שפע טל 1 תל אביב
צמוד למגדלי עזריאלי

072-3319414

077-4703662

שאלות ותשובות בתחום התעבורה

נקודות חובה במשרד הרישוי

אם קיבלתי דו"ח אפשרי להוריד את הנקודות?
בהחלט כן, תיעוד לקוי של הדו"ח מאפשר בנסיבות מסוימות להוריד את הנקודות הרשומות בצידו, לכן, אם קיבלת דו"ח פנה באופן מיידי להתייעצות עם עורך דין תעבורה.

הנקודות תקפות לשנתיים מיום ביצוע העבירה למי שצבר לחובתו עד 20 נקודות חובה ולמשך ארבע שנים למי שצבר לחובתו 22 נקודות חובה ומעלה.
במצב של צבירת  12-22 נקודות חובה תחויב במעבר קורס בסיסי לנהיגה נכונה הכולל 12 שעות לימוד שבסיומו מתקיים מבחן. 
במצב של צבירת  24-34 נקודות חובה תחויב במעבר קורס מתקדם(קורס ייעודי בנהיגה נכונה) הכולל 12 שעות לימוד שבסיומו מתקיים מבחן.   
 

במצב של צבירת 36 נקודות חובה ומעלה,תחויב בפסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים שבסיומן תחוייב לעבור מבחן נהיגה עיוני(תיאוריה)

במצב של צבירת 72 נקודות חובה ומעלה, או לחלופין צבירה בפעם השנייה תוך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה של 36 נקודות חובה נוספות תחוייב בפסילת רישיון נהיגה למשך תשעה חודשים שבסופם תחוייב לעבור בהצלחה בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים(מרב"ד)+מעבר בהצלחה של מבחן נהיגה עיוני (תיאוריה)+מעבר בהצלחה של מבחן נהיגה מעשי (טסט).

המרת דו"ח באזהרה

המרת דו"ח לאזהרה יכולה להתבצע במידה ואתה עומד בקריטריונים שקבעה המשטרה, הקריטריונים משתנים מעת לעת עפ"י הנחיה שמפרסמת המשטרה בנושא.

נכון להיום, תנאי סף להגשת בקשה להמיר דו"ח לאזהרה מצריך וותק של לפחות 5 שנים רישיון נהיגה בארץ. ולכן לצערי אתה לא עומד בתנאי סף זה.

במידה ואין לחובתך עבירה או רישום אזהרה בשלוש השנים שקדמו לעבירה הנוכחית אתה יכול לבקש להמיר את העבירה לאזהרה וזאת בתנאי שאתה עומד ביתר התנאים הקבועים בנושא.

במצב דברים בו מדובר בעבירה מסוג הזמנה לבית משפט לא ניתן להמיר את הדו"ח באזהרה אף אם אתה נוהג שנים רבות ועברך תקין לחלוטין

במידה ואין לחובתך עבירה או רישום אזהרה בשלוש השנים שקדמו לעבירה הנוכחית אתה יכול לבקש להמיר את העבירה לאזהרה וזאת בתנאי שאתה עומד ביתר התנאים הקבועים בנושא.

ישנן עבירות וביניהן בין השאר עבירת אור אדום בהן המשטרה כהנחיה לא ממירה את הדו"ח לאזהרה אף אם אתה עומד בשאר הקריטריונים, לכן לצערי לא תוכל להמיר את הדו"ח לאזהרה.

נהג חדש

לנהג חדש שהוא חלק ממה שמוגדר אוכלוסיה מיוחדת מותר להימצא עם רמת אלכוהול בדם שלא תעלה על 50 מק"ג אלכוהול לליטר אוויר נשוף או 10 מ"ל אלכוהול ביחס ל-100 מ"ל דם. הלכה למעשה האכיפה כנגד אוכלוסיה מיוחדת מתחילה בכמות של 100 מק"ג אלכוהול לליטר אוויר נשוף.

