתב אישום

כיום משטרת ישראל אוכפת עבירת איסור שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה נעשה שימוש בשני אמצעי אכיפה מרכזיים:

1. ניידות ואופנועים בכבישים-זהו האמצעי הוותיק והנפוץ ביותר במסגרתו שוטרים מבצעים אכיפה יזומה במסגרתה הם מאתרים נהגים שמבצעים את העבירה בזמן נהיגה ומפיקים להם דו"ח בהתאם..
2. מכשור אלקטרוני-המשטרה מבצעת אכיפה באמצעות מצלמות טקטיות ומצלמות סטילס, כאשר שוטר יושב ומאתר מרחוק נהגים שמבצעים עבירה של שימוש בטלפון בזמן נהיגה, מבצע תיעוד לעבירה ולאחר מכן מפיק דו"ח שנשלח לבעלים הרשום של הרכב מכח חזקת הבעלות שקובעת שבעלים אחראי לעבירות שמבוצעות ברכב הרשום על שמו(אלה אם יוכיח אחרת).

נכון להיום, החוק קובע קובע איסור לאחוז ו/או לעשות שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית כאשר הסנקציה העונשית לנהג שיעשה זאת תהיה קנס בסך 1000 ₪ וזאת לצד רישום של 8 נקודות חובה במשרד הרישוי.
בהיבט העבירה חשוב לדעת ולהבין שהחוק קובע גם אחיזה כעבירה, ולכן גם אם נהג נוגע בטלפון שלו בזמן נהיגה וזאת מבלי לדבר או לשלוח הודעה הדבר בהחלט מהווה מבחינת החוק עבירה של איסור עשיית שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה.

נהג שקיבל דו"ח על שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה יכול לפעול בשלוש דרכים:
א. לבקש להמיר לו את הדו"ח ברישום אזהרה- נהג יכול לבקש ממרכז פניות נהגים ארצי במשטרת ישראל תוך 30 יום ממועד קבלת הדו"ח ובכפוף לכך שהוא עומד בקריטריונים באותה העת, להמיר את הדו"ח ברישום אזהרה, באם בקשה שכזאת תתקבל הרי שהתוצאה היא שהקנס והנקודות מבוטלים.
ב. לשלם את הדו"ח- אז יראו בו כמי שהודה בעבירה ובנוסף יצברו לחובתו 8 נקודות חובה במשרד הרישוי.
ג. להגיש עד ולא יאוחר מ-90 יום מיום קבלת הדו"ח בקשה להישפט, אז ישלח לנהג עפ"י הכתובת שביקש בספח הבקשה להישפט או כברירת מחדל לכתובתו הרשומה במשרד הפנים, הזמנה לבית המשפט לתעבורה שם הוא יוכל להעלות את כל טענותיו בנושא ובית המשפט יכריע לאחר ניהול הליך משפטי אם הוא ביצע את העבירה או לא.

לקוח המשרד הגיע עם דו"ח איסור שימוש בטלפון נייד בסך 1000 ₪ לצד 8 נקודות חובה בצידו.
הלקוח ביקש לשמור על מרשם נקודות נקי וביקש שנטפל לו בנושא.
משכך ובתוך המועד להגשת בקשה להישפט, משרדנו הגיש בקשה להישפט ומשהתקבלה הזמנה לבית המשפט לתעבורה, צולם חומר החקירה וגילינו כי קיים קושי משמעותי ביותר להוכיח שהנהג נשוא הדו"ח הוא מי שביצע את העבירה וכי בהחלט סביר כי מחמת טעות של השוטר הדו"ח נרשם ללקוח במקום לאחר שהוא היה מבצע העבירה בפועל.
לאחר דין ודברים עם תביעות תעבורה התיק הסתיים בכך שהתביעה חזרה בה מכתב האישום וכך בסופו של יום הלקוח לא שילם קנס ולא צבר לחובתו רישום של 8 נקודות חובה במשרד הרישוי.

המרת דו''ח של נהיגה בחוסר זהירות ברישום אזהרה

נכון להיום, החוק קובע איסור לנהוג רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך, כאשר הסנקציה העונשית לנהג שיעשה זאת תהיה קנס בסך 500 ₪ וזאת לצד רישום של 6 נקודות חובה במשרד הרישוי.
בהיבט העבירה חשוב לדעת שמדובר "בעבירת סל" שכוללת בתוכה מספר רב ומגוון של התנהגויות.

