ענישה בבית הדין הצבאי– עורך דין צבאי

ענישה בבית הדין הצבאי – עורך דין צבאי

בית הדין הצבאי הינו ערכאה פלילית בעלת סמכויות ענישה נרחבות במיוחד. מהן סמכויות הענישה של בית הדין הצבאי? מהן רכיבי הענישה השונים? מה משמעותן?

מהן העונשים שבסמכות בית הדין להטיל?

סעיף 21 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי את מדרג העונשים שבסמכות בית הדין הצבאי להטיל מהקל אל החמור. העונשים הם כל העונשים המשמעתיים המנויים בסעיף 22 לחוק השיפוט הצבאי, קנס, מחבוש, הורדה בדרגה, מאסר לתקופה קצובה, מאסר עולם, עונש מוות.

מהם עונשים משמעתיים?

סעיף 22 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי העונשים המשמעתיים הם אתראה, ריתוק למחנה או לאניה, נזיפה ונזיפה חמורה. סעיף 23 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי עונש ריתוק למחנה או לאניה או עונש מחבוש לא יעלו על שלושים וחמישה ימים.

ברירת עונשים וצירופם 

סעיף 24 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי מי שנתחייב בבית דין צבאי על עבירה צבאית, רשאי בית הדין להטיל עליו את העונש שנקבע לה בחוק השיפוט הצבאי או עונש קל יותר, מתוך המפורטים בסעיף 21 וכן הוא רשאי לצרף לכל עונש גם עונשים קלים יותר כאמור. קרי, הסעיף בא למדנו כי הענישות הינן ענישות מקסימום.

עונש על עבירה שאיננה עבירה צבאית

סעיף 25 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי מי שנתחייב בבית דין צבאי על עבירה שאינה עבירה צבאית, רשאי בית הדין להטיל עליו עונש שבית המשפט היה מוסמך להטיל על אותה עבירה, וכן אחד או יותר מן העונשים המפורטים בסעיף 21(1)(כל עונש משמעתי), (3)(מחבוש) אם קבוע לעבירה עונש מאסר, ו-(4)(הורדה בדרגה); הטיל בית הדין עונש כאמור בסעיף 21(3) לא יעלו תקופות המאסר והמחבוש יחד על תקופת המאסר הקבועה לאותה עבירה. בנוסף, סעיף קטן (ג) קובע כי במקום שנקבע לעבירה לפי פקודת התעבורה, או לעבירה לפי חיקוק אחר הנוגע לתעבורה, עונש מסויים כעונש חובה, יטיל בית דין צבאי עונש כאמור באותו חיקוק. האמור בסעיף קטן זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין צבאי להטיל גם אחד או יותר מן העונשים המפורטים בסעיף 21.

דירוג ענשים מסויימים

סעיף 26 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי לענין סעיף 25 העוסק בעונש על עבירה שאיננה עבירה צבאית, רואים את העונשים המשמעתיים, קנס והורדה בדרגה כקלים יותר מעונש מאסר לתקופה כלשהיא. בנוסף הסעיף קובע שרואים מחבוש כעונש קל ממאסר וזאת כשתקופת המחבוש אינה עולה על תקופת המאסר.

הורדה בדרגה בעקבות עונש מאסר או עונש מוות

סעיף 26א לחוק השיפוט הצבאי קובע כי באם הטיל בית דין צבאי על נידון, שהוא בעל דרגה, אחד העונשים המנויים בסעיף 21(5)(מאסר לתקופה קצובה), (6)(מאסר עולם) או (7)(עונש מוות), יחליט בית הדין גם אם להטיל עונש הורדה בדרגה וינמק את החלטתו.

גירוש מהצבא ותוצאותיו

סעיף 27 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי חייל שדרגתו אינה למטה מסמל והוא נידון על ידי בית דין צבאי על עבירה שדינה מאסר, רשאי בית הדין להטיל עליו עונש גירוש מהצבא נוסף על העונש הקבוע לאותה עבירה או במקומו. סעיף 28 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי גירוש מן הצבא גורר אחריו גם שלילת הדרגה הצבאית של הנדון.

עורך דין צבאי

לבית הדין הצבאי ניתנו סמכויות חוקיות רחבות היקף ומשכך בכל בעיה או שאלה הנוגעת לחוק השיפוט הצבאי חשוב ואף הכרחי להיוועץ ולהסתייע בעורך דין צבאי הבקיא ברזי המשפט הפלילי וחוק השיפוט הצבאי. התנהלות נכונה ומושכלת בפני גורמי הצבא בכלל ובפני בית הדין הצבאי בפרט יכולה להוביל למצב של סגירת התיק כנגד חייל החשוד בביצוע עבירה או לחלופין למזער נזקים עת יהפוך החייל לנאשם ויוגש נגדו כתב אישום בפני בית הדן הצבאי.

משרדנו מתמחה בייצוג בהליכים פליליים צבאיים בכלל ובמתן ייעוץ לחיילים בפרט. במשרדנו תזכו למענה איכותי, מקצועי ומהיר 24/7.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עורך דין צבאי המתמחה בייצוג ובמתן ייעוץ וליווי לחיילים בפני גורמי הצבא השונים, אל תהסס והתקשר 072-3319414 או השאר פרטיך בדף יצירת קשר ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.

במקרים דחופים ניתן לפנות ישירות לעו"ד חזי כהן בנייד: 050-9920250