נהיגה בשכרות

הרשעה בעבירת נהיגה בשכרות כוללת רכיבי ענישה מגוונים הכוללים פסילת רשיון נהיגה למינימום שנתיים, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי, קנס ולעיתים אף מאסר בפועל.
פניה לעורך דין תעבורה יכולה להוביל לצמצום משמעותי ולעיתים לזיכוי או מחיקת כתב האישום נגדך.
* לקיראת מאמר מעניין בנושא נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים – לחצו כאן 

פסלות שופט

ניתן להחליף שופט רק אם הדבר עומד בניגוד לכללי החוק והפסיקה. לא ניתן להחליף שופט רק כי לדעתך הוא נוקשה או מחמיר.

עצם ההיכרות עם העד אינה מובילה מיד לפסלות שופט. החוק נוקט בלשון "קרבה ממשית" ולכן יש צורך בהרבה יותר מהיכרות סתמית. אם היחסים בין העד לבין השופט הם יחסי חברות וודאי שיש להעביר את שמיעת התיק בפני שופט אחר.

בקשה לפסלות שופט תוגש לשופט שיושב בדין, עליך להגיש בקשה מסודרת הכוללת בתוכה נימוקים מפורטים והפניה לראיות(אם יש) שתומכות בטענה שקמה בנסיבות העניין עילת פסלות.

בהחלט כן, על החלטת שופט שלא לפסול את עצמו ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

בהחלט לא, במידה ועלתה טענת פסלות, על השופט הדן בתיק להחליט בה לאלתר וזאת לפני שיתן כל החלטה אחרת בתיק.

סמכות מקומית של בית משפט לתעבורה

ניתן להגיש כתב אישום לכל בית משפט שבתחום שיפוטו נעברה העבירה חלקה או כולה, או לחילופין בבית משפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של הנאשם.

במצב בו צורפו בכתב אישום אחד מספר עבירות של נאשם אחד או לחילופין הואשמו בכתב אישום אחד מספר נאשמים, די שבית המשפט יקנה סמכות מקומית על אחת מהעבירות או לגבי אחד הנאשמים כדי לקנות סמכות מקומית לדון במקרה כולו.

לנשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון שהנשיא הסמיכו לכך ישנה סמכות להורות על העברת תיק להיות נדון בפני בית משפט אחר באותה דרגה(שלום, מחוזי, תעבורה וכו') וזאת בתנאי שטרם התחיל הדיון בתיק. שכן אם החל הדיון בתיק יש לקבל את הסכמת השופט שדן בתיק בכדי להעבירו להיות נדון בפני בית משפט אחר.

בכל אותם מצבים בהם המקרה לא נכנס תחת חוקי הסמכות המקומית "הרגילה" ידון הנושא בפני בית משפט שמקום מושבו מצוי בירושלים.

נטל ההוכחה בדיני תעבורה

מרבית עבירות התעבורה הינן עבירות אחריות קפידה, קרי, על התביעה להוכיח אך ורק את עצם ביצוע העבירה ללא צורך להוכיח מחשבה פלילית. משכך אין כל משמעות לכך שהעבירה בוצעה בתום לב וללא כוונת זדון.

כן, במצב בו תוכל להוכיח שפעלת ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשית כל שניתן למנוע את העבירה הרי שאין לך אחריות פלילית.

התשובה היא לא, סעיף 22 לחוק העונשין קובע במפורש כי לא יידון אדם למאסר אלה אן הוכחה מחשבה פלילית או רשלנות

חיפוש בחשוד

בהחלט לא, בדיקת נשיפון אינה מהווה חובה(בניגוד לבדיקת ינשוף) ולכן אינך חייב לבצע אותה.

בהחלט כן, שוטר רשאי לדרוש מימך לבצע בדיקת ינשוף ללא צורך בחשד סביר ומשכך אתה חייב לבצע את הבדיקה אחרת תחשב כמי שמסרב לביצוע הבדיקה על כל המשמעות המשפטית הנובעת מכך.