כיום משטרת ישראל אוכפת עבירת נהיגה בחוסר זהירות בעיקר באמצעות ניידות ואופנועים בכבישים-זהו האמצעי הוותיק והנפוץ ביותר במסגרתו שוטרים מבצעים אכיפה יזומה במסגרתה הם מאתרים נהגים שמבצעים את העבירה בזמן נהיגה ומפיקים להם דו"ח בהתאם.

נהג שקיבל דו"ח על נהיגה בחוסר זהירות יכול לפעול בשלוש דרכים:
א. לבקש להמיר לו את הדו"ח ברישום אזהרה- נהג יכול לבקש ממרכז פניות נהגים ארצי במשטרת ישראל תוך 30 יום ממועד קבלת הדו"ח ובכפוף לכך שהוא עומד בקריטריונים באותה העת, להמיר את הדו"ח ברישום אזהרה, באם בקשה שכזאת תתקבל הרי שהתוצאה היא שהקנס והנקודות מבוטלים.
ב. לשלם את הדו"ח- אז יראו בו כמי שהודה בעבירה ובנוסף יצברו לחובתו 6 נקודות חובה במשרד הרישוי.
ג. להגיש עד ולא יאוחר מ-90 יום מיום קבלת הדו"ח בקשה להישפט, אז ישלח לנהג עפ"י הכתובת שביקש בספח הבקשה להישפט או כברירת מחדל לכתובתו הרשומה במשרד הפנים, הזמנה לבית המשפט לתעבורה שם הוא יוכל להעלות את כל טענותיו בנושא ובית המשפט יכריע לאחר ניהול הליך משפטי אם הוא ביצע את העבירה או לא.

לקוח המשרד הגיע עם דו"ח נהיגה בחוסר זהירות בסך 500 ₪ לצד 6 נקודות חובה בצידו.
הלקוח ביקש לשמור על מרשם נקודות נקי וביקש שנטפל לו בנושא.
לאחר בחינת מכלול הנתונים של הלקוח משרדנו הגיש למרכז פניות נהגים ארצי בקשה מפורטת ומנומקת להמרת הדו"ח ברישום אזהרה, הבקשה התקבלה ומשמעות הדבר הינה שהקנס והנקודות שהיו בצידו בוטלו!! וכך בסופו של יום הלקוח לא שילם קנס ולא צבר לחובתו רישום של 6 נקודות חובה במשרד הרישוי.

סיווג פסילה בתיק של בלתי מורשה לנהיגה

החוק קובע איסור לנהוג ברכב כאשר אדם לא אוחז ברישיון נהיגה ו/או לא אוחז ברישיון נהיגה המתאים לסוג הרכב בו הוא נהג. כך לדוגמא, אסור למי שאוחז ברישיון נהיגה בדרגה B (רכב עד 3.5 טון) לנהוג במשאית שמצריכה רישיון נהיגה C1 וכן אסור למי שאוחז בדרגת רישיון A1 (אופנוע עד 54 כוחות סוס) לנהוג באופנוע שיש לו מעל ל-54 כוחות סוס ומצריך רישיון A.
באם שוטר ימצא שנהג ביצע עבירה שכזאת, הוא יפיק לו הזמנה לבית המשפט לתעבורה ואם מדובר בעבירה חוזרת השוטר בהחלט יכול לעכב את הנהג החשוד לחקירת בוחנים שבהמשכה הוא אף עלול להשתחרר בתנאים מגבילים או אף להיעצר ולהגיע מידית לבית המשפט.

כיום משטרת ישראל אוכפת עבירת בלתי מורשה לנהיגה בכלל ו/או לסוג הרכב באמצעות ניידות ואופנועים בכבישים שבמסגרת ביקורות אקראיות או יזומות מאתרים נהגים שנוהגים ללא רישיון נהיגה כלל ו/או נוהגים ברכב ללא רישיון נהיגה מתאים.

