פסלות שופט

בית משפט לתעבורה הינו ערכאה שיפוטית לכל דבר וענין ומשכך היא כפופה לכללי פסלות שופט הקובעים באלה מצבים שופט יעביר את הדיון שבפניו להישמע בפני שופט אחר בכדי להבטיח לבעל הדין שבפניו אפשרות לקבל משפט צדק ללא חשש למשוא פנים

עילת הפסלות

סעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 קובע את כללי הפסלות לשופטים.
החוק מונה מספר מצבים בהם השופט או בעל דין יכול לבקש פסלות שופט מלשבת בדין.

עילת הפסלות הכללית

"שופט לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט"
למעשה מדובר בעילת פסלות כללית במסגרתה גם שופט וגם בעל דין יכול לבקש שהתיק ישמע בפני שופט אחר אם בנסיבות הענין יש ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.
יש לשים לב כי חשש סתמי אינו מספיק ובמסגרת עילה זו יש להוכיח כי יש חשש ממשי.
החוק קובע סייג לפיו שופט רשאי לשבת בדין אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני שופט אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין.

קרבה משפחתית

"צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של השופט או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת"
מדובר בעילת פסלות הנשענת על קרבה מיוחדת כמו קרבה משפחתית, קרבה חברית קרובה, יחסי תלות וכו'. כאשר ישנה קרבה מיוחדת בין שופט לצד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, על השופט להעביר את התיק להישמע בפני שופט אחר.
החוק מגדיר את המונח "בן משפחה" בהרחבה והוא כולל בו בן זוג, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח, סב, נכד וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו.
החוק מגדיר את המונח "עד מרכזי" כעד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.
החוק קובע סייג לפיו שופט רשאי לשבת בדין אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני שופט אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין.
במידה ועילת הפסלות נוגעת לעורך דין או לבא כוח אחר, שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור בסעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הדין, רשאי בית המשפט להתיר את הייצוג, לבקשת עורך הדין או בא הכוח, אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת שופט; במידה ובית המשפט התיר את הייצוג כאמור, לא ישב בדין השופט שלגביו התקיימה עילת הפסלות

ענין אישי

"יש לשופט ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה מדרגה ראשונה של השופט יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו"
מדובר בעילת פסלות הנשענת על ענין אישי בנושא הנדון בפני השופט, כמו ענין כספי אישי, ענין אישי בתוצאות ההליך, בצד להליך, בעורך דינו, בעד מרכזי או לחילופין כאשר לבן משפחה מדרגה ראשונה של השופט יש אינטרס כזה בצד להליך.
החוק מגדיר את המונח "בן משפחה מדרגה ראשונה" כבן זוג, הורה, ילד, אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו.
החוק מוסיף וקובע סייג לפיו שופט רשאי לשבת בדין אם העברת הענין לכל שופט אחר לא תשנה את עילת הפסלות שכן לא יתכן כי יהיה נושאים שלא יוכלו להיות נדונים כלל בפני בית המשפט.
במידה ועילת הפסלות נוגעת לעורך דין או לבא כוח אחר, שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור בסעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הדין, רשאי בית המשפט להתיר את הייצוג, לבקשת עורך הדין או בא הכוח, אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת שופט; במידה ובית המשפט התיר את הייצוג כאמור, לא ישב בדין השופט שלגביו התקיימה עילת הפסלות.

מעורבות אישית כצד להליך

"בטרם התמנה לשופט היה השופט מעורב באותו ענין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח, כבורר, כמגשר, כעד, כיועץ מקצועי, כמומחה, או בדרך דומה אחרת"
מדובר בעילת פסלות הנשענת על מעורבות אישית של השופט בנושא מכח עבודתו המקצועית בתחום, בין כמייצג ובין בדרך אחרת.

החלטה בבקשת פסלות וערעור

במידה ועלתה טענת פסלות, על השופט הדן בתיק להחליט בה לאלתר וזאת לפני שיתן כל החלטה אחרת בתיק. על החלטת השופט שדן בטענת הפסלות להיות מנומקת, ורשאי בעל דין לערער עליה לפני בית המשפט העליון. בערעור ידון נשיא בית המשפט העליון, או מותב של שופטי בית המשפט העליון, או שופט אחד, הכל כפי שיקבע נשיא בית המשפט העליון.

עורך דין תעבורה

לאור העובדה שבית המשפט לתעבורה הינו ערכאה פלילית עם סמכויות רחבות במיוחד ויש ביכולתו להשפיע בצורה ניכרת ומשמעותית על חירותם ורישיון נהיגתם של מי שעומדים בו לדין, חשוב ואף הכרחי להיוועץ ולהסתייע בעורך דין תעבורה הבקיא ברזי דיני התעבורה, שכן רק עו"ד העוסק בדיני תעבורה באופן יומיומי יודע ומבין את רזי התחום באופן שיאפשר לעזור לנאשם להשיג את התוצאה הטובה ביותר בפני בית המשפט לתעבורה.

משרדנו מתמחה בייצוג בעברות תעבורה. למשרדנו הצלחות משמעותיות בתחום דיני התעבורה. במשרדנו תזכו למענה איכותי, מקצועי ומהיר 24/7. 

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד לתעבורה, אל תהסס והתקשר 072-3319414 או השאר פרטיך בדף יצירת קשר ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.

במקרים דחופים ניתן לפנות ישירות לעו"ד חזי כהן בנייד: 050-9920250