סמכות מקומית בית משפט לתעבורה

נשאלת השאלה כיצד נקבע באיזה בית משפט ישמע דיון בעבירה מסוימת? האם ניתן להעביר דיון מבית משפט אחד לבית משפט אחר? באילו תנאים? כל הפרטים בהמשך

סמכות מקומית בבית משפט לתעבורה

מכיוון שבת המשפט לתעבורה הוא ערכאה פלילית, הקביעה איזה דיון ישמע בפני איזה בית משפט קבועה בסעיפים 6 ו-7 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982.
סעיף 6(א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי "דנים נאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו נעברה העבירה, כולה או מקצתה, או נמצא מקום מגוריו של הנאשם". ניתן להגיש כתב אישום לכל בית משפט שבתחום שיפוטו נעברה העבירה חלקה או כולה, או לחילופין בבית משפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של הנאשם. בתי המשפט בישראל מחולקים עפ"י מחוזות שיפוט כאשר בכל מחוז ישנן לרוב מספר בתי משפט שלום בהם ניתן להגיש את כתב האישום.

מקום העבירה או מקום מגוריו של הנאשם אינם ידועים

סעיף 6(ג) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי " אם המקום בו נעברה העבירה ומקום מגוריו של הנאשם אינם ידועים, יידון הנאשם בבית המשפט אשר באזור שיפוטו נתפס". מכך יוצא שבמידה ועבירה נעברה בחוץ לארץ או לחילופין מקום ביצוע העבירה או מקום מגוריו ל הנאשם אינו ידוע, ניתן להגיש את כתב האישום לבית המשפט שבאזור שיפוטו נתפס הנאשם.

צירוף אישומים או נאשמים

סעיף 7 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי" צורפו אישומים בכמה עבירות או הואשמו כמה נאשמים בכתב אישום אחד, מוסמך לדון בענין כל בית משפט אשר לו השיפוט, לפי סעיף 6 באחת העבירות או על אחד הנאשמים". מכך יוצא שבמצב בו צורפו בכתב אישום אחד מספר עבירות של נאשם אחד או לחילופין הואשמו בכתב אישום אחד מספר נאשמים, די שבית המשפט יקנה סמכות מקומית על אחת מהעבירות או לגבי אחד הנאשמים כדי לקנות סמכות מקומית לדון במקרה כולו.

היעדר סמכות מקומית

סעיף 8 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי "קבע היועץ המשפטי לממשלה במקרה פלוני כי לפי סעיפים 6 ו-7 אין בית משפט אשר לו סמכות מקומית, יידון הנאשם בבית משפט בירושלים". מכך יוצא שבהיעדר סמכות מקומית עפ"י הכללים הקבועים בסעיף 6 ובסעיף 7 לחוק סדר הדין הפלילי, ידון בית משפט שמקום מושבו בירושלים בנושא. מכאן יוצא שאין מצב בו נושא הסמכות המקומית תמנע מלדון בנושא משפטי פלילי, שכן בכל אותם מצבים בהם המקרה לא נכנס תחת חוקי הסמכות המקומית "הרגילה" ידון הנושא בפני בית משפט שמקום מושבו מצוי בירושלים.

העברת דיון למקום אחר

סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 קובע כי "הליך מסוים שהובא או שיש להביאו לפני בית משפט מחוזי או בית משפט שלום במקום אחד, רשאי נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך להורות שיהיה נידון בבית משפט של אותה דרגה במקום אחר; ובלבד שלא תינתן הוראה לפי סעיף זה לאחר התחלת הדיון אלא בהסכמת השופט שהחל לדון בו". מכך יוצא שלנשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון שהנשיא הסמיכו לכך ישנה סמכות להורות על העברת תיק להיות נדון בפני בית משפט אחר באותה דרגה(שלום, מחוזי, תעבורה וכו') וזאת בתנאי שטרם התחיל הדיון בתיק. שכן אם החל הדיון בתיק יש לקבל את הסכמת השופט שדן בתיק בכדי להעבירו להיות נדון בפני בית משפט אחר. סעיף (ב) קובע "בהחלטה לפי סעיף קטן (א) ישקול נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך, לפי העניין, את מידת הפגיעה הצפויה בבעלי הדין כתוצאה מההעברה, את המרחק בין בית המשפט שממנו הועבר ההליך לבין בית המשפט שאליו הועבר ואת הבטחת נגישותם של בעלי הדין לבית המשפט". מכך יוצא שבית המשפט צריך לשקול את מידת הפגיעה הצפויה בבעלי הדין כתוצאה מהעברת התיק לבית משפט אחר, את המרחק בין בית המשפט שממנו הועבר ההליך לבין בית המשפט שאליו הועבר ואת הבטחת נגישותם של בעלי הדין לבית המשפט. בית המשפט שאליו הועבר עניין כאמור, לא יעבירנו עוד.

עורך דין תעבורה

לאור העובדה שבית המשפט לתעבורה הינו בעל מומחיות ספציפית וממוקדת לענייני תעבורה וכן לאור העובדה שענישה עלולה להיות שונה באופן משמעותי במחוזות שיפוט שונים, חשוב ואף הכרחי להיוועץ ולהסתייע בעורך דין תעבורה הבקיא ברזי דיני התעבורה, שכן רק עו"ד העוסק בדיני תעבורה באופן יומיומי יודע ומבין את רזי התחום באופן שיאפשר לעזור לנאשם להשיג את התוצאה הטובה ביותר בפני בית המשפט לתעבורה.

משרדנו מתמחה בייצוג בעברות תעבורה. למשרדנו הצלחות משמעותיות בתחום דיני התעבורה. במשרדנו תזכו למענה איכותי, מקצועי ומהיר 24/7.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד לתעבורה, אל תהסס והתקשר 072-3319414 או השאר פרטיך בדף יצירת קשר ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.

במקרים דחופים ניתן לפנות ישירות לעו"ד חזי כהן בנייד: 050-9920250