נהג שקיבל הזמנה לדין לבית המשפט לתעבורה בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה ו/או נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב בו נהג יכול לפעול בשלושה דרכים:

א. לכפור בתיק ולבקש להוכיח את חפותו- נהג יכול לבקש מבית המשפט לקבל את יומו ולהוכיח את חפותו, במצב כזה המדינה תצטרך להציג ראיות ולהשמיע עדים שיוכיחו את הטיעון שלה בבית המשפט בדבר אשמתו של הנהג עפ"י האישום המיוחס לנהג בכתב האישום, לאחר מכן תשמע פרשת ההגנה במסגרתה הנהג יכול להביא את גרסתו וראיותיו בפני בית המשפט ולאחר מכן כל צד יעלה את סיכומיו ויסביר לבית המשפט את טיעוניו עפ"י חומר הראיות שהוצג ובית המשפט יקבל החלטה אם הנאשם שבפניו ביצע את העבירה או לא. במידה והנאשם זכאי-ההליך הסתיים, אולם במידה והנאשם יורשע ההליך יעבור לשלב הטיעונים לעונש וגזירת הדין של הנאשם.

ב. להגיע להסדר טיעון- במצב כזה הנאשם מודה בכתב האישום או בכתב אישום מתוקן והצדדים יכולים להסכים על עונש מוסכם או עונש עם גבולות גזרה שהצדדים מסכמים מראש ובית המשפט יחליט איפה ראוי שיהיה העונש בהתאם להסכמות הצדדים.

ג. הודאה וטיעון פתוח לעונש-במצב שכזה הנאשם יכול להודות בכתב אישום ולהותיר את ההחלטה על קביעת העונש לבית המשפט כך שכל צד יעלה את טיעוניו לעונש הראוי בנסיבות הענין ובית המשפט בסופו של יום יחליט על העונש שנכון להטיל בנסיבות הענין של העבירה, וותק הנהיגה של הנאשם ועברו התעבורתי.

 

לקוח המשרד הגיע עם הזמנה לבית המשפט לתעבורה על כך שהוא נתפס נוהג באופנוע שמצריך דרגת רישיון A כאשר בפועל הוא אחז בדרגת רישיון A1 וביקש שעורך דין תעבורה חזי כהן יטפל לו בנושא.
לאחר שהנחנו את הלקוח כיצד לרפא את הפגם באופן הפוך כך שהאופנוע סווג במשרד הרישוי ככלי שמצריך רישיון נהיגה מסוג A1 לאור הגבלה שבוצעה בו, הגענו להסדר טיעון עונשי עם התביעה שהעונש שהתביעה תבקש להטיל על הנאשם יהיה 3 חודשי פסילה(שזהו עונש המינימום שמופיע בחוק לעבירה זו) ואילו ההגנה תהיה חופשיה בטיעוניה.
בסופו של יום בית המשפט החליט על ענישה בת 3 חודשי פסילה לצד רכיבי ענישה נוספים, אולם בצעד חריג במיוחד בית המשפט שהתחשב מאוד בטיעוני ההגנה החליט לסווג את הפסילה בכך שבית המשפט קבע שהפסילה תהיה על אופנוע בלבד כך שבתקופת הפסילה יורשה לנאשם לנהוג ברכב.

עורך דין לתעבורה משרד הרישוי

בכדי להתמודד עם הקטל בכבישים שנגרם כתוצאה מביצוע עבירות תעבורה, הומצאה שיטת הניקוד שמהווה כלי מנהלי מכח חוק, המאפשר למשרד הרישוי לאתר נהגים בעייתיים ולחייב אותם בביצוע אמצעי תיקון. התכלית העיקרית של השיטה היא להרתיע נהגים שמבצעים עבירות מלהמשיך לבצע עבירות תעבורה ובכך להגן ולשמור על בטיחותם של שאר הנהגים והמשתמשים בדרך מפני עבירות שיכולות לגרום לתאונות ונפגעים. בנוסף, השיטה כוללת בתוכה מגוון אמצעים שנועדו לתת לאותם נהגים בעייתיים כלים ואמצעים שיסייעו להם לקבל הדרכות ומידע שעתיד לעזור להם לשוב אל הכביש כנהגים יותר זהירים.

