שפע טל 1 תל אביב
צמוד למגדלי עזריאלי

072-3319414

077-4703662

מהירות מופרזת

נהיגה במהירות מופרזת

בעקבות תאונות הדרכים והקטל בכבישים, אנו עדים בשנים האחרונות לפעילות אכיפה מאסיבית ומשמעותית מצד משטרת ישראל לגילוי נהגים שנוהגים במהירות מופרזת.
ביטוי לכך, ניתן לראות בפסיקת בתי המשפט לתעבורה אשר נוקטים יד קשה כנגד אלה שנוהגים במהירות מופרזת שוב ושוב.

משרדנו צבר לזכותו מגוון זיכויים והחלטות מרשימות בטיפול בעבירת מהירות מופרזת.
משרדנו מטפל בצורה מקצועית, מהירה ובלתי מתפשרת בתיקי מהירות מגוונים עד להגעה לתוצאה אופטימלית לשביעות רצון הלקוח. במסגרת זו, משרדנו מכין את לקוחות המשרד ומייצג אותם בהליך שימוע אל מול קצין המשטרה אשר בוחן את האפשרות לפסול ללקוח את רישיון הנהיגה ל-30 ימים(פסילה מנהלית), משרדנו מגיש בקשות לביטול פסילה מנהלית של קצין המשטרה לבית המשפט ובהמשך מנהל את התיק המשפטי במקצועיות חסרת פשרות אל מול התביעה המשטרתית עד להגעה לתוצאה הרצויה 

מהי מהירות מותרת

במדינת ישראל ישנה חלוקה לשלושה סוגי דרכים:

  1. דרך עירונית- בדרך זו, מהירות הנסיעה המקסימלית הינה 50 קמ"ש, אולם ישנם מצבים בהם מוצב תמרור המורה על מהירות נסיעה אחרת ואז יש ליסוע עד גובה מהירות הנסיעה המצוין בתמרור.
  2. דרך בינעירונית- בדרך זו, אם יש גדר הפרדה בכביש, מהירות הנסיעה המקסימלית הינה 90 קמ"ש. אולם ישנם דרכים בינעירוניות בהן אין גדר הפרדה ואז המהירות המקסימלית בקטע דרך זה הינה 80 קמ"ש.
  3. דרך מהירה- בדרך זו, מהירות הנסיעה המקסימלית הינה 110 קמ"ש, אולם ישנם מצבים בהם מוצב תמרור המורה על מהירות נסיעה אחרת ואז יש ליסוע על-פי הוראת התמרור.

מהי מהירות מופרזת

עבירת מהירות מוגדרת כמצב בו נהג רכב חורג מהמהירות המותרת עפ"י תקנה 54 לתקנות התעבורה בקטע כביש נתון. דהיינו, חריגה מכללי מהירות הנסיעה שהוזכרו לעיל, מהווה נסיעה במהירות מופרזת.

כיצד מגלים נסיעה במהירות מופרזת

משטרת ישראל עושה שימוש במכשירים וטכנולוגיות מתקדמות בכדי לאכוף את עבירות המהירות, ולשם כך היא משקיעה מאמצים רבים וניכרים בצמצום ואכיפת עבירות אלו.

אכיפת עבירות מהירות כוללות מצלמות דרכים נייחות, ממל"זים (מד מהירות לייזר), שימוש במכשירי "דבורה" ועוד.
כמובן שלכל אמצעי אלקטרוני יש דרך הפעלה ייחודית משלו המצריכה כיול תקופתי וכן הקפדה על כללים אשר יאפשרו להשתמש בתוצאות הבדיקה כראיה קבילה ומהימנה בהליך פלילי.
חריגה מכללי הבדיקה עלולה להטיל ספק בקבילות הבדיקה או לחלופין במשקלה כראיה בהליך פלילי. דבר אשר בהחלט יכול להוות עילה לזיכוי או לחלופין ישפיע על האפשרות להגיע להסדר מקל וטוב לנהג.

ענישה

היכולת למדוד את מהירות הנסיעה הובילה לכך שחומרת הענישה בעבירה זו מותאמת לחומרת העבירה. לפיכך, ככל שמהירות הנסיעה מעל הקבוע בחוק גבוהה יותר, העונש צפוי להיות חמור יותר.
המחוקק נתן דעתו לענישה בעבירות מהירות כדלקמן:

בדרך עירונית:

1. כאשר מהירות הנסיעה היא עד 20 קמ"ש- ברירת משפט על סך 250 ₪(ללא נקודות חובה).
2. כאשר מהירות הנסיעה היא בין 21-30 קמ"ש- ברירת משפט על סך 750 ₪(8 נקודות חובה).
3. כאשר מהירות הנסיעה היא בין 31-40 קמ"ש ברירת משפט על סך 1500 ₪(10 נקודות חובה). 
4. כאשר מהירות הנסיעה היא בין 41 קמ"ש ומעלה – הזמנה לדין (10 נקודות חובה).