בהחלט לא, בכדי ליטול בדיקת שתן על השוטר להציג חשד סביר שמצדיק את נטילת הדגימה מימך. היעדר חשד סביר מצדיק את סירובך לבצע את הבדיקה

בהחלט כן, במצב בו נהג רכב ו/או ממונה על רכב מעורב בתאונת דרכים קמה זכות לשוטר לבקש לבצע בדיקת דם ו/או שתן לאיתור ממצאי אלכוהול או סמים..

כעקרון שוטר רשאי לדרוש בדיקת שתן לאיתור סמים באם קם לו חשד סביר לביצוע עבירה. עם זאת, בהסכמה שלך הוא רשאי ליטול דגימה. בכדי שבדיקה זו תהיה חוקית עליו להסביר לך כי הוא מבקש לבצע את הבדיקה מרצונך הטוב והחופשי וכי סירובך לבצע את הבדיקה לא ישמש כנגדך. במצב דברים שכזה אני ממליץ לך לא לבצע את הבדיקה שכן אין לך כל חובה חוקית להיבדק.

פרשנות בדיני תעבורה

פרשנות מצמצמת הידועה בשמה גם כפרשנות דווקנית הינה פרשנות הנצמדת ללשון החוק.

פרשנות תכליתית היא פרשנות המתחקה אחר הנורמות עליהן התכוון המחוקק להגן וזאת לאו דווקא תוך היצמדות דווקנית ללשון החוק.

במצב בו יש מספר פרשנויות סבירות לתכלית החוק, בית המשפט יבחר את הפרשנות המקלה עם העושה.
לא, פרשנות מקלה עם העושה בוחנת את הפרשנות המקלה מבחינה נורמטיבית עם כלל העושים בגין אותו איסור והיא אינה נבחנת ספציפית ביחס לנאשם במקרה בו דנים.

עיכוב בדיני תעבורה

בהחלט כן, "עיכוב" הוא הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי בשל חשד לביצוע עבירה או כדי למנוע את ביצועה ומשכך השוטר בפועל עיכב אותך.

בהחלט כן, סעיף 67 לחוק המעצרים קובע כי היה לשוטר יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירה, העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם רשאי הוא לעכבו כדי לברר את זהותו ומענו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים, במקום הימצאו. שוטר רשאי לדרוש מאדם להילוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר שיקבע, אם יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה או יש הסתברות גבוהה שהוא עומד לעבור עבירה ובנוסף, הזיהוי היה בלתי מספיק, או לא ניתן לחקור אותו במקום הימצאו.

סעיף 68 לחוק המעצרים קובע כי היה לשוטר יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה, רשאי הוא לעכב אדם שיכול למסור לו מידע הנוגע לאותה עבירה, כדי לברר את זהותו ומענו וכדי לחקור אותו במקום הימצא וכן רשאי הוא לזמן אותו לתחנת משטרה קרובה למועד סביר אחר שיקבע לצורך ביצוע אותן פעולות.
במידה והיה הזיהוי בלתי מספיק, או היה חשש כי האדם לא יתייצב לחקירה במועד, רשאי השוטר לבקש מאותו אדם להילוות עמו לתחנת המשטרה לשם גביית העדות.

כן, שוטר רשאי לערוך חיפוש מוגבל על גופו של אדם שעוכב, בעת כניסתו לרכב בשימוש משטרת ישראל או לאמבולנס, בליווי שוטר, לשם תפיסת נשק או חפץ אחר, העלול לסכן את שלומו של אדם או את ביטחון הציבור או העלול לסייע בבריחתו גם בלא חשד שהאדם מחזיק חפץ כאמור, ורשאי השוטר לתפוס את החפץ שהתגלה אגב החיפוש.

התשובה היא לא, מלכתחילה במקרים מהסוג הזה בהחלט יש לך כאזרח פרטי סמכות עיכוב אולם זה מסויג בכך שהשימוש בכח לביצוע העיכוב לא יגרום לחשוד חבלה.

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ מהיר

מלא את הטופס ונציג המשרד
יחזור אליך בהקדם

× לייעוץ ראשוני עם עו"ד