 

נקודות משרד הרישוי תקפות מיום ביצוע העבירה למשך שנתיים וזאת למי שצבר לחובתו עד 20 נקודות במשרד הרישוי. חשוב לדעת שתקופת המחיקה לנהג שצבר לחובתו 22 נקודות או יותר במשרד הרישוי עומדת על תקופה של 4 שנים. חשוב לדעת שהנקודות נשארות בתוקף כל עוד נהג לא ביצע את אמצעי התיקון שהוטל עלי ממשרד הרישוי.

 

אמצעי התיקון מדורגים עפ"י כמות צבירת הנקודות כדלהלן:

צבירה של בין 12-22 נקודות – תחייב את הנהג בקורס בסיסי לנהיגה נכונה, הכולל 12 שעות לימוד שבסיומו מתקיים מבחן.

צבירה של בין 24-34 נקודות – תחייב את הנהג בקורס מתקדם (קורס ייעודי בנהיגה נכונה) הכולל 12 שעות לימוד שבסופו מתקיים מבחן.

צבירה של 36 נקודות ומעלה – תחייב את הנהג בפסילת רישיון נהיגה למשך שלושה חודשים שבסופם הנהג יצטרך לעמוד במבחן נהיגה עיוני(מבחן תיאוריה).

צבירה של 72 נקודות ומעלה, או לחלופין צבירה בפעם השנייה תוך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה 36 נקודות נוספות – תחייב את הנהג בפסילת רישיון נהיגה למשך תשעה חודשים שבסופם הנהג יחויב לעבור בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים(מרב"ד)+מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה)+מבחן נהיגה מעשי (טסט).

 

נהג שמקבל דו"ח יכול לבחור בשתי אפשרויות:
א. לשלם את הקנס ואז באופן אוטומטי נקודות משרד הרישוי המופיעות בדו"ח יצברו לחובתו וירשמו לו במרשם הנקודות במשרד הרישוי.
ב. להגיש בקשה להישפט לבית המשפט לתעבורה כאשר במצב זה עומדות בפני הנהג שתי אפשרויות:
1. לנהל את ההליך המשפטי כאשר בסופו של יום בית המשפט לתעבורה יכריע האם הנהג אשם או זכאי בעבירה שיוחסה לו, במידה והנהג יזוכה כמובן שהנקודות יבוטלו, אולם אם הנהג יורשע נקודות משרד הרישוי יזקפו לחובתו וזאת בנוסף לענישה שבית המשפט לתעבורה יחליט להטיל עליו.
2. להגיע עם התביעה(במידה והיא מוכנה לכך) להסדר טיעון, כאשר לרוב המשמעות של הסדר טיעון הינה שכתב האישום יתוקן לעבירה אחרת ללא נקודות משרד הרישוי, הנאשם יודה ויקבל עונש מוסכם עליו סוכם עם התביעה.


חשוב לדעת שכאשר מוגשת בקשה להישפט, בית המשפט אינו מוגבל רק לקנס שנתן השוטר לנהג במעמד רישום הדו"ח, לבית המשפט לתעבורה סמכות לתת לנהג כל עונש שיראה לו לנכון בנסיבות הענין.

הניסיון מוכיח שפניה מוקדמת לעורך דין לתעבורה משרד הרישוי מאפשרת בחינה מעמיקה של חומר הראיות, עריכת בחינת מצב מוקדמת ומושכלת ואף מובילה לתוצאה טובה ומקלה ביותר עבור הנהג.

עורך דין תעבורה עם המלצות

עבירות תעבורה הינן התנהגויות שעומדות בניגוד לכללים ולחוקים שנקבעו בפקודת התעבורה ותקנותיה וכן בחוקים נלווים הקשורים לנהיגה ברכב כדוגמת פקודת רכב ביטוחי.
העבירות הפופולריות בהן בית המשפט לתעבורה מטפל הן: תאונות דרכים, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בשכרות, נהיגה של בלתי מורשה לרכב והתרה לבלתי מורשה לרכב, מהירות מופרזת, נהיגה ברכב שנאסר בו שימוש, נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף (טסט), נהיגה ללא ביטוח, דיון בדו"חות ברירת משפט(קנס) שהנהג ביקש להישפט עליהם כמו: עבירת שימוש בטלפון נייד, אי חגירת חגורה, מהירות מופרזת בדרגה של קנס וכו'.