בדרך בינעירונית:

1. כאשר מהירות הנסיעה היא עד 25 קמ"ש- ברירת משפט על סך 250 ₪(ללא נקודות חובה).
2. כאשר מהירות הנסיעה היא בין 26-40 קמ"ש- ברירת משפט על סך 750 ₪(8 נקודות חובה).
3. כאשר מהירות הנסיעה היא מ 41-50 קמ"ש – ברירת משפט על סך 1500 ₪(10 נקודות חובה).
4. כאשר מהירות הנסיעה היא מ 51 קמ"ש ומעלה – הזמנה לדין (10 נקודות חובה).

בדרך מהירה:

1. כאשר מהירות הנסיעה היא עד 25 קמ"ש- ברירת משפט על סך 250 ₪(ללא נקודות חובה).
2. כאשר מהירות הנסיעה היא בין 26-40 קמ"ש- ברירת משפט על סך 750 ₪(8 נקודות חובה).
3. כאשר מהירות הנסיעה היא מ 41-50 קמ"ש – ברירת משפט על סך 1500 ₪(10 נקודות חובה).
4. כאשר מהירות הנסיעה היא מ 51 קמ"ש ומעלה – הזמנה לדין (10 נקודות חובה).

כאשר אדם נסע במהירות שדינה עפ"י הכללים המוזכרים לעיל הינה הזמנה לדין, הרי שבמידה ויורשע דינו ייגזר כנגזרת של עברו התעבורתי וכן גובה המהירות בה נסע.

פסילה מנהלית

לקצין משטרה סמכות מוקנית בחוק לפסול את רשיונו של מי שנהג לכאורה במהירות העולה על 30 קמ"ש בדרך עירונית. וכן של מי שנהג במהירות העולה על 40 קמ"ש בדרך בינעירונית ומהירה.
הפסילה הינה למשך 30 ימים בכפוף להליך שימוע, בו הנהג יכול להעלות את דבריו וטענותיו בפני הקצין שמקבל את ההחלטה.
לנהג יש זכות לבוא להליך השימוע מלווה בעורך דין. יש לזכור שהליך השימוע עתיד לחרוץ את גורלו של רשיון הנהיגה של הנהג החשוד בנסיעה במהירות מופרזת למשך 30 הימים הקרובים. עובדה  שעלולה להיות הרת גורל לנהג.
העלאת טיעונים נכונים ועניינים בפני קצין המשטרה בהליך השימוע יכולים להשפיע הן על הפסילה המנהלית והן על ההליך שעתיד להתנהל בפני בית המשפט לתעבורה.

כמו כן, כאשר קצין משטרה מטיל על אדם פסילה מנהלית כקבוע בחוק, עדיין לא נסתם הגולל. ישנה אפשרות לפנות לבית משפט לתעבורה אשר ייתן דעתו בעניין הפסילה המנהלית. כמובן שלבית משפט לתעבורה סמכות קנויה בחוק להפחית ואף לבטל את החלטת קצין המשטרה בעניין הפסילה.

התמודדות עורך דין תעבורה עם קנס כספי

הקנס הכספי על עבירת מהירות יכול לנוע בין 250 ₪ ל 750 ₪. לאחר קבלת הדו"ח, ישנן שלוש אופציות להתמודדות עמו: האחת היא תשלום מידי, השנייה היא בקשה לשיפוט והשלישית היא בקשה להמיר את הקנס באזהרה. עורך דין לתעבורה אשר בקיא ברזי המקצוע ובשפה המשפטית יוכל לסייע בבקשות אלו, ולהקל על התהליך כולו. 

יש לשים לב כי תשלום דו"ח מהווה למעשה הודיה בעבירה המיוחסת לנהג. מדובר במעשה שיש לו השלכות הן לעניין צבירת הרשעה נוספת לחובת עברו התעבורתי של הנהג והן לעניין צבירת נקודות חובה לנהג.
נקודות חובה עלולות במצבים מסוימים להוביל להטלת אמצעי תיקון ואף לפסילות מנהליות.

ייעוץ עו"ד תעבורה בבית המשפט

פניה לעורך דין תעבורה מאפשרת בחינת מצב משפטי טוב ומדויק יותר לנהג. שכן, רק מי שבקיא ברזי המקצוע יכול לבחון בצורה מקצועית ויסודית את תקינות הפעלת מכשיר מדידת המהירות, שכן מכשיר שהופעל שלא כראוי יכול להוות עובדה מספקת כשלעצמה לזיכוי הנהג.

בנוסף, בדיקה מדוקדקת של הראיות ומציאת כשלים ראייתיים, יכולה להוביל לזיכוי או לחלופין להסדר מקל לנהג, הסדר אשר יחסוך לנהג בסופו של יום כסף רב, אך חשוב מכך, יצמצם ולעיתים אף ימנע לחלוטין צבירת נקודות חובה לחובת הנהג.

משרדנו מתמחה בייצוג בעברות נהיגה במהירות מופרזת. במשרדנו תזכו למענה איכותי, מקצועי ומהיר 24/7. 
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד תעבורה המתמחה בעברות נהיגה במהירות מופרזת, אל תהסס
והתקשר 072-3319414 או השאר פרטיך בדף יצירת קשר ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ מהיר

מלא את הטופס ונציג המשרד
יחזור אליך בהקדם

× לייעוץ ראשוני עם עו"ד