בשל עיסוקו היום יומי של בית המשפט לתעבורה בנושאים הקשורים לנהיגה, בית המשפט לתעבורה קנה לעצמו מומחיות ומקצועיות מיוחדת לנושא זה ובשל כך הוא מהווה ערכאה שיפוטית מקצועית לתחום התעבורה והדרך מה שמקנה עליונות לערכאה הדיונית בפניה נשמעים הדיונים ומתקיימים הליכים של שמיעת ראיות וקביעת אשמה/חפות על פני ערכאת ערעור שבפניה דנים לרוב בשאלות משפטיות ולא נכנסים לסוגיות כמו מהימנות עדים.

בית המשפט לתעבורה הוא ערכאה פלילית המתנהלת בהתאם לסדר הדין הפלילי ופקודת הראיות הקבועות בחוק.
כאשר נהג ניגש לבית המשפט לתעבורה מבוצע לו הליך הקראה במסגרתו בית המשפט לתעבורה מסביר לנהג את האישומים המיוחסים לו ומבקש את התייחסותו לדברים.
אם עורך דין תעבורה של הנהג מודה במיוחס לו, בית המשפט ירשיע אותו בכתב האישום ויעבור לשלב הטיעונים לעונש במסגרתו התביעה המשטרתית תאמר לבית המשפט את וותק שנות נהיגתו של הנהג, מספר העבירות שרשומות לחובתו וכן את העונש שהיא מבקשת להטיל על הנהג, לאחר מכן עורך דין תעבורה של הנהג יטען את הדברים שלזכותו של הנהג לרבות הצגת נסיבות אישיות ונתונים מיוחדים שעומדים לזכותו ויבקש מבית המשפט לתעבורה להטיל עונש מקל על הנהג כאשר בתום שלב זה בית המשפט יטיל על הנהג את העונש שנראה לו צודק ונכון בנסיבות הענין.
אם הנהג כופר באחריות למה שמיוחס לו בכתב האישום התיק יקבע לדיון שמיעת ראיות במסגרתו התביעה המשטרתית תציג את ראיותיה כאשר עורך דין תעבורה של הנהג יחקור את עדי התביעה וירצה לעורר ספק בדבריהם כאשר לאחר מכן הנהג יעיד ויוכל להביא את ראיותיו בפני בית המשפט לתעבורה.
לאחר שלב שמיעת הראיות מגיע שלב הסיכומים במסגרתו התביעה תאמר את דבריה על בסיס הראיות שנשמעו ותבקש מבית המשפט להרשיע את הנהג בעוד עורך דין לתעבורה של הנהג יסביר לבית המשפט למה יש לזכות את הנהג לכל הפחות מחמת הספק.
בתום שלב הסיכומים יקבע דיון להכרעת דין במסגרתו בית המשפט ימסור לצדדים את החלטתו
ונימוקיו אם הוא זיכה את הנהג או הרשיע אותו.
במידה והנהג זוכה הרי שבכך הסתיים ההליך המשפטי, אולם אם הנהג הורשע בית המשפט יקבע את התיק לשמיעת טיעונים לעונש במסגרתו המדינה תמסור לבית המשפט לתעבורה את וותק שנות נהיגתו של הנהג, מספר העבירות שנזקפו לחובתו עפ"י הרישום התעבורתי וכן את העונש שהיא מבקשת להטיל על הנהג בהתאם לעבירה בה הורשע ביחס לוותק שנות הנהיגה שלו ועברו התעבורתי, לאחר מכן עורך דין לתעבורה של הנהג יטען את הנסיבות שלזכותו של הנהג לרבות הצגת נסיבות אישיות ונתונים מיוחדים שעומדים לזכותו ויבקש מבית המשפט לתעבורה להטיל על הנהג עונש מקל כאשר בתום שלב זה יגיע שלב גזירת הדין במסגרתו בית המשפט לתעבורה יטיל על הנהג את העונש שנראה לו צודק ונכון בנסיבות הענין.

הניסיון מוכיח שפניה לעורך דין תעבורה עם המלצות מעידה על ניסיון ותוצאות מוכחות בתחום התעבורה ומשכך היא מאפשרת בחינה ראשונית טובה יותר וקבלת הערכת מצב ראשונית שתעזור לנהג להתמודד עם האישומים שמופנים כלפיו בבית המשפט לתעבורה, דבר שיכול לגרור הקלה משמעותית באם הנהג יורשע.

 

נהיגה על טרקטורון חשמלי ללא רישיון נהיגה

באופן כללי החוק קובע כי עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה חלה כאשר אדם נוהג ברכב מנועי כשאין בידו רישיון נהיגה מתאים לאותו סוג רכב עפ"י חוק.
מכך עולה שאלה האם טרקטורון חשמלי מהווה רכב המחייב רישיון נהיגה עפ"י החוק?
מבחינה חוקית, מדובר בשאלה שאין לה מענה מפורש בחוק, אולם נכון לכתיבת מאמר זה, קיימת פסיקה של בית משפט מחוזי שקבעה שמדובר בכלי רכב המחייב רישיון נהיגה כדי לנהוג בו.

עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה הינה עבירה הטומנת בחובה זלזול בחוק ובדרישה לנהוג רק לאחר שהדבר מותר על פי דין וזאת מתוך הבנה כי מי שלא מוציא רישיון נהיגה באופן מסודר אינו עובר את ההדרכה הנדרשת לרכוש מיומנות לשלוט בלי מנועי שיש בו פוטנציאל לנזק לשאר משתמשי הדרך באם לא נוהגים בו נכון ועפ"י חוקי התנועה המחייבים. משכך, בלא מעט מהמקרים בהם אדם נתפס נוהג ללא רישיון נהיגה ההליך החקירתי בעניינו מלווה במעצר ובהליך שפיטה מזורז וזאת בכדי למנוע מאותו אדם לחזור לנהוג ובכך לגרום סיכון לעצמו ולמשתמשי הדרך האחרים.

עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה הינה עבירה הטומנת בחובה זלזול בחוק ובדרישה לנהוג רק לאחר שהדבר מותר על פי דין וזאת מתוך הבנה כי מי שלא מוציא רישיון נהיגה באופן מסודר אינו עובר את ההדרכה הנדרשת לרכוש מיומנות לשלוט בלי מנועי שיש בו פוטנציאל לנזק לשאר משתמשי הדרך באם לא נוהגים בו נכון ועפ"י חוקי התנועה המחייבים. משכך, בלא מעט מהמקרים בהם אדם נתפס נוהג ללא רישיון נהיגה ההליך החקירתי בעניינו מלווה במעצר ובהליך שפיטה מזורז וזאת בכדי למנוע מאותו אדם לחזור לנהוג ובכך לגרום סיכון לעצמו ולמשתמשי הדרך האחרים.

נהיגה ללא רישיון נהיגה הינה עבירה הטומנת בחובה סיכון רב ולפיכך הדרישה העונשית מצד גורמי התביעה הינה קשה ומחמירה במיוחד, לכך יש להוסיף את בתי המשפט שמשיטים עונשים קשים ומכבידים בעבירה דנן שכן בתי המשפט רואים בנאשם שנהג ללא רישיון נהיגה כמי שלא ניתן לתת בו אמון שכן הוא מזלזל בדרישת החוק לנהוג רק כשיש בידו רישיון נהיגה תקף, מה שמוביל הלכה למעשה לרכיבי ענישה חמורים הכוללים פסילה ארוכה, קנס מכביד ולעתים אף מאסר בפועל ורכיבי ענישה מרתיעים נוספים.

בהחלט כן, בכדי להקל בעבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה, על הנאשם להסיר את המחדל, דהיינו, הנאשם צריך להוציא רישיון נהיגה תקף, מה שיגרום הלכה למעשה לכך שבית המשפט יתרשם שאין חשש לביצוע עבירה עתידית דומה מצד הנאשם ומשכך הסיכון להישנות עבירה דומה עתידית מצד אותו נאשם שכן יש בידו כעת רישיון נהיגה תקף, עובדה שיש בה להשפיע פלאות בהקלה בענישה שתוטל על נאשם במצב שכזה.